School Lemmer|2|

De schoolkrant uit 1962

Bovenste 4 afdrukken van Onne Hoekstra; "En enkele oude schriften uit de lagere schooltijd. Volgens mij uit klas 3 denk ik".

Foto en tekst van Martje Porsinck: Bewaarschool Lemmer omstreeks 1939. Volgens mij met Juffrouw Breider: Onder met pop, bij het tafeltje, Lammie Semplonius. Met strik, bij tafeltje ben ikzelf, Martje Poepjes (nu door naamsverandering: Porsinck). Het jongetje naast mij heet dacht ik Pietje. Zijn achternaam weet ik niet meer. Bovenste rij 4e van links: Jeppie Zeilstra. Bovenste rij 6e van links: Fokje de Boer. 2e rij boven, 1e links: Jannie Scholten mijn vriendinnetje

Foto en tekst van Martje Porsinck: 1e /2e klas van de openbare school (1942/ 1943)
Links: Juffrouw Huisman. Rechts: Juffrouw Grijpsma
Rij boven 4e van links: Jeppie Zeilstra. Daarnaast Fokje de Boer
Rechts op de hoek: Martje Poepjes (nu Porsinck) en daarnaast Grietje Rippen
2e rij van boven 2e van rechts: Thomas Tijseling
2e rij van boven 4e van rechts: Gauke Bootsma en daarnaast Trijntje Bijlsma

 • Gerrit Elzinga in reactie:  Enkele aanvullingen op de schoolfoto 1e/2e klas 1942/1943:
  bovenste rij:, 2e van links: Annie van Dijk,
  6e van links: Geesje van Kammen.
  2e rij van boven, 1e van rechts: Hans Hofstee
  3e rij {knielend): 1e v.l.: Uiltje Hofstra,
  4e v.l.:Jan de Vries,
  5e v.l.:Tette de Vries
  zittend, 1e v.l.:Gerrit Elzinga,
  2e v.l.:? van der Werve,
  1e v.r.:Alle Visser,
  2e v.r.:Jan van der Molen.

Foto en tekst van Martje Porsinck: Bewaarschool Lemmer omstreeks 1909
Juffrouw mij niet bekend. Bovenste rij 6e van links: Hans Poepjes (zoon van Johannes Poepjes)
Precies daaronder in de rij daaronder: Jaap Poepjes (zoon van Johannes Poepjes)

Foto van Corrie de Vries.

Bewaarschool 1938: Bovenste rij 1e van links: Gretha Visser, 2e rij van boven 4e van links: Oppie Bijma

De vijfde klas van de Openbare Lagere school te Lemmer (1925/1926) Bovenste rij v.l.n.r.: meester Oosten, Jurjen Poepjes, Andries de Vries, Jelle Koornstra, Jaap Zwart, Kleis Visser, Roelof Akkerman, Jacob Schippen, Lolke Vleeshouwer en Albert Bloem.

Tweede rij: Aukje Stienstra, Trijntje Dijkstra, Clara Meijer, Aafje Brandsma, Hendrikje Bootsma, Sjieuwke Dijkstra, Klaasje de Vries, Trijntje Verf, Anna Meester, Pietje Coehoorn, Froukje Bijlsma, Grietje Akkerman en Romke Visser.

Derde rij: Jan Kamminga, Alle Visser, Hendrik Sloothaak, Jan Bosma, Leeuwke Bootsma, Jan Duim, Sander Koehoorn, Reitze Lemstra en Bouke Kuipers.

Beneden: Jantje Hoekstra, Grietje Akkerman, Fetje Visser, Pietje Visser, Manus Wouda, Berend Gaasbeek en Ruurd Elzer.

Openbare lagere school 19 ?;

1e rij: 2e v.l. Tjalling Bijma, 7 Jelle Postma, 9 Henkie de Bruin.
2e rij: 1e v.l. Lucie Fleer, 4 Feddie Visser, 5 Betty Kingma, Juf Winia, Oppie Bijma, Liesemijn Knufman, Gretha Visser, Iepie v. Dijk, 11 Fimke Lageveen, Kaatje ?.

4e rij: 2e v.l. Hennie Coehoorn, 7 ? Lageveen, 9 Piet Verschoor, 11 Harm Oebeles.

Foto van Henk Haveman: OLS klas uit Lemmer, van plm 1924, met meester Bouke van der Loon.

