Binnenhaven, Lemmer |3|

|    1   |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |

De 'Jan Nieveen', wordt ingeladen.

Direct uit de schuit, worden de haringen ongekaakt in kistjes gedaan, gezouten, met ijs bedekt en naar Duitsland verzonden. Deze foto toont de kistjes met gezouten haring, voor verzending gereed.

Een rustig beeld uit 1917. Het terrein links van de sluis is, op de sluiswachterswoningen na, nog onbebouwd. Later werden op dit terrein noodwoningen neergezet, die later weer zijn gesloopt.

Foto uit de nalatenschap van Johannes Sterk en Dina Visser.

De Rijn-Hernekanaal, het grootste schip, gebouwd door, Scheepswerf Gebr. de Boer, is hier te zien in de Binnenhaven. (Rijn-Hernekanaalschip, een-baks-duwstel-Klasse uit de indeling Vaarwegen bevaarbaarheid (CEMT). Vaarweg uitsluitend geschikt voor vaartuigen met een maximale lengte van 85 meter, een maximale breedte van 9,50 meter en een maximale diepgang van 3,00 meter. Het laadvermogen van dergelijke schepen is over het algemeen maximaal 2050 ton).

Foto van Hielke Roelevink

De binnenhaven, vóór 1885 ook buitenhaven en daardoor rechtstreeks in verbinding staande met de Zuiderzee, thans IJsselmeer. Rechts is de doorvaart naar de Rien en links het Dok en Zijlroede.

Hier is de Prinsessekade, zonder schepen duidelijk te zien. Het huis helemaal links, waar later Eerdmans, gevestigd was, is hier veel groter dan tegenwoordig. In dit pand heeft onder andere "Pietje op 't Hoofd" gewoond. Met 'Het Hoofd' word het havenhoofd bedoeld. Dit huis is afgebrand, en in 1921 weer opgebouwd. De eerste steen werd gelegd door de gezusters 'De Rook'. Op deze in 1912 verzonden foto, is het meest linkse huis, nog voorzien van een bovenbouw, ook de afrastering langs het water ontbreekt.

Een heel oude foto waarop de Binnenhaven vol ligt met allerlei vrachtschepen. Om door de sluis te komen, moest men eerst een nummertje halen. Wel was het mogelijk om 's nachts te schutten, maar dat koste extra, zodat men gelaten 5 uur afwachtte. Dat had tot gevolg dat de laatsten pas tegen de middag zee konden kiezen, en dat was wel laat voor een oversteek. Op de achtergrond zijn de sluiswoningen en één van de sluishokjes zichtbaar. In de bebouwing van de Prinsessekade is heet wat verandering gekomen. Het huis helemaal rechts, voorheen dienstwoning van het Hoofd van de openbare school, is nog heel herkenbaar.

Achter de deur van de brede steeg ernaast was het belastingkantoor gevestigd. Daarnaast woonde Sipke de Jong. In het volgende pand moet dan de slagerij geweest zijn die door Mevr. Schirm gekocht werd voor bij de kledingzaak. Naast het pand van de familie Schirm staat het z.g. huis met de stoep waar bakker Hofman op oudere leeftijd woonde. Op de plaats van de vroegere kapperszaak van Booms staat nu de nieuwbouw van Douwe Frederik Schirm. Verder woonden er nog de dames Katsma en de familie De Rook. Het torentje van het tramstation komt er op de achtergrond bovenuit.

Foto van Lipkje Schat: Een foto van het hart van Lemmer, de foto is waarschijnlijk gemaakt in 1910-1915 omdat links op de foto het logement van Vegter, nog staat. Lemmer was toen een bedrijvige plaats met zijn vissersvloot, de Lemsterboot en verdere scheepvaart. Daarnaast waren er rokerijen, scheepshellingen, blokmakerijen en smederijen.

Er stonden ook nog een viertal boerderijen in de bebouwde kom. In de zomer, als de boten volop voeren, waren de trams afgeladen met mensen. Gelukkig waren er toen geen auto's, anders was er geen ruimte genoeg geweest.

Verder zien we op de foto de nachtboot en twee dames, die zeker vis van de haven hebben gehaald. Zoals men ziet stonden de woningen waar later Fekke Tuinier, Johannes Duim en Jolle de Boer, in woonden de zgn., noodwoningen er nog niet.

Op en rond de brug lopen enkele mensen. Er komt een motor aanvaren en Jelte de Jong, staat al klaar om de brug open te draaien. Uit de sluis komen meer schepen aan, terwijl de schepen, die langs de kade liggen, zich klaar maken om geschut te worden en zeewaarts te gaan.

De oude Truitjezijlbrug en de binnenhaven, met de Jan Nieveen, op zijn ligplaats aan de Emmakade.

De oude binnenhaven in Lemmer, omstreeks 1930. De ansjovis wordt binnengehaald. Op de voorgrond, worden de netten van de LE 20 geleegd... het schip is van R. Coehoorn. Links op de hoek, staat het huis van de familie de Rook. Achter dit pand lag een visrokerij. Achteraan op het havenhoofd, zijn de palen voor het drogen van de netten zichtbaar. Iedere visser, had hier zijn eigen baan. Dit terrein was verboden gebied voor kinderen.

Hier wordt de vis, rechtstreeks aan de visverwerkende bedrijven afgeleverd. Op de wal staan de vaten, van de onderscheiden firma's. De tonnen worden gemerkt met de letters van de rokerijen R.= de Rook, S.= Scheffer, St.=Sterk, B.= de Blauw.

Kaart met afzender Pieter Terpstra: Lemmer, Binnenhaven 1930. Rechts de "Jan Nieveen" voor de wal bij het kantoor van de Lemmerboot. Links het torentje, van het tramstation waarop in 1940-1945 het afweergeschut van de Duitsers stond. Centraal, de woning van de familie de Rook.

1936. Lemmer, na Harlingen eens één der beste en voornaamste haven van Friesland, is wat men in een sportterm noemt op z'n ,,retour" en menige Lemster ziet met zorg de toekomst tegemoet. Maar ook de geschiedenis van Lemmer toont aan dat na lijden verblijden komt. Hoe zouden hun voorvaderen er in de 14e, 15e, en 16e voor gestaan hebben.

Denkt U eens de toestand in, zoals die in 1516, toen heel Lemmer werd verbrand en alleen de kerk bespaard bleef, of in 1581 toen de Staatschen het op de Spanjaarden veroverden. De bloei is uit Lemmer, maar ook dit kan verkeren. Laten wij 't beste maar hopen! Boven: gezicht op Lemmer en zijn binnenhaven.

In Lemmer, komt meer leven, ten gevolge van de werkzaamheden bij de inpoldering van de Noord Oostpolder.

|    1   |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    7   |