Gemeentehuis te Lemmer 4

|   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |

Evert de Vries zijn viswagen. Dit was ook wel zijn standplaats om ijs te verkopen. 

Lemmer 1950: Links van gemeentehuis het politie bureau. In de rechter-gevel 'De Kou' waarin o.a. de huwelijken werden afgekondigd. Omtrent deze tijd ook het huwelijk van Wouter van der Meer en Janny Koehoorn. Rechts vooraan, Evert de Vries bij z'n ijscokar. Op de achtergrond de toren van de Geref. Kerk, met de huidige spits.

  • Martha van Goor-Bijlholt: De man links, op de fiets, met een doos onder zijn arm is Tonny Bijlholt, op weg naar de Dubbelstraat, waar de firma Bijlhout een werkplaats had. Rechts staat Evert met zijn ijsco kar.

Door Johannes de Vries: Ik schat dat dit een foto uit de vijftiger jaren is. Het Gemeentehuis is nog als zodanig in gebruik. De jaloezieën met de kappen hangen er nog voor. De publicatieborden, de kouwe zoals ze genoemd werden, zijn al wat ingekort.

Voorheen zat er ook rechts nog een deel. Buurman Hendrik Boonstra, de conciërge in die dagen, hing er geregeld nieuwe berichten in. Automatisch stak je dan even later over om te lezen welk nieuwtje er in gebracht was. De vlaggenstok, de reden voor de keuze van deze foto, is duidelijk te zien. Deze was toen nog met een rood - wit - blauw lint beschilderd. Dat zou nu een dure zaak worden!

Links van het Gemeentehuis staat het politiebureau. Waarschijnlijk was het toen in gebruik als kantoor van de VVV; er hangen tenminste twee publicatiekastjes aan de muur. De Rien is nog open. Rechts is te zien hoe de riolering op het water uitkomt. Heel wat anders dan wat we nu hebben met een gescheiden stelsel voor vuil water en regenwater.

Mijn vader staat hier met zijn ijskar. Van de paal waar hij de kar altijd tegenaan zette kwamen bij het doorbreken van de walmuur met de herinrichting nog stukken naar boven. De lantaarn die hier staat lijkt veel op wat er nu door het hele centrum heen geplaatst is. Was er op een vorige foto te zien dat Bouwe Oosten gevestigd was in de tegenwoordige groentezaak, hier lezen we dat de Fa. Gort daar ijzerwaren en huishoudelijke artikelen verkoopt.

Evert de Vries, zijn nieuwe ijskar

De tweede dame van links is Ellen de Zwart (nicht van mijn man), de man op het bordes is Sake Visser (Reade Sake)

Foto van Thomas Coehoorn: Trouwerij voorjaar 1947, voor het gemeentehuis Lemmer. Op de achtergrond de gedempte aansluiting met de Rien (Visserburen). Daarachter staan de panden waar nu het gemeentekantoor (nog) staat. Links de slijterij van de Weduwe Visser (Nieuwburen 2).

De militair (onder het verkeersbord) is Yme Willem van Dijk (de straat bij Suderigge is naar hem genoemd). Hij is 20 juni 1947 vertrokken naar Nederlands Indië, waar hij op 26 oktober 1948 is overleden.

Rechts met kind (Gerrit) op de arm is Annie Seldenthuis-Rottiné, de vrouw van Maarten "Prikke". Daarvoor (met kind aan de hand) staat tante Hiske Zandstra-Deinum, de vrouw van Leeuwke "Toetoet".

Kermis op het plein voor het Gemeentehuis.

Op deze kaart wordt de Lemster Rien nog druk bevaren. De voorsteven van een boot is juist zichtbaar. Ook het gemeentehuis wordt nog als zodanig gebruikt. Voor de slagerij van Koning passeert juist een vrachtauto, voor de rest is het erg rustig op straat, alleen voor het gemeentehuis is een manspersoon zichtbaar.

Naast het gemeentehuis het v.m. politiebureau. Geheel links de toren van de Ned. Herv. Kerk.

|   1   |    2   |    3   |    4   |    5   |