Henk vertelt: De klasse fan meester fan der Loon. Hy nam ôfskied, toen ik op skoalle siet, mar ús heit siet ek by him yn de klasse. Famylje fan der Loon, wiene ek hiel musikaal en hy spielle clarinet by Excelsior (natuurlyk), syn dochters ek. Ús heit - Hennie Haveman - sit by it underste rijtsje jonges, fjirde fan links. It meast rjochtse famke mei donker hier, dy yn it grint sit, is Akke, letter trouwd mei fiskerman ?(Steven) Visser. Wennen op de fiskersbuorren en hiene twa jonges: Steven en Bouke. Fierder kin ik my gjin nammen herinnerje. As bern, seagen jo dizze foto's mei jo âlders.

Foto van Henk Haveman: OLS klas uit Lemmer van plm 1925, met juffrouw Huisman.

Henk vertelt: De foto fan de klas fan juffrouw Húsman, dêr sit ús heit yn't matroazepakje (wie doe fêst moade) op 'e knibbels, midden tusken de twa sittende jonkjes.

Akke (deselde) stiet foar juffrouw Húsman. Yn myn jonge jierren, kamen wy der mei bôle oan de doar. Sy en har man Koos (hap) wennen neist de súdwesthoek garage, in trep omheech. (Leaf âld wyfke) Syn kaken giene telkens op en del, en dan ha jo al gau in namme yn 'e Lemmer. Midden, efteroan, stiet Arjen (Pôle) van der Wal. Helle in protte âld papier op mei in karre. Âldere broer fan Geart.

De Pier de Boer famylje: Myn beppe Marie, stiet links foaroan. Meiboom stiet foar har. Rjochts, Pake Pier, Oate en Pier fan omke Harm. Neist Pier, in feint, dan Durk, Klaas, en Harm de Boer.

Foto van Jelte van der Kamp, op deze bewaarschoolfoto zit mijn moeder Hotsche van Solkema, op de tweede rij vanaf onder, als vierde vanaf rechts.

Lemmer, schoolklas uit 1920.

Schoolklas uit Lemmer omstreeks 1920, foto genomen door J. Dwinger, een fotograaf uit Leeuwarden.

Foto van Eleonor E. James-de Vries, kleindochter van meester de Vries. "Mijn vader (onderstaande foto) is later vertrokken naar Groningen om farmacie te studeren en zijn broer Jo, studeerde medicijnen en heeft nog als arts assistent bij Dr. de Vries gewerkt. Jo is later geëmigreerd naar Chicago USA, om daar zijn eigen praktijk op te bouwen.

Op deze foto staan Duco, links (de vader van Eleonor E. James-de Vries ) en zijn broer Jo, zonen van meester de Vries, beide opgegroeid in Lemmer.

Omschrijving Johannes de Vries: Foto van Leeuwke Zandstra. Een opname van de openbare lagere school die sinds een paar weken ook al historie geworden is. Dit is aan de achterkant waar we de eerste twee jaar de pauze doorbrachten maar dat terrein was later voor de oudere leerlingen verboden. Deze foto komt uit 1924, kort dus na de feestelijke opening. Mijn moeder die het vertrek van de Kortestreek naar deze school meemaakte, herinnerde zich altijd nog het begin van het feestlied dat toen gezongen werd: ‘Hoera de nieuwe school is klaar, we vieren vrolijk feest’.

Dit is volgens het bordje de zesde klas van dat jaar. Mijn moeder staat hier op en volgens Leeuwke ook haar vriendin, zijn tante Afke Krol. De onderwijzer die hier bij staat is Siebe de Vries. Zoals in die tijd gebruikelijk was bleven zulke mensen vaak levenslang op dezelfde plaats. Mijn vader, moeder en ik hebben allemaal bij hem in de klas gezeten. Hij gaf goed onderwijs maar als er nu nog eens over hem gesproken wordt noemt men meestal zijn mooie manier van voorlezen.

Foto van Eleonor E. James-de Vries.

Foto van Eleonor E. James-de Vries. Steven de Jong, vertelt: Het meisje helemaal rechts op de foto. (2e rij van boven/4e rij van voor) is Clara Bakker. Clara Bakker is de dochter van Tietje Vleeshouwer en Piet Bakker.

