Jan Rintjes Koopmans |1|

Mooie portretfoto's samen met prachtige foto's van Lemmer, die gemaakt zijn door Jan Rintjes Koopmans (1903-1940) Peter van de Brandt, heeft de foto's ingescand

Ter beschikking gesteld aan: Gemeente ‘De Fryske Marren’, www.spanvis.com, Oudheidkamer Lemmer en Stichting Oud Lemmer.

Waarvan www.spanvis.com het boekje presenteert.

Copyright berust bij de Erven van Jan Rintjes Koopmans.


Jan Rintjes Koopmans, geboren op 6 november 1903, overleden op 27 juli 1940, zoon van Rintje Koopmans en Martzen Algersma. Gehuwd op 20 februari 1930 te Lemmer met Eelkje W. Faber, geboren op 10 juli 1905 te Joure, overleden op 22 februari 1972, dochter van Wiebe Faber en Uilkje Zeilstra.

Jan Rintjes Koopmans & Eelkje Faber

Trouwfoto van Jan Rintjes Koopmans & Eelkje Faber op donderdag 20 februari 1930

Het echtpaar Jan Rintjes Koopmans en Eelkje Faber

Het gezin J. Koopmans en E. Koopmans-Faber. Van links naar rechts, oudste dochtertje Uilkje 9 jr, zoontje Rintje 2 jr. dochter Martzen 7 jr. en het kleine meisje op moeders arm Minke 1 jr. Foto daterend van ± 1939.

Herinnering aan zaterdag 27 juli 1940.

Door Evert de Vries

De informatie is verkregen van mej. U. Koopmans, wonende op de Nieuwburen. Verschillende foto's zijn door vader Koopmans genomen en ook in zijn eigen donkere kamer in het grote huis in de Schans ontwikkeld en afgedrukt.

De Lemmerboot was net vanuit Amsterdam gearriveerd in de haven van Lemmer. De heer M. Westerveld die van de boot thuiskwam woonde naast het Buma-gemaal. Voor hij naar huis ging haalde hij een bosje bloemen bij de bloemist Funcke. Deze winkel stond tegenover de bakkerswinkel. Bij thuiskomst zag hij het groepje mensen met de politieman niet ver van de woning bezig. Hij zei tot zijn vrouw dat hij daar even een kijkje ging nemen, om te zien wat er precies aan de hand was. Het werd ook voor M. Westerveld zijn laatste wandeling.

Bakker J. Koopmans had ook klanten onder het werkvolk van de sleepboten van Piet Smith, zij groeven de kanalen tijdens de droogmaking van de NOP. Dit werkvolk dwaalde na het dagelijks werk wel door Lemmer, zo ook een zekere J. de Waard, woonachtig in Rotterdam. Sinds de bombardementen op Rotterdam waren zijn vrouwen twee kinderen danig van streek en man en vader De Waard had het oog al eens laten vallen op de grote woning en bakkerij van Jan Koopmans. Hier was ruimte genoeg voor twee gezinnen, vandaar dat aan de bakker en zijn vrouw gevraagd werd om een gedeelte van de woning voor een tijdje te mogen huren om zo weer tot rust te mogen komen.

En zo geschiedde dat op vrijdagavond 26 juli 1940 vanuit Rotterdam de fam. De Waard, man, vrouw en twee kinderen, Adrie 2 jaar en Dinie van 5, arriveerden; precies een dag voor de ramp die Lemmer treffen zou. De bakker die op zaterdagmorgen met het hanengekraai al moest opstaan lag reeds ter ruste en maakte pas de volgende morgen kennis met de gasten. Die zaterdag werd gezamenlijk met de gasten de middagmaaltijd gehouden, voor bakker J. Koopmans de laatste maaltijd op deze aarde

Bakker Koopmans ging in de namiddag nog brood bezorgen bij het werkvolk van de sleepboten en moest langs het Bumagemaal. Het is ook voor bakker Koopmans de laatste reis geworden om zijn brood aan de man te brengen. Het drama werd in het dorp spoedig bekend en de onheilstijding werd gebracht bij moeder Koopmans. Een diepbedroefde moeder bleef achter met haar 4 kinderen en dat gold al de gezinnen waar een dode te betreuren viel. De vrouw die naar Lemmer was gekomen voor rust, was geheel overstuur en wilde gelijk terug naar Rotterdam. Maar daar wilde haar man niet van weten en sprak: 'We zijn nu hier nodig'. Zo bleven zij 3 maanden te gast bij de weduwe Koopmans en dit is haar tot grote steun en bemoediging geweest. Er ontstond een hechte band en vriendschap die al de jaren door in stand is gebleven. Menig jaar kwam deze familie, soms wel een week of zes, te gast bij de weduwe Koopmans.

Bakkerswinkel van de familie Koopmans op de Schans 55 Lemmer

Van links naar rechts: Eelkje Faber, Wiebe Faber en Minke Faber

Martzen Algersma

Martzen Algersma, in de achterkamer op de Nieuwburen 31 te Lemmer

De voorkamer op de Nieuwburen 31 te Lemmer: Martzen Algersma & Rintje Koopmans

18 oktober 1924: Pake Rintje Koopmans

18 oktober 1924: Wiebe Faber

Van links naar rechts: Willem de Jong, ?, Minke Faber, Jan R. Koopmans, ?.

Van links naar rechts: Pieter Koopmans, Martzen Algersma en de faem, in de keuken van de bakkerij aan de Vissersburen

Martzen Algersma & Rintje Koopmans met hun kleindochter Uilkje Koopmans

Uilkje Koopmans

Mei 1933: Geeske Frankema-Brouwer, met op schoot Martzen Koopmans 2e dochter van Jan Rintjes Koopmans en Eelkje Faber

Minke Anna Koopmans, jongste dochter van Jan Rintjes Koopmans en Eelkje Faber

Rintje Pieter Koopmans, het derde kind en tevens eerste zoon van Jan Rintjes Koopmans en Eelkje Faber

Op de Westhavendam te Lemmer: Jantje Rippen met de meisjes Martzen en Uilkje Koopmans. Jantje Rippen was de hulp van Eelkje Koopmans-Faber. Haar zuster Hiltje Rippen kwam als naaister bij de familie Koopmans en maakte o.a. kleding voor de kinderen

Uilkje en Martzen Koopmans, wandelen op de Westhavendam bij Lemmer. Naast de Vuurtoren is in de verte een kraan van Maatschappij tot Uitvoering der Zuiderzeewerken (M.U.Z.) te zien, welke bezig is met de aanleg van de Noordermeerdijk.

Pake Wiebe Faber, met zijn kleindochters Martzen en Uilkje Koopmans

Mem, Eelke Koopmans-Faber, met haar dochters Martzen en Uilkje

Mem, Eelke Koopmans-Faber en heit Jan Rintjes Koopmans, met hun twee dochters Martzen en Uilkje

Het is in het jaar 1937, de zusjes Uilkje en Martzen Koopmans

Een optocht langs de Emmakade te Lemmer, hier op de hoek van de vroegere Albinowinkel. Op de achtergrond is de stormpaal te zien. De twee dames rechts zijn Martzen en Uilkje Koopmans

1937: De optocht bevind zich hier in de Schans bijna tegenover de bakkerswinkel van de familie Koopmans.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.