Gemeentehuis te Lemmer 5

|   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |

September 1967: Samen met Piet de Wit en Kees Stam, huldiging Tiemen Groen in uitbundig Lemmer

De komst van Tiemen Groen in Lemmer leek gisteravond wel iets op de aankomst van Sinterklaas. Staande op de voorplecht van het Lemster skûtsje, dat achter de boot van de rijkspolitie te water, het Dok binnengleed, wuifde Tiemen naar honderden mensen op de kade. Voorafgegaan door de drumband van Lemmer en de muziekkorpsen „Excelsior" en „Crescendo" wandelde hij met zijn familie tussen een haag van zeeverkenners naar het bordes van het raadhuis, waar nog eens honderden mensen hem opwachtten en uitbundig toejuichten.

„We hebben de komeet van Follega weer zien winnen", zo begroette burgemeester F. Faber hem. „We zijn als Friezen hartstikke trots op jouw prestatie en zien jouw verdere ontwikkeling als prof met een gerust hart tegemoet. Je zult blijven wat je altijd was: ûs Tiemen". Omdat Tiemen reeds de hoogste onderscheiding van Lemmer — het ereburgerschap — draagt, bleef de ceremonie ditmaal beperkt tot de uitreiking van een fotoboek over Friesland.

Het wieler comité Lemmer bereidde hem in hotel De Wildeman een grandioze ontvangst, waarop niemand uit Follega ontbrak.

....De Gemeente nu...

De Friese Meren is de naam voor een nieuw te vormen gemeente in het zuiden van Friesland. Formeel is het de officiële naam. De gemeenteraad heeft echter altijd de bevoegdheid om de naam van de gemeente te wijzigen. Op zijn vroegst kan dat dus in de loop van 2014 waardoor per 1 januari 2015 een andere naam kan gaan gelden. De nieuwe gemeente is een fusie tussen Gaasterland-Sloten, Skarsterlân en Lemsterland. De gemeente zal ruim 51.000 inwoners tellen, met de stad Sloten en de grootste plaatsen Balk, Joure en Lemmer. De nieuwe gemeente wordt per 1 januari 2014 gevormd.
 
Lees verder: Bron: wikipedia.org

Tijdens de bouw van het Gemeentekantoor

Foto van Tresoar. Auteur: Jantje Bakker. Het gemeentehuis van Lemsterland te Lemmer, rechts boven het gemeente-stempel.

Op 25 juni 2014 heeft de gemeente de Friese Meren besloten het oude gemeentekantoor te slopen en gedeeltelijk nieuwbouw plus een plein terug te brengen. De Raad gaf daarbij aan invloed te willen hebben op de beeldkwaliteit voor de nieuwbouw, gezien de belangrijke historische ligging en de uitstraling voor heel Lemmer en het nieuwe plein. Door de sloop van het voormalig gemeentekantoor is een omvangrijk en onderhoudsgevoelig en minder duurzaam gebouw gesloopt.

Reactie plaatsen

Reacties

Roelie Spanjaard-Visser
6 jaar geleden

Olga, dergelijke munten worden aangeboden voor rond de 10 euro. Maar misschien dat een liefhebber er meer voor over heeft.

Olga toet
6 jaar geleden

Geacht meneer mevrouw
Ik heb zn munt maar kan de waarden van delen munt niet vinden met vriendelijke gr Olga toet

|   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |