Panden, gevels en ornamenten 4

8. Nu gaan we rechtdoor naar het Turfland.

De kerk van de Geref. Gemeente (Turfland 60) is een eenvoudige recht gesloten zaalkerk uit circa 1840.

Foto van Wikipedia: Turfland 56: Pand met zes-ruits-vensters en kelder in achterdeel onder gemeenschappelijk schilddak met nr. 55 met hoekschoorstenen. Zie ook: Stichting oud Lemmer

En Fries dagblad

Brandstofhandel R. Verhoeff. -Brandstoffenhandel "De Goede Verwachting Lemmer" staat op het bord te lezen. Hoogstwaarschijnlijk is dit pand op het Turfland geweest, het huis links op de foto staat er nog. Kaaswinkel van Vleer?

Panden van Gaastra, Turfland-Zeilroede-Langebrug, met de LE 85 ervoor.

In het pand Turfland 1 te Lemmer, bevinden zich nog de kogels, die door de Engelsen zijn afgevuurd bij hun aanval op Lemmer in 1799. De achtergevel wordt bekroond door de aanzetkrullen van de top, die blijkens de stenen aan de voet van de top in 1763 is opgetrokken. De topgevel aan de achterzijde is in 1839 vernieuwd. ODB:Rijksmonumentnr: Wikipedia.org

Detailfoto van bovenstaande

Voorkant Turfland 1 te Lemmer.

Detailfoto van bovenstaande


9. Hier gaan we weer over de Flevobrug terug, langs de Lange Streek.

Waar we stuiten met een inkijk naar het Waaigat, rechts de voormalige stoomsmederij, lieren, scheepstoeter en machinerieënfabriek van de familie Hollander en links het z.g.n. Vredespaleis.

De planting van de Julianaboom in 1909, bij de toenmalige ULO-school, aan de Langestreek, die op 2 aug. 1869 was geopend. Deze school, kwam later in gebruik als sigarenmakerij van Smit en Ten Hove. Nog later werd het sociaal-cultureel werk daar ondergebracht, onder de naam 'Doedok'

Juliana feest te Lemmer in 1909. In de deuropening staan burgemeester Luiking en R. Luiking-Brandsma. Naast de deur staat S. Luiking, met zijn zoontje H.F.W. Luiking, op zijn schouder.

Langestreek 22 te Lemmer: (1776), met een 19de-eeuwse deur en gesneden bovenlicht

Langestreek 22 19de-eeuwse deur en gesneden bovenlicht

Woning destijds bewoond door Martje Vegter. Op het pand zit in de kapel een ankertje bevestigd. Dit pand is op onderstaande foto, nog net achter de brug te zien.

Bovenlicht. Bakker Dijkman aan de Langestreek 12.

Bovenlicht met deur, Langestreek 9.

Detailfoto van bovenstaande

Winkel van Lutte Steenstra. Let op de mooie deur met bovenlicht links.