Foto van Stephan Visser: Op deze schoolfoto staat onderin mijn opa Feike Visser (meest linker met het schepje) 

Het zijn de leerlingen van de bewaarschool aan de Lijnbaan, gemaakt omstreeks 1922. Op de bovenste rij zien we juffrouw Vogelzang

Een foto van René Beersma, het is de "bewaarschool" Lemmer van ± 1936 waar zijn zus Cilia Beersma op staat. Het is een opname gemaakt in de oude bewaarschool aan de Lijnbaan (later het parkeerterrein achter 'De Helling') Van achter naar voren op de rechter rij: Marten v.d. Wal, Albertje Visser, onbekend, Alie de Vries en onbekend.

Op de middelste rij van voor naar achter: Oeke Coehoorn en Hilly Lemstra, Obe v.d. Meer en Jacob v.d. Wal (zoon van commies V.d. Wal), waarschijnlijk een meisje Beersma, onbekend, Dicky en Wiesje de Haan en Tiny Beljon.

Van de linker rij zijn alleen Gerben Bootsma en een jongetje van Nijholt herkend.

Openbare Lagere school aan de Kortestreek, op de bovenste rij v.l.n.r. Pieter Poepjes en drie onbekenden. De middelste daarvan lijkt Libbe Boersma te zijn. Dan volgen Schelte Haagsma, een onbekende en Rikus Vlig.

Links op de tweede rij, Jaap Woudstra, geheel rechts Jurjen Poepjes. Van de vier onbekenden daartussen zou de derde een Dijkstra en de vierde een Kamminga kunnen zijn.

Links op de derde rij staat een zoon van meester Oosting, gevolgd door waarschijnlijk twee zusjes Witteveen.

Verder op de derde rij, Joukje Kamminga, Iemkje Wouda, Teuntje Visser, Jantje Bijma, Bertha Rinsma, Minke Faber, Henkie Vlig, Boukje Visser, Klaasje Poepjes en juffrouw Stol.

Op de vierde rij v.l.n.r. Sjol Dijkstra, Agatha Sterk, onbekend, Renske Seldenthuis, de zusjes Lies en Anna Vlig, Antje Woudstra en Lutske Woudstra.

Zittend op de laatste rij: Aukje Stienstra, drie broers Visser; Jaap, Alle en?, Jan Kamminga en Mientje Sterk.

Op de bovenste eerste rij staan Siemen van de Wal, Uilkje Bootsma, Jantje Bijma, Jantje en Greta Kingma, Greta de Vries, Pietje Koornstra, Sippie Meester, Sake Feenstra en jufrouw Trijntje.

Tweede rij; Jufrouw Zeilstra, Tiemen bouwhuis, Jan Kuipers, Jopie van Kranen, Jelle Toering, Johanna Smeding, Annie woudstra, Berendje Haagsma en Siebe Dol.

Derde rij; Zwaantje Smeding, Liesje Plantinga, Jaantje Rottine, Antje Tijsseling, Sippie Coehoorn, Akke Kuipers, ... Woud, Roelof Schokker, Thijs Kuipers, Hidde Koornstra, Jan Visser, ?, Jan Koning.

Vierde rij; Betsje de Jong, Gretha de Jong, Margje Duim, Geertje v.d.Meer, Klaasje Postma, Fokje Faber, onbekend, Jan de Vries, Schelte Sijswerda en Jaap Dol.

Op de onderste rij: Kees Postma, Marten Haagsma, ... Woud en Piet Sijswerda.

1928

Reactie plaatsen

Reacties

Roelie Spanjaard-Visser
5 jaar geleden

Bedankt voor de reactie's

Gerrit Elzinga
5 jaar geleden

Enkele aanvullingen op de schoolfoto 1e/2e klas 1942/1943:
bovenste rij:, 2e van links: Annie van Dijk,
6e van links: Geesje van Kammen.
2e rij van boven, 1e van rechts: Hans Hofstee
3e rij {knielend): 1e v.l.: Uiltje Hofstra,
4e v.l.:Jan de Vries,
5e v.l.:Tette de Vries
zittend, 1e v.l.:Gerrit Elzinga,
2e v.l.:? van der Werve,
1e v.r.:Alle Visser,
2e v.r.:Jan van der Molen.

Ina Boersma
7 jaar geleden

Deze foto is gemaakt bij de Bewaarschool in Lemmer (volgens mij)

Jan de bruin
7 jaar geleden

Welke klas is dit waarschijnlijk de eerste ik zie bekende Pieter Deinem Marten de vries Jodie schirm ik zat bij juffrouw Grijpstra eerste en tweede klas jammer dat je alle namen vergeet maar ik ben al bijna 50 jaar uit de Lemmer gr Jan