Binnenhaven, Lemmer |6|

|    1   |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |

Een foto van de Binnenhaven waarschijnlijk gemaakt in de jaren dertig. We zien hier links de zijkant van het pand van Molenberg. Daarnaast het pand van de Groningen-Lemmer Stoomboot Maatschappij. Op de zijkant staat Amsterdam Groningen Lemmer. Verder zien we waarschijnlijk de zijkant van de boerderij van Zwarthoed.

Ook van het pand van De Rook is nog iets zichtbaar. Dwars daarop de drie blokjes noodwoningen en een stukje van de sluiswoningen. Voor de wal ligt de Jan Nieveen, daarvoor zal wel een boot van de Groningen serie zijn. In de haven een skûtsje dat richting Truitjezijlbrug gaat. Boven de noodwoningen steken de masten uit van de schepen in de Vluchthaven.

Twee detailfoto's van voorgaande.

|    1   |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |