32. Frans Visser, 4 december 1879

Frans Visservisser en Gemeente ambtenaar, geboren op 4 december 1879 te Lemmer, overleden (69 jr) op 6 november 1949 te Lemmer, zoon van Andries Jelles Visser en Baukje Rinses Visser. Gehuwd te Lemsterland op 9 november 1900 met Roelofje Bootsma, baakster, geboren op 6 december 1881 te Lemmer, overleden (83 jr) op 7 mei 1964 te Lemmer, dochter van Sake Bootsma en Judik Turksma

Sake Bootsma en Judik Turksma. 

Frans Visser

Frans Visser & Roelofje Bootsma.

Foto van Cor Visser-Panne, het is de familie Visser, pake Frans en Oate Roelofje met kinderen, de staande jongeman is Andries Visser en het jongetje links, met bretels naar alle waarschijnlijkheid mijn vader Sake Visser.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Baukje Visser, geboren op 1 februari 1901 te Lemmer. Gehuwd met Jacob de Rook, geboren op 12 juli 1889 te Lemmer, overleden op 13 april 1942 te Buchenwald, zoon van Klaas de Rook en Wiebrigje Doeve.

Baukje Visser

 

Het monument in de N.H. kerk te Lemmer (gemeente Lemsterland) is een bronzen reliëf van een knielende mannenfiguur die een duif vrijlaat. De tekst op het reliëf luidt: 'HAR DEA US FRIJDOM 1940 - 1945'.

De duif symboliseert vrijheid en vrede. Sinds Noach een duif uitliet om te verkennen of de wereld, na de grote vloed, weer bewoonbaar was, is de duif een symbool geworden voor goede tijdingen. Met goede tijdingen wordt meestal het tot stand komen van de vrede bedoeld.

Het monument in de N.H. kerk te Lemmer (gemeente Lemsterland) is een eerbewijs aan hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor vrijheid en vrede zijn omgekomen.

Het monument is onthuld op 4 mei 1955 door de weduwes van Jacob de Rook en Fokke van der Wal.

Uit dit huwelijk

1. Wiep de Rook, geboren op 1 mei 1923 te Lemmer, overleden op 12 juni 2006 te Eindhoven. 

2. Frans de Rook

2. Jette Visser, geboren op 16 maart 1902 te Lemmer, overleden op 23 juli 1983 te Amsterdam. Gehuwd op 17 maart 1923 met Leendert Wagenmakers, geboren op 29 januari 1899 te Lemmer, zoon van Harmen Wagenmakers en Jantje Balsma.

Leendert had een eigen rondvaartboot in Amsterdam.

Jette Visser en Leendert Wagenmakers.

Inschrijving Burgerlijke stand na verhuizing in Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Harmen Wagenmakers,geboren op 14 juni 1923 te Amsterdam. 

2. Roelofje Wagenmakers,geboren op 14 september 1924 te Amsterdam.

3. Jantje Wagenmakers,geboren op 28 juli 1927 te Amsterdam.

4. Francine Baukje Wagenmakers, geboren op 28 oktober 1929 te Amsterdam. Gehuwd (1) op 16 juni 1951 met Arie Kil, geboren op 21 december 1926 te Amsterdam. Gehuwd (2) met Frans de Vries

Arie Kil had een sigarenwinkel op het van Limburg Stirumplein te Amsterdam en later had hij een belastingadvieskantoor op het van Oldenbarneveldtplein nummer 1 te Amsterdam. 

Huwelijksfoto van Francine Wagenmakers met Arie Kil.

Leendert Wagenmakers (te zien achter de bruid) had zijn dochter met zijn eigen rondvaartboot naar het stadhuis in Amsterdam gevaren. Het oude stadhuis lag aan de Oudezijds Voorburgwal.

3. Andriesje Visser, geboren op 24 augustus 1904 te Lemmer. Gehuwd met Hendrik Tuinman

Zij zijn naar Amsterdam vertrokken.

Andriesje Visser

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1, Griet Tuinman. 

2. Roelofje Tuinman. 

3. Jeep Tuinman.

Foto en namen van Andre Van Coesant, zoon van Roelofje Tuinman.

Dit was hun bruiloft met familie en aangetrouwde fam. leden in/rond Amsterdam. Namen, of letter met een ?, ben ik het niet zeker van. Alle referenties naar Roelie/Casper/Opa/Oma verwijzen naar Roelie/Casper Van Coesant of Andriesje/Hendrick Tuinman. Waar mogelijk, kon mijn moeder vertellen van wie een persoon familie was.

