Bantega |3|

Otterweg in Echtenerpolder.

Een groep personen voor de -oude- boerderij van Willem Westerbeek te Bantega. (Toen nog geheten Echten Veenpolder). V.l.n.r.: Willem Willems Westerbeek sr. (geb. te Amsterdam 1850), zijn stiefzoon en stiefdochter Dirk en Gerritje van Manen, zijn kleindochter Corry Cornelia Hielkema (dochter van zijn zoon Reitse Hielkema en wijlen Lijsje Westerbeek), zijn zoons Willem jr. en Maurits Westerbeek en zijn dochter Neel Westerbeek. Bantega, Bandsloot 40

Otterweg.

Boerderij aan de Zeedijk.

Poldermolen, type Monnikmolen, in de Grote Veenpolder bij Schoterzijl, onder Bantega.

Poldermolen, type Monnikmolen, in de Grote Veenpolder bij Schoterzijl, onder Bantega, 1930.

Veenpolders
PDF – 2,3 MB 565 downloads

Poldermolen Bantega, 1880.

De Wipbrug in het Krompad in de Echtenerpolder.

Voormalige arbeidershuisjes aan de Otterweg te Bantega.

Op de vraag of dit café nog bestaat in de krant, vertelde de heer Jaap Bakker uit Assen, dat hij geboren is in het café, dat gebouwd is door zijn vader Koop Bakker, die aannemer-timmerman was. Omdat vader Bakker, geen koper kon vinden voor café 'Nieuw-Echten' is het gezin Bakker, daar in de jaren 1920 zelf gaan wonen. De familie Bakker, runde het café 28 jaar lang. In die tijd was er geen dorpshuis en dus werd het café volop gebruikt voor toneel- en muziekavonden, maar ook waren er begrafenissen vanuit het café. Het café werd later verkocht aan Huizinga en weer later aan Knegt.

Jan Cuiper werd in 1997 eigenaar van 't café dat toen ''t Alde Weintsjil' (Middenweg 141) genoemd werd en waarvan ook bovenstaande foto afkomstig is. Waarschijnlijk staat hier Jaap Bakker ook op.

Bron: De Zuid-Friesland, 2009.