Panden, gevels en ornamenten 1

Rondje 'Oud' Lemmer met panden, gevels en ornamenten.1. We beginnen bij de Zeedijk.

Op de Zeedijk nr. 10 te Lemmer, was de werf van Gebroeders de Boer De houten helling werd in 1876 gesticht.

De Helling/panden, van Gebroeders de Boer

De Helling/panden, van Gebroeders de Boer

De Helling/panden, van Gebroeders de Boer

De Helling/panden, van Gebroeders de Boer

De N.V. "Stoomhoutzagerij" aan de Polle/zeedijk te Lemmer.

Cornelis Sleeswijk, die ontvanger van de grietenij en van het waterschap "De Zeven Grietenijen en Stad Sloten" was, kocht in 1849 de houtmolen aan de Rien. De aankoop van deze houtzaagmolen c.a. aan de Polle te Lemmer vond plaats bij gelegenheid van de openbare verkoop van de onroerende goederen van de familie Brandsma. Successievelijk werd het bedrijf in de volgende jaren uitgebreid door aankoop van aangrenzend onroerend goed.

De feitelijke leiding in handen van Johannes Brandsma, die als bedrijfsleider in dienst was van Cornelis Sleeswijk, en na diens overlijden in 1857 van zijn weduwe Fettje Wegener. Nadat laatstgenoemde in 1862 was overleden is het bedrijf aanvankelijk voortgezet door Frederik Wilhelm Wegener Sleeswijk en Johannes Brandsma, gezamenlijk in een vennootschap onder firma, genaamd "de Weduwe C. Sleeswijk".

Na de dood van Brandsma in 1883 zette eerst genoemde firmant het bedrijf alleen voort. Nadat in 1893 zijn zoon André Wegener Sleeswijk, zijn intrede in het bedrijf had gedaan, volgde in 1895 modernisering van de onderneming. In dat jaar werd de oude houtzaagmolen vervangen door een stoomhout-zagerij.

In 1905 werd de firma omgezet in een naamloze vennootschap "N.V. Stoomhoutzagerij en houthandel voorheen de Wed. C. Sleeswijk" geheten. In 1916 vond een grote uitbreiding plaats met een kisten-, vaten- en palletfabriek. Na het plotselinge overlijden in 1918 van directeur André Wegener Sleeswijk, ging het snel bergafwaarts met de onderneming en werd de vennootschap in 1925 geliquideerd. De nieuwe eigenaar N.V. De Friesche Bank, bracht het bedrijf onder in een commanditaire vennootschap "C.V. Stoomhoutzagerij" genaamd, waarvan B. Corée Lzn. bedrijfsleider werd.

In 1934 vond wederom een omzetting plaats, waarna Halbertsma's Fabrieken voor Houtbewerking N.V. het bedrijf overnam. Als onderdeel van het concern werd het betrokken bij de overname door de S.T.A.B. In 1975 werd het bedrijf gesloten. De arbeiders werden naar Grouw en Scheemda overgeplaatst.

Boerderij van Akkerman aan de oude Zeedijk

Boven en onder bij scheeps, smid en kachelmakerij 'Van der Wolf'


2. Tegenover de Zeedijk, vinden we de Polderdijk.

Mastenmakerij Firma. Wed. S. J. de Vries & Zn. aan de Polderdijk te Lemmer. Later van der Neut.

Idem.


3. Nu komen we aan bij de Vissersburen.

Zeedijk-Vissersburen

Foto van: Friesland begin vorige eeuw in kleur (facebook)

Rechts boerderij van Huitema.

De Vissersburen te Lemmer, gezien vanaf bovenstaande boerderij van Huitema.

Met zicht op het hoge pand van Jan Steensma.

Het pand waar mevrouw bovenin staat is een smederij geweest

Detailfoto van bovenstaande

Detailfoto van bovenstaande

Boven en onder: Vissersburen/Weverswal