Film- screen shots 1950 |1|

Deze foto's zijn afkomstig van een DVD die geschonken is door Jaap Wijnand uit de Lemmer, waarvoor mijn hartelijke dank.

Weet U de namen van de Lemsters die op de foto staan, wilt U deze dan a.u.b. doorgeven?


De heer Scheffer.

De heer Platte.

De dames die vroeger in de Tuinstraat, woonden zaten avonds altijd buiten op stoeltjes te breien, tot ze besloten dit op een dag met zijn allen te gaan doen.

De heer Jan Kikkert uit Marum, mailde ook verschillende namen door: Op deze foto zit Links, Jette de Blauw Bootsma, daarnaast Sanne Kikkert Bootsma.

Jette de Blauw Bootsma.

Sanne Kikkert Bootsma.

Op deze foto zit mijn Oate Roelofje Visser-Bootsma, in het midden.

Staand Mevr. Poppe, links half achter, Johanna Loen Brouwer en rechts Mevr. Koopmans.

Midden: Mevr. v.d. Veen.

Links Mevr. Kuipers en Mevr. de Jong.

  • Leen Bosma: Zij woonden op een tjalkachtig binnenschip dat langs de Kortestreek lag afgemeerd. Later zijn ze verhuisd naar de Lijnbaan vlak achter de schilder die op het hoekje van de Nieuwburen en Lijnbaan woonde. Behalve beppe Stuur, kwam ook beppe De Jong wel eens bij ons thuis. Ze liep wat mank en met een stok.

Onbekend, Johanna Loen Brouwer, staand Mevr. Poppe en rechts weduwe Koopmans.

Mevr. Weber (van dokter Weber) Mevr. Aukema.

Mevr. Sjoeke Coehoorn.

Rechts Mevr. Minke Lemstra?

In het midden is Mevr. Coehoorn.

Staand: Geeske Frankema-Brouwer, was vroeger 'baker'.

In het midden is Anna Brouwer-Teitsma, grootmoeder van G.M. (Geeske) van Hoeve-Brouwer, dochter van Hendrik Anne Brouwer. Hendrik werd geboren in 1910 als jongste van Johan Brouwer, bakker aan de Nieuwburen, en Anna Teitsma.

Mevr. Fiene Kingma en Mevr. Miene Vaartjes.

Mevr. Fiene Kingma, Mevr. Miene Vaartjes en Betsje Dijkstra Visser.

Op deze foto zit mijn Oate Roelofje Visser Bootsma, 2e van links.

Links Mevr. Rim Visser en half dochter Akke Vink.

2e links is Iebeltje Deinum.

Leen Bosma: Mijnheer de Jong, zij woonden op een tjalkachtig binnenschip, dat langs de Kortestreek lag afgemeerd. Later zijn ze verhuisd naar de Lijnbaan vlak achter de schilder die op het hoekje van de Nieuwburen en Lijnbaan woonde. Behalve beppe Stuur, kwam ook beppe De Jong wel eens bij ons thuis. Ze liep wat mank en met een stok.

Op deze foto zit mijn Oate Roelofje Visser Bootsma, 2e van rechts.

Links Jette Bootsma (getrouwd met Pieter Poepjes (LE 50)

Annie Rottine, midden Akke Visser en Romkje de Vries.

Jansje Kelderhuis.

Anna Brouwer-Teitsma (in het midden) met haar oudste dochter Geeske Frankema-Brouwer (baker) er achter.

Links is Iebeltje Deinum.