School Lemmer |4|

Schoolfoto van de bijzondere school de Koningin Wilhelminaschool. Zo ± 1936/37

Bovenste rij: Henk Bakker, Jan de Vries, Harm Poepjes, Bouwe Samplonius, Wopke Kuipers, Anton Moed.

Tweede rij: Maaike van der Meer, ? Visser, Itty Frankema, Marieke Muurling, Fenna Poepjes, Annie van der Gaast, Alie Frankema, Neeltje Koopmans, Sietske Visser.

Derde rij: Trijntje van der Laan, meester Dragt, Jantje Rippen, Trijntje Rippen, Johanna de Vries, Lamkje Samplonius, daarvoor Antje Bakker, Froukje van der Bijl, Annie Jongsma, meester van der Kooi, Uibeltje Visser.

Vierde rij: Nanne Frankema, Jelle Kolk, meine Frankema, Gerrit Poppe, Wiebe Verbeek, Jan Bakker, Folkert Koopmans.

Onderste rij: Anne Visser, Jan de Boer, Marten Frankema, Cornelis van der Wolf, Hielke van der Gaast en Jan Visser

Omschrijving Johannes de Vries: Het personeel van de openbare lagere school. Toen nog de enige openbare lagere school in Lemmer. Net als van de beide andere richtingen, één bijzondere school en een Katholieke. Dicht bij elkaar en een pracht gelegenheid om elkaar flink te pesten. De jeugd dan, hoe het tussen het personeel ging weet ik niet. Erg vriendschappelijk zal het niet geweest zijn.

Zittend zien we hier Maaike Okkema, Sybren de Vries, A. de Hoop, Froukje Huisman, Geertje Grijpsma?

Staand links zou handwerkjuffrouw Gerritje Grijpsma kunnen zijn. Passend in het plaatje uit die tijd zou de man daarnaast Eeuwke v.d. Geest moeten zijn, maar die herken ik hier niet in. Het kan ook Visser zijn, de man die v.d. Geest tijdens de mobilisatie verving. Dan volgen Van der Loon en Theunis Scholten, het hoofd van de school.

Foto van Atze Reidinga: Omschrijving Johannes de Vries: Op het eerdere exemplaar van Mientje Loen, is de tekst van toepassing Achterop staat dat de tweede van links Geeske Brouwer is. Geeske Brouwer, later getrouwd met Marten Frankema, woonde in het huis aan de Gedempte Gracht naast de snackbar. Dat is nu een onderdeel van Toja. Als ik de foto zo bekijk springt er voor mij een meisje tussenuit. Dat lijkt mij mijn grootmoeder.

Vooral het zwarte haar doet dat meisje sterk op haar lijken. Hoewel ik nooit gehoord heb dat zij op de bewaarschool was komt het wat leeftijd betreft wel, overeen met die van Geeske Brouwer. Van de meisjes op de voorste rij hebben verschillende een handwerkje of zoiets op schoot. Dat en het feit dat het allemaal meisjes zijn zou ook kunnen betekenen dat het een foto is die genomen is bij de bewaarschool van een naaiklas of iets dergelijks.

  • Aanvulling van Atze Reidinga: Mijn moeder zit op de voorste rij links (derde van links) Haar naam was Baukje Zwart, en ze woonden toen op de hoek van het Waaigat en de Nieuwedijk, het huis met de grote natuurstenen trap in de midden. In welk jaar weet ik niet precies meer. Pake Jaitse Zwart, was in de Lemmer bij de NTM en heeft op verschillende plaatsen in Friesland gewoond,vanwege overplaatsingen bij “de tram”.

Een foto van Wiebe Feenstra: Openbare lagere school 2e klas 1936. Namen van links naar rechts en van boven naar beneden: 1e Rij: Jakob Tijseling, ? Jongsma, ?, ? Bootsma, ? Harder, Douwe Tijseling, Jappie Visser, Arie Tijseling en ?.

2e Rij: ? Vlig, Bertus Poepjes, meester de Hoop, ?, ? ? Deinum, Tiene Tijseling, Jufrouw Huisman, Trijntje Vlig, Annie de Boer en ? Deinum.

3e Rij: ?, Siep Hooisma, ?, ? Scheffer, ?, ?, ? , Wiepje Sloothaak, Fientje Grootonk, Klaasje van Slageren en Liesbet van der Loon.

4e Rij: Jan Visser, Lolle Deinum, ?, ? Kingma, Uiltje de Bruin, ? Wouda, Wiebe Feenstra, ? Jopie Gebben.

5e Rij: ? de Vries en ? Klijnsma.

Minie Loen – Toering stuurde deze foto van de bewaarschool. De meeste namen heeft zij er bij vermeld maar zij zou ook de andere namen graag willen weten.

Hier volgen dan de namen, voor zover bekend. Bovenste rij v.l.n.r.: 1. Juffrouw Lenie, 2.?, 3. Klaas Brandsma, 4. Jouke Brouwer, 5. Piet Schaper?, 6. Wiebe de Jong, 7. Okke Wabe Coehoorn, 8. Roelof Hoekstra, 9. Jan Dam, 10 Arend Toering.  

Tweede rij: 1. ?, 2. Margje de Vries, 3. ?, 4. Jelly de Jong, 5. Grietje Meester, 6. Nelly v.d. Veen, 7. Margje Lemstra, 8. Betty Krekt, 9. ?, 10. Ida v.d. Bijl, 11 ?, 12 Tony Thijsseling.

Derde rij: 1. Tjitske Wever, 2. Ina de Vries, 3. Anna v.d. Neut, 4. t.m. 10 ?????.

Vierde rij: 1. Willem v.d. Bles, 2. t.m. 8 ?????, 9. Jan v.d. Werve, 10 Tjitte de Boer, 11. ?, 12. Jan Bergsma. De nummers 6 en 7 van deze rij zouden zusjes kunnen zijn.

Een foto van de bewaarschool, ook al weer afkomstig van Mienie Loen – Toering. Gelukkig met veel namen erbij.

Boven v.l.n.r. Harm Meester, Jan Koornstra, Klaas Deinum, Willem Toering, Klaas Luik, Hendrik Bosma, Jan Kamminga, Siebe de Jong, juf Trijntje v.d. Veen.

Tweede rij Daan Atsma, Tineke Kamminga, Jantje Wouda, Lies Hoekstra, ? de Jager, Annie de Wreede, Aukje Rottine, Metje Rottine.

Derde rij van boven: Marten Kokje, Jantje Brandenburg, ? Hollander, Jan Visser (van Eibert), Richtje Hoekstra, Auke Bosma, ? Deinum, Hielkje de Wreede, Sietse de Vries (van Pelle).

Zittend: Hidde Koornstra (van Andries), ? Hollander, Jouke Luik, Pieter Faber, Daarvoor Jo de Jong, Jelle Toering, Jan Duiker, Tine Dijkstra, Sippie Meester, Harm Wouda.

Foto van Jan Beijering: Examenklas Openbare Mulo (Dok) 1947. Staand achter: Dir. de Boer, Pieter Slump en Harm de Boer.

Achterste rij: Tinie de Boer, Lies de Vries, Willem v.d. Bles en Jan Beijering.

Voorste rij (en): Trijnie v.d. Wolf, Grietje v.d. Meer, Roely Gebben, Hendrik Groen, Hielke v.d. Wal en Frits Muller.

Foto van Dinie Stuiver-Woudt: Dit is een schoolfoto van de St. Jozefschool in Lemmer.
? – 2. Henk Bosma – 3. Auke Bosma – 4. Jopie Wiersma - 5. Louis Woudt - 6. Auke Sonsma – 7. Gerard Hollander – 8. Betsy de Jong – 9. Suze Bosma – 10. Mientje Witteveen of Hanneke de Jager – 11. Marietje Huitema – 12. Sabina van den Berg.

Foto van Jouke Brouwer: Bovenste rij v.l.n.r.: 1. Juffrouw Lenie, 2.?, 3. Klaas Brandsma, 4. Jouke Brouwer, 5. Piet Schaper?, 6. Wiebe de Jong, 7. Okke Wabe Coehoorn, 8. Roelof Hoekstra, 9. Jan Dam, 10 Arend Toering.

Tweede rij: 1. ?, 2. Margje de Vries, 3. ?, 4. Jelly de Jong, 5. Grietje Meester, 6. Nelly v.d. Veen, 7. Margje Lemstra, 8. Betty Krekt, 9.Rietje de Vries, 10. Ida v.d. Bijl, 11 Adrie Grootjans, 12 Tony Thijsseling.

Derde rij: 1. Tjitske Wever, 2. Ina de Vries, 3. Anna v.d. Neut, Tineke Haagsma, 5?, 6. Hermien Verschoor, 7?, 8?, 9?, 10? 

Vierde rij: 1. Willem v.d. Bles, Anneke Duim, 3? 4. Maaike Kuipers, 5. Geertje de Vries, 6?, 7. Alie Wouda, 8?, 9. Jentsje v.d. Werve, 10 Tjitte de Boer, 11. ?, 12. Jan Bergsma.

 

Mej. B Nauta. Was 3 jaar hoofd van de bewaarschool in Lemmer.

De volgende 16 foto's op deze pagina, zijn ingezonden door Klaas Faber, en afkomstig uit de nalatenschap van Marie Bosma, dochter van schoenmaker Jan Bosma, geboren op 18 december 1872 te Lemmer, overleden op 26 december 1928 te Lemmer, zoon van IJme Bosma en Anna Hamers en Saakjen van de Berg, geboren op 8 maart 1874 te Lemmer. Ze hadden een schoenenzaak aan de Schans 3 te Lemmer.

Klaas Faber vertelt: Op deze schoolklas uit 1922, staat rechts vooraan, een meisje met een grote strik in het haar, dat is Saakje Bosma, mijn moeder, geboren op 27 januari 1916. Op de 3e rij van boven, 5e meisje van links, daar staat haar zus Janke Bosma, geboren op 3 augustus 1911. Zij was in 1939 getrouwd met Minekus Thijsseling, de Banketbakker, van de Schans no.5. Het jongetje met stropdas en brede riem voor de leerkracht, is Henkie Beljon.

