Buitenhaven, Lemmer |5|

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |     | 

 In het midden een geladen skûtsje.

Opname uit 1932: Het overslaan in de haven van Lemmer, dat bestaat in het distribueren van ladingen uit rivierschepen in binnenschepen, nam de laatste jaren voortdurend toe en brengt ook nu nog veel bedrijvigheid.

1940: In de haven van Lemmer heerste een ongewone drukte, daar het reizigersvervoer naar Holland vrijwel uitsluitend langs deze weg kon plaats vinden. In lange rijen stonden de mensen op de Pier hun beurt voor de inscheping af te wachten; de meesten hadden de fiets bij zich.

 Foto van Lipkje Schat.

11 oktober 1892 _Lemmer. - De stoomboot 'Veehandel IV', kapitein Bruinsma, is in den afgelopen nacht van Purmerend tijdens het hevig stormweder, door het losgaan van het vee, in zinkende staat alhier binnengekomen. In den buitenhaven is de boot gezonken. Een groot getal prachtige kalfkoeien is daarbij verdronken. Ook van de 'Veehandel III', niet ver van de kust ten anker liggende, zou vee overboord zijn geworpen. De Lemmer nachtboot 'Amsterdam' is ter assistentie naar zee vertrokken. Zie onderstaand artikel afkomstig van www.delpher.nl 

 Salonboot Holland Friesland Lijn. Lemmer.

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |     |