Prenten van Lemmer |1|

Detailfoto van bovenstaande

Oude haven

En in kleur

Foto van Ko Oudmaijer: Tekening van Siemen v/d Wal. Het is een tekening gemaakt vanaf de Vuurtorenweg naar de Lemster Sluis (1947).

De Schulpen op De Lemmer, omstreeks 1780, met o.a. het beurtschip op Amsterdam, het logement 'De Wildeman' en het Grietmans- of Kempenaershuis.

Een afdruk van een tekening van brug- en sluiswachter Leeuwke Bootsma, gewoond hebbende aan het Vrouwezand te Lemmer.

Afdruk van Gerrit Rottiné

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.