Over deze Schoolfoto vertelt Klaas Faber, dat de 3e links midden voor het schilderij Jo Bosma is...geboren op 24 juni 1918. Zij is het jongste kind van Jan Bosma en Saakjen van de Berg.

  • Juliana Bijlholt-Sterk herkende alle andere klasgenoten. Langs de muur naast Jo Bosma staat Corrie de Groes en daarnaast meester van Dijk. Verder van links naar rechts in de bankjes links: Voorste bank: Geesje Beljon en Pietje van den Berg, 2e bank: Jopie Sterk, Willem Sterk en Piet Nagelhout. 3e bank: Dina Huitema, Greta Bouwhuis en Utie Bouwhuis. 4e bank: Tonny Bijlholt en Johannes van der Bles. Bankjes rechts, voorste bank: Johanna Rijpkema en Juliana Sterk. 2e bank: Eelkje Beljon, Lies v.d. Werf en Jantje Bosma. Staand achteraan: Bertus v.d. Werf, Henk van den Berg en Rikus Beersma.

Hier is Jo Bosma te zien, de 2e links van de middelste rij.

Op de achterste rij van links naar rechts:

1. Rikus Beersma 2. Bertus v.d. Werf 3. Leo Witteveen 4. Jopie Sterk Gzn 5. Henk v.d. Berg (zoon van Willem) 6. Eelkje (Elli) Beljon 7. Corrie de Groes 8. Geesje Beljon 9. Juffrouw Schmit. Op de middelste rij: 10. Jopie Sterk 11. Piet Nagelhout 12. Yep de Jong 13. Marie Huitema 14. Lies van der Werf 15. Johanna Rijpkema 16. Mientje Witteveen 17. Eelkje Melein 18. Jo Bosma 19. Jantje Bosma. En de voorste rij: 20. Willem Sterk of Henk Bosma 21. Koos Woudt 22. Bertus de Jager 23. Koos Hollander 24. Marietje Hollander 25. Utie Bouwhuis 26. Pietje v.d. Berg 27. Juliana Sterk 28. Johanna (Hanneke) de Jager.

Klaas Faber vertelt: Op foto zou mijn moeder (Saakje Bosma) kunnen staan, 2 rij van boven, 3e links... meisje met bril.

Op de achterste rij helemaal links staat Jan Bijlholt, 6e van links is Bertha Vogelzang. Op de middelste rij 4e van rechts is Anneke de Jongen helemaal rechts staat Ida Nijholt. Op de voorste rij de 5e van links met grote witte kraag is Tonny Bijlholt en 7e van links is GretaBouwhuis.

  • Jacques Beljon (*20-06-1944), uit Rijswijk, heeft de volgende aanvulling bij deze foto: "Ik meen een paar kinderen te kunnen herkennen". Op de voorste rij 6e van links, dus tussen Tonny Bijlholt en Greta Bouwhuis, meen ik mijn vader te herkennen. Dat is Cobus Beljon (*19-05-1915). Helemaal rechts op de voorste rij knielt vermoedelijk mijn moeder Suze Sterk (*21-07-1917. Achter Greta Bouwhuis, het meisje met het brilletje, knielt vermoedelijk mijn tante Gien Sterk (*23-07-1916). Op de achterste rij, het meisje helemaal rechts met de witte strik, naast de juffrouw, staat vermoedelijk mijn tante Mien Sterk (*20-01-1915).

Klaas Faber vertelt: waarschijnlijk de "bewaarschool" met voor mij alleen onbekenden; mogelijk een ouder zus of broer van mijn moeder. Het gezin bestond uit 11 kinderen, 7 meisjes en 4 jongens waarvan 2 al vroeg waren overleden. De oudste werd in 1898 geboren en de jongste in 1918.

Bewaarschool: De dame links op de foto is Saakje Bosma.

Links zittend is Trijntje van der Veen, in de jaren voor 1935 kleuterjuf op de Bewaarschool op de Lijnbaan. Trijntje was gehuwd met Willem Rinsma, beter bekend als Willem Deurtje. De tweede van links is Clara Meijer. In het midden is Saakje Bosma:

Namen ontbreken helaas.

Oranjewoud 1919: Op de 3e rij van achteren het meisje in het midden in donkere jurk is Dina Sterk, dochter van Gerardus Sterk. 

  • Stephan Visser: Mijn opa Feike Visser, staat 3e van rechtsboven, hij is in 1909 geboren te Lemmer. Mijn opa woonde in die tijd in de Vissersburen. Zoon van Hendrik Visser en Riemke Douma. Hij had 2 broers (Jelle en Hidde) en 2 zussen (Martje en Hottine)

Foto van de kleuterschool, met rechts: Saakje Bosma, samen met haar collega's.

Reactie plaatsen

Reacties

kjmfaber
6 jaar geleden

Bedankt voor deze mooie foto pagina