Prenten van Lemmer |4|

  • Gerrit Rottiné: De Lemmer levendig dorpsgezicht 1857. Anonieme houtgravure. Uit A.J. van der Aa, 'Ons vaderland en zijne bewoners 1857'. 

De Rengersbrug (vlakbij Lemmer richting de Brekkenpolder)

Siemen van der Wal. 1992

Lemmer, op 3 februari 1825 wordt Friesland geteisterd door een harde noordwestelijke storm, gepaard met springvloed. Bij Lemmer breken vier dijken door. Rechts Andringastate. In het midden "De Wildeman" en de Blokjesbrêge, deze was vanouds een ophaalbrug, welke in 1864 werd vervangen door een basculebrug

Afdruk van Gerrit Rottiné

Langesloot

Vroeger werden gasmuntjes gebruikt om voor het gasverbruik in huis te betalen. Deze werden geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt (toen nog ’s Rijks Munt genaamd)

Een gaspenning of gasmunt is een muntje waarmee men tot in de jaren 50 (in sommige gemeenten tot in de jaren 60) van de 20e eeuw het gasverbruik in vele gemeenten kon betalen. Hiervoor was in de meterkast een speciale meter, een muntmeter, geïnstalleerd, die door de meteropnemer werd geleegd. De munten kocht men uit muntautomaten die in de wijken waren geplaatst door het gemeentelijk gasbedrijf. In Rotterdam werden ze verkocht door waterstokerijen.

In tegenstelling tot een verkoopautomaat had een muntmeter geen verfijnde apparatuur om de penning te controleren. Dat was niet nodig: als er valse munten in de meter werden gevonden, wist men wie daarvoor aansprakelijk was.

Bron: Wikipedia

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.