Buitenhaven, Lemmer |3|

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |     | 

  • Leeuwke Bootsma: Aan het achterschip te zien, is dit een vrachtboot van rederij Stânfries. Deze beurtvaartrederij uit Leeuwarden had een vloot van 25 schepen. De rederij was actief van 1910 tot 1954 in zowel noord als west Nederland.
  • Rederij Stanfries was een beurtvaartrederij die actief was in Noord- en West-Nederland. De onderneming had wortels in de negentiende eeuw, werd opgericht in 1912 en ging in 1948 op in de fusiemaatschappij Van der Schuyt, Van den Boom en Stanfries NV.

De "Friesland"; In de oorlogsjaren (1940-1945) waren de boten van de rederij Koppe -Verschure, wit geschilderd, om zoveel mogelijk beschietingen door vliegtuigen te voorkomen, 't Heeft helaas niet altijd geholpen. In 1942 werden twee bemanningsleden bij een beschieting gedood.

Eén van de tramboten, vermoedelijk de "Bolsward" bij het verlaten van de haven. Het "eintsje van de daam" wordt hier voorbij gevaren, zo te zien met weinig passagiers aan boord.

De haven van Lemmer: Op deze in 1923 verzonden kleurenfoto zien wij de Lemster haven met een komend en gaand vrachtschip... de één op windkracht de ander op de motor.

De haven van Lemmer: Op deze in 1925 verzonden foto verlaten een boot en een vrachtschip de haven van Lemmer. De boot op stoom, het vrachtschip op de wind.

De haven van Lemmer 1920: De foto is gemaakt ter gelegenheid van zeilwedstrijden op de Zuiderzee. Gezien de slaphangende vlaggen, was er op dat moment weinig wind. Links naast het sluishokje de paal waaraan de stormballen gehesen werden. De Dam was gezien de touwafzetting niet zonder meer toegankelijk. Voor het bezoeken van de zeilwedstrijden moest eerst betaald worden.

  • Op de foto: Willem v.d Berg (kleermaker) Anne v.d. Berg (smid) Bertus de Jager, Jebbe de Jager, Johannes de Jager met zijn vrouw (met oorijzer)

Aankomst tramboot in de haven van Lemmer: Op deze foto uit 1950 meert de tramboot af in de buitenhaven. De tramlijn was toen al opgeheven. Links op de havendam, het hokje waar de fotootjes voor de boot verkocht werden. Op de achtergrond staan de bussen om de passagiers, zo nodig verder te vervoeren. De loopplank naar de boot, is hier aanzienlijk breder dan die van vóór de Tweede Wereldoorlog.

De Lemsterhaven: Op deze in 1927 verzonden foto, genomen vanaf het "Eintsje van de daem" toont ons een binnenvarend schip, terwijl een vissersboot uitvaart ter visvangst.

  • Jan Kwakman: Hier nog de oude visserij nummering van de schepen van voor ongeveer 1920. Dit is de VN161 een schuit van Jan Oldenhof Bz. Toen ging de nummering door tot VN184. De zogenaamde kubboten, voor de ansjovis vangst, en zeepunters waren ook genummerd! Vele vissers hadden toen een schuit of botter met een kubboot er bij.

MLD. Van Berkel WA, No. W-68. Noodlanding bij Lemmer. Bemanning: off.vl. H. Mulder en waarnemer A.P. Schat, ter plekke hersteld. Bij vertrek dezelfde middag in aanraking gekomen met uitvarende tjalk, vleugel beschadigd en stuurinrichting averij.

Het Vaderland berichtte op 27 September 1924: -Gistermorgen zijn bij de Lemmer twee watervliegtuigen neergekomen, de W58 en de W68, van het vliegkamp de Mok, op Texel. De W 68 had een defect, dat in de Lemmer door de bemanning, den officier-vlieger Mulder en den adelborst-waarnemer Schat, werd hersteld.

Bij het vertrek gistermiddag uit de Lemster- haven kwam dit vliegtuig in aanvaring met een uitgaande tjalk, waardoor een der vleugels ernstig werd beschadigd en ook de stuurinrichting averij kreeg. Het vliegtuig zal zeer waarschijnlijk in de Lemmer gedemonteerd moeten worden.

Lemmer 1924. Noodlanding watervliegtuig in de haven van Lemmer.

Het toestel is een Van Berkel W-A. afgeleid van de Duitse Hansa- Brandenburg W12 (een ontwerp van Ernst Heinkel).

Deze toestellen zijn in Nederland in licentie gebouwd voor de Marine Luchtvaartdienst (MLD) door: De N. V. Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens Van Berkels Patent (zoals de officiële firmanaam luidde), opgericht in 1898.

De letters W-A staan voor Wilhelmus Adrianus, de voornamen van de directeur Van Berkel. De registratie W 68 is uit de serie W 66 t/m W 70; deze 5 toestellen werden door de MLD op vliegkamp de Kooy in eigen beheer gebouwd in 1924.

Ze werden gebruikt als lesvliegtuig bij de voortgezette vliegopleiding voor het marine brevet en de waarnemers opleiding.

Het is bekend dat er door motorstoringen nogal veel noodlandingen zijn gemaakt De motoren waren van het type 185 pk, 6 cilinder Mercedes D. IIIaü watergekoelde lijnmotoren, opgekocht in 1919 uit Duitse oorlogsvoorraden. Ze werden door Van Berkel volledig gereviseerd.

Het Junkers postvliegtuig D 701, bestuurd door vlieger Kindervater, op reis van Bremen naar Amsterdam, heeft nabij Lemmer in de Brekkenpolder op vrijdag 28 oktober 1927 een noodlanding gemaakt. De vlieger was de koers kwijt geraakt door de dichte mist. Bij het landen werd niets beschadigt De post, bestemd voor Amsterdam, Rotterdam en Londen wordt van hier uit verzonden. Bij goed weer stijgt hij morgen op om de reis naar Amsterdam voort te zetten.

Verkenningsvliegtuig Van Berkel WA, W-60 (1919-1933). De letters W-A staan voor Wilhelmus Adrianus, de voornamen van de directeur Van Berkel.

Beurtschip van de familie Hoekstra en Leenstra uit Kolderwolde, op weg naar de hardzeilerij.

De haven van Lemmer: Het jacht dat de haven van Lemmer binnenvaart, is van politieagent Bijkerk. De foto werd verzonden op 5 juli 1927. Geheel rechts het 'vuur' op de oostelijke havendam. Op de achtergrond zo te zien het badhuis, dat rond die tijd op de dam aanwezig was.

De "Jan Nieveen" als motorboot; In 1952 werd de "Jan Nieveen" omgebouwd tot motorboot. Duidelijk te zien aan de schoorsteen. Deze ombouw kostte f.150.000,-. De bemanning bestond toen uit : H. Bouman (kapitein), Gerrit v.d. Staal (stuurman), Jouke van der Bijl (stuurman), Arnold Drent (machinist), Gerrit de Boer (stoker), Bertus Verschoor (hofmeester).

In 1959 werd de laatste reis naar Amsterdam gemaakt. De boot werd wit geschilderd en omgedoopt in "IJsselhaven" en deed dienst als rondvaartboot in Rotterdam en omgeving en kwam op 16 april 1977 weer als "Jan Nieveen" terug in Lemmer. 

|    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |     |