1. Leendert Wagemakers (man tante Jet)
2. Tante Griet (schoonzuster opa)
3. Vriend Joop (Jeep) Tuinman (#42)
4. Jan Bootsma (broer opa)
5. Rienk Coehoorn (neef #32)
6. Vriend Joop (Jeep) Tuinman
7. Grietje Huisman (nicht #32, dochter #45)
8. Gerrit Huisman (man #7, zoon # 34)????
9. Harm Wagemaker (neef #32, zoon #1 & 25)
10. ? Wagemaker (vrouw # 9)
11. Meint Visser (vriend opa)
12. Metsje Visser (vriend opa)
13. Arie Kil (man #16)
14. Buurvrouw opa/oma
15. Jan Rozema (man #24)
16. Francina Wagenaar (nicht #32, dochter #1)
17. Theo Monouri??? (man #18)
18. Jans Wagemaker–Monouri? (nicht #32, dochter #1)
19. Hillie Rozema (nicht Roelie, dochter #25)
20. Jelle Visser (broer oma)
21. Jansie Visser (vrouw #20)
22. Greet (Griet) Tuinman Van der Raaj (zuster Roelie, man #21A). 21A. Lucas Vander Raaj.
23. Andries ? (broer oma)
24. Zwaan Rozema (zuster oma, vrouw # 15)
25. Jet Wagemaker (zuster oma)
26. Pietsje (zuster oma)
27. Buurvrouw, 27A. buurman oma/opa
28. Ko Van Coesant (Casper #41 vader)
29. Ko Van Coesant (broer Casper #41)
30. Hendrick Tuinman
31. Andriesje Tuinman-Visser
32. Roelie Van Coesant-Tuinman (Dochter #30/31)
33. Marie Tuinman (schoonzuster #30)
34. Cor Huisman (man #45)
35. Muzikant
36. Ali Rademaker (nicht #32, dochter ???)
37. Jan Rademaker (man #36)
38. Lenie Tuinman (ex-vrouw #39)
39. Joop/Jeep? Tuinman (neef #32, zoon #43)
40. Vriend #32 & 41
41. Casper Van Coesant (man #32)
42. Joop/Jeep Tuinman (broer #32)
43. Jeep Tuinman (broer #30)
44. Vrouw muzikant
45. Klaske Huisman (zuster #30)

4. Pietertje Visser, geboren op 26 november 1905 te Lemmer. Gehuwd met Meint Willem Visser, geboren op 7 oktober 1904 te Lemmer.

In vroeger jaren was Meint werkzaam bij 'Mast en Blokmaker' Jan de Vries, later van der Neut. 

Pietertje Visser

5. Andries Visser, geboren op 30 mei 1907 te Lemmer

6. Zwaantje Frederika Visser, geboren op 14 maart 1909 te Lemmer, overleden (91 jr) op 24 oktober 1909 te Zaandam. Gehuwd met Jan Rozema, geboren op zondag 3 juni 1906 te Lemmer, overleden (51 jr) op woensdag 25 december 1957 te Zaandam, zoon van Tiede Rozema (besteller en rechercheur) en Hiltje Visser

De moeder van Rozema, Hiltje Visser was ook een geboren Lemster, namelijk de oudste dochter van Jan Visser en Jansje Poepjes (Jan van Fetsje) geboren op zondag 10 februari 1878 in Lemmer, overleden op donderdag 9 januari 1958 in Amsterdam NH, 79 jaar oud. Haar man Tiede was rechercheur in Zaandam.

Zwaantje Frederika Visser

Uit dit huwelijk.

1. Hiltje Rozema, geboren op donderdag 8 december 1932 te Zaandam. Gehuwd met Cristiaan Simon Olie, geboren op woensdag 15 februari 1933 te Zaandam, overleden (51 jr) op maandag 3 december 1984 te Zaandam.

7. Sake Visser, geboren op 6 juli 1910 te Lemmer, overleden (2 jr) op 16 november 1912 te Lemmer.

8. Jelle Visser, geboren op 30 december 1911 te Lemmer

Jelle Visser

9. Sake Visser, (ook wel Reade Sake genoemd) geboren op 14 maart 1914

Sake Visser

10. Renze Visser, geboren op 17 december 1915 te Lemmer, overleden (2 jr) op 15 januari 1917 te Lemmer.

11. Mette Visser, geboren op 7 juli 1918 te Lemmer, overleden (1 jr) op 30 juni 1919 te Lemmer.

12. Mette Visser, geboren op 30 maart 1920 te Lemmer. Gehuwd met Sjoerd de Wreede

Sjoerd, is jarenlang broodbezorger geweest er zullen niet veel Lemsters zijn die hem niet gekend hebben

Mette Visser

Uit dit huwelijk.

1. Cornelia de Wreede.      

2. Roelofje de Wreede. 

3. Fransje de Wreede.

4. Bauke de Wreede.

Zittend van links naar rechts: Tante Baukje, pake Frans, Oate Roelofje en tante Jette.
Staand: Ome Jelle, tante Pietje, tante Andriesje, ome Andries, tante Mette,
tante Zwaantje en Sake Visser.

Foto van Cor Visser. De familie Visser