19. Andries Jelles Visser, 4 april 1842

Andries Visser, (Andries Jelles Visser) visser, geboren op 4 april 1842 te Lemmer, overleden (85 jr) 10 mei 1927 te Lemmer, zoon van Jelle Stevens Visser en Klara Jacobs de Blaauw. Gehuwd op 13 mei 1866 te Lemmer met zijn nicht Baukje Rinses Visser, (zie -kind 5) geboren op 8 augustus 1845 te Lemmer, overleden (64 jr) op 15 december 1909 te Lemmer, dochter van Renze Stevens Visser en Fettje Riemersma.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klara Visser, geboren op 26 februari 1867 te Lemmer. Gehuwd op 27 mei 1887 te Lemmer met Auke Bakker, visser, geboren op 8 mei 1864 te Lemmer, zoon van Johannes Pieters Bakker en Margje Aukes Dijkstra.

Auke was in 1902 eigenaar van de aak LE 6, later van Douwe Schirm. Ze woonden eerst aan de Nieuwedijk en later in het Achterom, tegen over Jager. Zoon Jelle, was sluiswachter.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Andries Bakker, havenmeester, geboren op 14 april 1888 te Lemmer. Gehuwd op 23 mei 1918 te Lemmer met Iemkjen Koornstra, geboren op 9 november 1892 te Lemmer, overleden (67 jr) op 5 november 1960 te Lemmer, dochter van Jelle Koornstra en Albertje Bergsma.

2. Margje Bakker, geboren op 7 mei 1890 te Lemmer. Gehuwd op 15 oktober 1914 te Lemmer met Klaas Jongsma, zoon van Hendrik Jongsma en Jantje Blaauw.

3. Johannes Bakker, geboren op 17 augustus 1893 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1921 te Lemmer met Pietje Jongsma, dochter van Bauke Jongsma en Froukje Hoornstra.

4. Baukje Bakker, geboren op 23 december 1895 te Lemmer.

5. Pieter Bakker, geboren op 24 juli 1899 te Lemmer.

6. Jelle Bakker, sluiswachter, geboren op 24 december 1902 te Lemmer.

2. Fetsje Visser, geboren op 15 september 1869 te Lemmer. Gehuwd op 4 juli 1890 te Lemmer met Hidde Koornstra, geboren op 4 augustus 1867 te Lemmer, zoon van Klaas Hiddes Koornstra en Elizabeth Lacrooy

Gooitske de Vries-Visser, uit Makkum vertelt: Zij zijn ook naar Makkum vertrokken met de LE 50, die later Won 50 werd. De afbeelding van dit schip is gebruikt voor het windvaantje op de visafslag te Makkum. Of het nu nog daar is na de renovatie van de visafslag weet ik niet. 

Foto van Nelleke Koehoorn: Hidde Koornstra 1867-1946 en Fetsje Visser 1869-1945

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Klaas Koornstra, geboren op 5 juni 1891 te Lemmer.

2. Baukje Koornstra, geboren op 18 april 1893 te Lemmer. Gehuwd op 27 september 1917 te Lemmer met Jan Coehoorn, zoon van Dirk Coehoorn en Aukje Siegersma.

3. Andries Koornstra, geboren op 22 april 1895 te Lemmer.

4. Eliberthus Koornstra, geboren op 12 juli 1897 te Lemmer.

5. Rinze Koornstra, geboren op 3 juli 1899 te Lemmer.

6. Jan Arriaan Koornstra, geboren op 18 augustus 1901 te Lemmer.

7. Rinze Koornstra, geboren op 12 juli 1903 te Lemmer

8. Jelle Koornstra, geboren op 27 december 1905 te Lemmer, overleden op 27 oktober 1974 te Makkum. Gehuwd met Gooitske Oosterdijk, uit Oosterzee, overleden op 10 augustus 1996.

Jelle Koornstra.

9. Frans Koornstra, geboren op 26 juni 1907 te Lemmer

3. Jelle Visser, bijnaam Bogaard, geboren te Lemmer op 18 september 1871

4. Francina Visser, geboren op 7 november 1873 te Lemmer. Gehuwd op 23 mei 1895 te Lemmer met Klaas de Boer, scheepstimmerman en scheepsbouwer, geboren op 19 augustus 1873 te Lemmer, overleden op 3 mei 1950 te Lemmer, zoon van Pier de Boer en Sjoerdtje Visser.

Francine was gehuwd met Klaas de Boer, wiens vader Pier de Boer, met zijn vrouw Sjoerdsje, in 1876 de Houten Helling aan de Zeedijk hebben opgericht, ongeveer op de plaats waar later de Gebroeders Hummel kwamen. In 1900 hebben vier zoons van Pier de IJzeren Helling opgericht, wat in die jaren een hele investering was. De oudste zoon van Klaas en Francine, kon niet anders zijn dan een Pier, die later zou trouwen met Antje Kooistra. Die woonden eerst in Langelille en later in Den Haag. Maar er zou ook een zoon Andries komen, die trouwde met Gea de Vries. Toen de Gebroeders de Boer in 1925 uit elkaar gingen, begon Klaas aan de Langestreek een kolenhandel, wat geen succes werd, maar de manufacturenwinkel werd dat wel. Die zal wel gerund zijn door zijn dochters Klara en Boukje.

Klaas de Boer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Pier de Boer, geboren op 13 augustus 1896 te Woubrugge. Gehuwd met Antje Kooistra, dochter van Siebe Kooistra.

2. Baukje de Boer, geboren op 15 augustus 1899 te Lemmer. Gehuwd met Anne Zeilstra.

3. Sjoerdtje de Boer, geboren op 16 oktober 1901 te Lemmer. Gehuwd op 14 juni 1923 met Jacob Sietses, geboren op 7 juni 1894 te Enkhuizen, overleden in 1976.

Achteraan in het midden is Jacob Sietses.

4. Clara de Boer. Gehuwd met Sake van der Bijl, slager.

5. Andries de Boer. Gehuwd met Gea de Vries.

6. Grietje de Boer

5. Rense A. Visser(ook genaamd Reenze van Beike), geboren op 25 december 1876 te Lemmer

6. Frans Visser, geboren op 4 december 1879 te Lemmer

7. Kaatje Visser, geboren op 5 augustus 1884 te Lemmer. Gehuwd op 27 juli 1906 te Lemsterland met Klaas Poepjes, geboren te Oldelamer rond 1883, zoon van Hans Poepjes en Geertje van der Linde.

Klaas was eerst binnenvisser te Ossenzijl. Ze lagen vaak met een grote Ark, in het tweede Hellinggat, daar lag ook vaak een grote aak, de LE 78, bij de Ark. Dertig jaar of meer duikt die zelfde aak, die omstreeks 1900 bij Bos in Echtenerbrug is gebouwd, via Vollenhove, Enkhuizen weer in Lemmer op en werd de LE 21, eigendom van Andries Fleer.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Hans Poepjes.

2. Andries Poepjes.

3. Renze Poepjes.

4. Piet Poepjes.

5. Klaasje Poepjes.

6. Bouke Poepjes.