Film- screen shots 1950 |3|

Vooraan Wiebe Visser, op de grote trom is Willem de Blaauw en daarachter is Ties Prins.

Helemaal vooraan is Mette de Wreede-Visser.

Gerlof de Wilde.

In het midden Marines Hogeterp, rechts is Atte Langenberg.

2e rechts is Gretha Koornstra-Rottiné (moeder van Loesje Bootsma-Koornstra)

Fetje Bootsma.

De Heer Marten Jaalsma, Jan Bosma Reitze Lemstra, allen leden van de mondorgelclub "Chromatica"

Anneke dochter van Jaap de Vries (Jaap de Slieper, van de Houtmolen) had ook nog enkele aanvullingen: Op deze foto zien we moeke Knol, haar dochter was getrouwd met de directeur van het postkantoor, Van der Bijl. Moeke Knol was de enige in die tijd die nog een gouden oorijzer droeg.

Jettie van der Meer, haar vader had een bakkerij op de Schans.

'Cresendo' Links voor: Rottiné en Siemen v.d. Wal.

Vooraan is Lum Rottiné-Rienksma (Oate van Loesje Bootsma Koornstra)

Hennie Haveman (bakker) en Bouke v.d Bos (zijn vader was directeur van de Houtmolen)

Seerp de Blauw.

Dirk Dijkstra.

Links Akke Visser (van Sake) en rechts Mevr. Koopmans.

Siemen v.d. Wal.

Grietje de Vries-Duim.

Harm de Boer, Trijntje de Blauw en Fokje de Boer (Coks)

Reactie van Drs. H.M. de Blauw: De man rechts met hoed en klarinet is mijn pake H.M. de Blauw, destijds woonachtig op Vissersburen.

Koop Gaastra, daarachter Nico Algra.

Meester de Hoop.

Lachende vrouw links is Jans v.d. Neut, vrouw van Dirk v.d. Neut, zij woonden aan de Straatweg.

Pier Meijer.

Wietske Pietersma-de Vries.

Openbare school "De Dam"

Johanna (Hannie) Bootsma.

Johanna (Hannie) Bootsma.