Bantega |4|

|    1   |    2   |    3   |    4   |

Date Mast, geboren op 27 november 1852 in Oosterzee, overleden (99 jr) op 28 maart 1952 in Bantega, zoon van Koop Dates Mast en Jantje Jacobs Schippers en zijn vrouw Willemke Bakker, geboren op 31 juli 1855 in Oosterzee, overleden (83 jr) op 1 oktober 1938 in Lemsterland, dochter van Jacob Geerts Bakker en Antje Willems Hottinga. Date en Willemke  hadden een café aan de Kooisloot, later verrees er een nieuw er tegenover.

Bovenstaande drie afdrukken: Hervormde kerk te Bantega, gebouwd in 1916.

Klokkenstoel op de begraafplaats van Bantega.

Bantega is het jongste dorp van Lemsterland. Na de Tweede Wereldoorlog werd de buurtschap Echtenpolder omgedoopt tot het dorp Bantega. De naam is afgeleid van Bandt, een plaats die jaren eerder was weggespoeld door de Zuiderzee. Uit archeologisch onderzoek bleek dat tussen 8000 - 4000 voor Christus drie jagers een kampement hadden op de plaats waar nu Bantega ligt. Op de begraafplaats staat ook één van de klokkenstoelen in Friesland.

Pollenanalytisch en Geologischonderzoek
PDF – 6,4 MB 770 downloads

Ontginningen in Lemsterland. Een opname van het dorpje in opkomst Nieuw-Echten in de gemeente Lemsterland. Eenige jaren geleden was deze streek één en al rietveld en veenplas. Nu is zij omgetoverd in een bewoonbaar landschap, waar reeds een nijvere bevolking zich is gaan vestigen. Met een woning aan de Kooisloot en een latere bakkerij in 1927.

De grootschalige ontginning van Lemsterland vanaf de 12e eeuw maakte het in toenemende mate noodzakelijk om de waterhuishouding te reguleren. Om te beginnen waren voor de ontginning van het natte veengebied al afwateringssloten nodig om het overtollige water af te voeren (de kavelsloten in de strokenverkaveling). De ontwatering van het veen ten behoeve van de ontginning leidde echter tot klink en oxidatie van het veen, waardoor een voortdurende maaivelddaling optrad.

Deze maaivelddaling maakte Lemsterland kwetsbaar voor wateroverlast vanuit hoger liggende veengebieden en de zich uitbreidende Zuiderzee. Hiertegen heeft men zich beveiligd door de aanleg van dijken. Om het water uit de Zuiderzee te keren, werd een zeedijk aangelegd (de Grietenijdijk). Om water af te kunnen voeren uit de omdijkte gebieden werden sluizen aangelegd, vaak met een nevenfunctie voor het doorlaten van schepen. Omdat ontwatering en maaivelddaling voortdurend bleven doorgaan, werden vanaf de 15e eeuw molens en vanaf de 19e eeuw gemalen ingezet om overtollig water af te voeren. In 1920 werd in Lemsterland het ir. D.F. Woudagemaal gebouwd.

Brug aan Otterwijk in de Echtenerpolder.

Kooisloot. Dit huis werd bewoond door Jan Strampel en Wieke Strampel-Ruiter.

De schoonmaakploeg van de Vrije Evangelische gemeente aan de zijkant van het voormalig houten kerkgebouwtje: v.l.n.r.: Johannes Strampel (zoon van Jan en Wieke), Albertsje Luik – de Jong, Hiltsje Schaap - de Ruiter, Geertsje de Jong – Strampel, Geertsje Schaap – Slump (Beppe Kekke), Wiegertje Strampel – Ruiter met haar dochter Joukje (Foto van ongeveer 1928-1930)

Vrije Evangelische Gemeente Bantega

Bandsloot. Vroeger bewoond door Pieter en Sietske Wever, de melkvaarder, de boot ligt aan de wal.

Bandsloot.

Bandsloot. Met Johannes Adema op de bok.

Huisje aan de Grietenijdijk te Bantega. v.l.n.r. Andries en Jan Zijlstra, Hilligje en Andries Zijlstra, in de deur is Wubbigje Zijlstra te zien.

Muziekvereniging Harmonie

60 jarig bestaan Bantega 2007

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|    1   |    2   |    3   |    4   |