Jan Rintjes Koopmans |4|

Een opname op de hoek Gedempte Gracht en Kortestreek. Rechts is de hoek van de voormalige tweelinghuisjes waar toen de familie Wed. v. Slageren woonde. Aan de loop van de wal is te zien, dat het stukje overkluizing van de Hoek van het Dok er nog is

Lemstersluis

Binnenhaven

In de jaren '20 ging de de 'Groninger & Lemmer Stoomboot Maatschappij' over tot het vernieuwen van haar vloot. In dienst kwamen De 'Jan Nieveen' en de vrachtschepen 'Harm Nieveen' en de Groningen II, III, IV en de Sneek. Hier zien we in de binnenhaven drie Groninger boten

IJspret op de Binnenhaven van Lemmer

Hendrik en Koosje Molenberg, (zie rechts) schaatsen op de (Rien) Vissersburen

Binnenhaven van Lemmer. Een geladen Klipperaak onderweg van de Lemstersluis naar de Truitjezijlbrug om haar reis voort te zetten via de Rien

Twee geladen tjalken varen de Lemstersluis uit op weg naar Zee

Zicht op de Oudesluis en in de verte het winkelpand van Schirm op de Schulpen. In een goed ansjovis jaar lagen vissers in het Dok, waar een ieder aan de slag kon komen om de visjes uit de netten te pluizen

Vis wegen op de Vluchthaven voor de gemeentelijke Visafslag. De man met de witte pet is havenmeester Rein Kool 1886-1973

De Vluchthaven te Lemmer. Op de achtergrond is de rokende schoorsteen van De Houtmolen te zien. Met aan de overkant de Oostelijke havendam

Dit is in de hoek van de Vluchthaven. Geheel links de hang en het woonhuis van Seerp de Blauw, uiterst rechts een deel van de Spuisluis

Een Lijnboot loopt vanaf de Zuiderzee de haven van Lemmer binnen en is nu dwars van de lichtopstand op de Oosthavendam

Sleepboot bij de havenmond tijdens de zeilwedstrijden te Lemmer

Salonbootje bij de lichtopstand Oosthavendam te Lemmer

De botter de LE 119, eigenaar Jan Poepjes

Feestelijke optocht in Lemmer

Het strand de 'stjonkhoeke' te Lemmer met op de achtergrond de vuurtoren en Westhavendam

Het strand de 'stjonkhoeke' met op de achtergrond de Tramhaven en Lemstersluis

Het strand de 'stjonkhoeke'

Op 13 en 14 juli 1927 werd in Lemmer een gekostumeerde kinderoptocht gehouden met leerlingen van de drie lagere scholen. Op de foto van links naar rechts de toen 11 -jarige Lute de Weerd, de 9 -jarige Hielkje de Wreede en de 13 -jarige Sjoerd de Wreede. De foto werd genomen in de bleek van Wiebe Faber aan de Parkstraat in Lemmer

Op 13 en 14 juli 1929 werd in Lemmer een gekostumeerde kinderoptocht gehouden, met leerlingen van de drie lagere scholen. Op de foto van links naar rechts, de toen 11-jarige Luite de Wreede, later in Rotterdam wonend, de 9-jarige Hielkje de Wreede, later Mevr. de Vries en de 13-jarige Sjoerd de Wreede.

Thomas de Wreede, uit Rotterdam vertelt: Hielkje de Wreede, is op 1 mei 1947 getrouwd met Schelte de Vries. Zij kregen 2 dochters en 1 zoon. Hielkje is geboren op 9 juli 1920. Luite is op 17 maart 1918 geboren, en trouwde in 1942 met Trijntje Hooiring, en verhuisde later naar Rotterdam. Zij hebben 2 kinderen (Bauke (woont in Delft) en Gerda in Rotterdam).

Sjoerd de Wreede, tenslotte moet dan de broer van Luite zijn. Hij is 25 november 1916 geboren en trouwde in 1944 met Mette Visser. Sjoerd is in 2002 overleden. Sjoerd en Mette kregen 4 kinderen: 3 dochters (Corrie, Roelie en Fransje) en 1 zoon: Bauke.

Willem van der Bijl, op het stoeltje is Grietje en daarachter vermoedelijk Jantje en Hiltje van der Bijl

Familie Muurling

Doede Martens Kok 1886-1946, zoon van Marten Hendriks Kok en Elske Jans Spinmuis, gehuwd met Andrieske Eenkooren.

Links en rechts: Antje Kok 1918-2004, dochter van Doede Martens Kok en Andrieske Eenkooren. Gehuwd met Jelle Talman 1918-1995

De Nieuwburen te Lemmer

Woensdag 27 Nov 1929, herdacht de Hervormde meisjes-vereeniging ‘Maria’ te Lemmer haar 60-jarig jubileum dat zeker niet onopgemerkt mocht voorbij gaan. Te half elf waren wij in het Nutsgebouw aldaar aanwezig en konden getuige zijn van de drukte die daar heerschte. Jonge en oudere dames waren druk bezig de zaal waarin des avonds dit feest gevierd zou worden, een feestelijk aanzien te geven en het dient gezegd, zij hadden er ‘slag’ van. Een foto van de meisjes-vereeniging opgericht 27 November 1869

Boven v.l.n.r.: Feikje Hogeterp, Akke Dam, Anna v.d. Wal, Pietje J. Coehoorn, Johanna Bosma, Trijn Dam Oost, Janna Bosma, Johanna Brouwer, ?, Hasseltje Hogeterp, Sietske Bootsma, Jantje Faber, Margje Rottiné, Grietsje Fleer.

2e rij van boven: Renske Hogeterp, Hielkje Visser, Sietske Faber, Wietske v.d Bijl, Liesje de Roos Kuipers, Anneke, Clasien de Jong, ?, Namkje Noppert, ?, ?, Anna Rottiné, Minke Faber, Boukje Visser, Ieke Postma, Antje Verf, Mettie Vleeshouwer, Geffie Zijlstra, Grietje Hoogeboom.

Voorste rij: Anneke Bangma, Jitske v.d. Bijl, Janna Bosma, Mej. Krol, Mevr. v.d. Voet.

Reactie plaatsen

Reacties

T Verhoeff
4 jaar geleden

Helaas een klein ? foutje , het is dus 91 jaar geleden en niet 150 jaar Sorry !!

T Verhoeff
4 jaar geleden

Pracht foto, er zijn herkenbare gezichten ondanks ruim 150 jaar geleden. nl. Geffie Zijstra ( mijn tante ) Namkje Noppert was mijn buurvrouw uit de winkel . Margje Rottiné de dochter van buurman de kleermaker Rottiné en niet te vergeten Anneke Bangma de zondagschool jufrouw. Waar blijft de tijd, helaas !!!