Jan Rintjes Koopmans |2|

Deze foto dateert uit 1937: De Zijlroede te Lemmer met op de achtergrond de Gasfabriek aldaar. In de roeiboot zitten Pake Wiebe Faber met zijn kleindochters Martzen en Uilkje Koopmans

Op deze foto zien wij de trotse grootouders Pake Rintje Koopmans, zijn echtgenote Beppe Martzen Algersma en hun kleinkinderen, Martzen, Rintje Pieter en Uilkje Koopmans

Rintje Pieter Koopmans

Een paar jaar later in 2017

Rintje Pieter Koopmans

Op het ijs van de Zijlroede, Uilkje en Martzen Koopmans, de jongen rechts is niet bekend

Martzen Koopmans in de bakslede en Uilkje Koopmans daarachter op de Vissersburen

't Dok te Lemmer, Uilkje en Martzen Koopmans op het is, bij het brandwak aan de Kortestreek

De Zeedijk ter hoogte van 'De Houtmolen'. In de bakslede: Rintje Pieter, daarachter Martzen en daarachter Uilkje Koopmans

't Dok te Lemmer, nabij de Langebrug. Op het ijs staan: Martzen Koopmans, Getje Gaastra, Annie Tjalsma, Uilkje Koopmans, Koop Gaastra, Rintje Pieter Koopmans en Pake Wiebe Faber

Op de Nieuwburen 31 te Lemmer

Een optocht op de Nieuwburen te Lemmer ter hoogte van de dokterswoning van dokter Weber. De stoet wordt begeleid door veldwachter Doede Martens Kok. Men draagt een spandoek mee met de tekst 'Hulde aan Excelsior' Links achteraan is het onthouder café te zien met daarvoor het uithangbord waarop 'Melksalon Biljart' staat te lezen

1924: Links Minke Faber, rechts Jantje Faber. De middelste zou Anne Brouwer-Rottiné zijn? zus van Renske Rottiné

Minke Faber, huis en steeg naar het Achterom, bakkerij in de Schans

Deze foto zou gemaakt zijn in de boekenclub

Van links naar rechts: 1? Pieter Koopmans, ?, Willem Dam, consistorie 18 0ktober 1924.
Willem Dam, werkte bij zeilmakerij de Vries en speelde orgel in de Herv. Kerk

Van links naar rechts: Luite Dam, ?, ?, Pieter Rintjes Koopmans

De heer Marten Frankema vertelde; Luite Dam was een zoon van Willem Dam, die tijdens de oorlog bij ons op de Vissersburen woonde en die clandestien naar radio Oranje luisterde en ons zo voorzag van al het oorlogsnieuws. Luite was tijdens de oorlog hoofd van het distributiekantoor in het Achterom in Lemmer

Personeel van de Centrale bakkerij te Lemmer, ik geloof dat rechts bovenaan Jelte v.d. Meer is en Hyllie Kok-Lemstra, wist dat midden-links haar omke Siemen Kok is " Hij is begin vijftiger jaren met tante Trui en dochter Grytsje naar Canada geëmigreerd om weer bij de zonen Wiep en Oeds en hun vrouwen te zijn" ...de anderen?

Centrale bakkerij te Lemmer

Centrale bakkerij te Lemmer

Van links naar rechts: Uilkje Koopmans, Johanna Loen-Brouwer, op de achtergrond zichtbaar Tjeerd Bruin. Dan volgt Aukje Koopmans-Frankema, Eelkje Koopmans-Faber en Johannes de Vries

Mastenmakerij van der Neut op de Polderdijk

't Dok met Langestreek

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.