Home » Genealogie » Genealogie familie Visser » 30. Jelle Visser, 18 september 1871

30. Jelle Visser

Jelle Visser, bijnaam Bogaard, visser, los werkman, geboren op 18 september 1871 te Lemmer, overleden (64 jr) op 24 november 1935 te Heerenveen, begraven te Oldeboorn, zoon van Andries Jelles Visser en Baukje Rinses Visser. Gehuwd te Lemmer op 22 mei 1896 met Metje Berends Meester, geboren op 26 november 1869 te Luinjeberd, dochter van Berend Jans Meester en Grietje Pieters Zwerver.

Jelle had een ijzeren aak de LE 58.

Jelle Visser en Metje Berends Meester-Visser.

De Boogaard

Jelle Visser bijnaam de Boogaard was Gehuwd met Metsje Meester en ze woonden  in de Lemmer naast Leen Kruis die toen zijn vrouw ziek was en een drankje van de dokter moest innemen, 'flink door elkaar schudde'....... want op het flesje stond voor gebruik goed schudden.

Jelle had een ijzeren aak LE 58 later LE 64 van zijn broer bijnaam Reenze van Beike. Jelle was een nonchalante man maar een goede visserman die veel aan zijn knechts en later aan zijn zoons overliet. Hun zoon Renze Gehuwd met Neeltje Meester vertrok naar Oldeboorn waar ze een viswinkel hadden. Bernard en Geertje de Heij bleven in Lemmer. Andries vertrok naar Den Oever gemeente Wieringen om samen met  Steven Visser te gaan vissen met een ijzeren vlet op IJsselmeer en Waddenzee. Steven keerde later weer terug naar Lemmer.

Andries bleef vissen en kocht in 1948 zijn eerste boot een Wieringer aak WR 48 gebouwd in 1909 en ging Marga heten naar zijn jongste dochter op 12 jan. 1950 is de aak vernummerd en werd WR 248. In 1953 is de aak uit de visserij gehaald en verkocht aan de hr. Zeegers in Amsterdam als recreatie scheepje,na jaren omzwervingen is hij aan gekocht door Kees Riem Vis die hem totaal gerestaureerd heeft en kwam de aak na 45 jaar weer terug in zijn vroegere thuishaven. Andries heeft altijd gevist met een hoed op.

(De Wieringer aak WR 48 is in december 1909 te water gelaten bij Zwolsman in Workum. Dit in opdracht van Jan Numeijer uit Wieringen voor een aanneemsom van fl. 1525,-- gulden. Volgens de factuur van toen: lang 41 vt, wijd 15 vt, ¼ vt dieper dan gewoon. De van eikenhout gebouwde aak heeft met name gevist op : alikruiken, mossels, zeegras, oesters, en paling. Zowel op de Zuiderzee als op de Waddenzee werd er gevist. De Wieringer aak heeft tot 1953 gevist en is daarna als recreatieschip in de vaart gehouden).

Door: Renso Smit.