Film en screen shots 1950 |4|

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |

Het linker meisje is mijn zuster Tabina Visser.

Het linker meisje is mijn zuster Tabina Visser.

Trijnie Frankema, kleuterjuf van de bewaarschool.

Meester v.d Bles en juf Smit.

Auke Bless, het eerste donkere jongetje in Lemmer, speelde altijd met Tjitske Wever, dat is het blonde meisje.

Familie Schirm.

Links is juffrouw Bus en in het midden is juf Grijpstra.

Marieke v.d. Werf.

Robert de Jong (meester)

Hendrik Koehoorn (Plutse) en Dirk Dijkstra.

Mannen voor de visafslag, in het midden Andries Scheffer. Harm de Boer schreef, dat links zijn vader Klaas de Boer te zien is, die destijds de afslager was.

Visafslag met links, Jan Bijma (pake van Gauke Bootsma) in het midden met wit overhemd is Andries Scheffer.

In het midden is Klaas de Boer te zien, destijds afslager. De man met de hoed rechts is Pier Meijer die directeur was.

Paling eten voor de visafslag.

Familie Semplonius en Anne Wienia met zoon Nanne.

Joost (Jooske) Kuipers

Froukje Vlig.

Gevel van Van der Wolf.

Smederij van Harm van der Wolf.

Smederij van Harm van der Wolf.

Jan Wierda en Imke van de Wal.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |