Straatweg, Lemmer |2|

|    1    |    2    |    3    |

Deze auto was van de heer Bouwe Koopmans, veehandelaar te Eesterga, geboren 17 januari 1881, gehuwd met Jantje Hylkes van der Gaast. De foto is genomen op de Straatweg te Lemmer

Het eerste bruggetje.

De foto is een opname van de entree van Lemmer vanaf de Straatwegkant. Op de voorgrond het "eerste bruggetje", één van de vele gelijkvormige bruggetjes die je op weg naar Sneek tegenkwam. Links en rechts staat een meisje en een jongen; misschien was dit het punt waar zij niet verder mochten, het kan ook zijn dat ze er alleen maar staan, omdat er gefotografeerd werd. Aan de linkerkant is het dak te zien van de boerderij waarin de Fa. Visser, later zijn timmerbedrijf had met het jaartal 1875 in het dak. Rechts zijn de bomen te zien van het oude lage gedeelte van het kerkhof. De ingang daarvan was toen nog in het midden maar werd in de dertiger jaren bij de aanleg van het hogere gedeelte verplaatst naar de uiterste rechterkant waar een nieuwe toegangsweg werd aangelegd.

1953: Bij de ingang van Lemmer is de Straatweg van het 'Eerste bruggetje' af naar Lemmer geheel opgeknapt. Naast een nieuw wegdek is er ook een fietspad aangelegd. De straatweg Sneek-Lemmer is op verscheidene plaatsen opgeknapt en er worden nog meer verbeteringen aangebracht.

  • Diny Duiker: Zo heb ik de Straatweg nog gekend met het 1e en 2e bruggetje verder mochten wij niet komen. En op het kerkhof slootje schaatste wij vroeger. Later op de vijver in het park. Schitterend toen.
  • Gerrit Rottiné: Diny Duiker, tijdje geleden maar dat weet ik ook nog van de vijver. En Haagsma toen nog als kerkhof beheerder/werker.
  • Tjitske de Blaauw: Gerrit Rottiné Fanau ut sletsje bei ut sjerkhou koest nei de Hege Fonnen ride. Op dit sletsje ut riden fan us heit leert agter un stoel.

Foto van Simon Meinema: Een prachtige foto van een bruiloft van de familie Visser, uit het album van Hendrika Visser, dochter van Hillebrand Visser en Martje Visser-van der Gaast.

  • Hillebrand Visser: Helemaal achteraan loopt mijn beppe Froukje Visser-Dijkstra, daarvoor omke Wiebren Anne Visser en daarnaast zijn neef Albert Johannes Schirm. Daarvoor tante Jans/Janke Visser-van der Neut. ik zie ook tante Fokje Mink-Visser. dit was de trouwerij van Hendrika Visser met Wiebe de Boer. Op de achtergrond de boerderij van De Jong op de Straatweg.

Foto van Simon Meinema: Deze foto is op dezelfde dag gemaakt als bovenstaande foto. De twee mensen die achteraan staan zijn Hendrika Visser en haar man Wiebe de Boer. 

  • Hillebrand Visser: De voorste twee mensen zijn mijn pake en beppe Albert Hendrik Visser en Froukje Visser-Dijkstra.

Foto van Simon Meinema: Een huiselijk tafereel waarschijnlijk in de woonkamer van de boerderij van Hillebrand Visser aan de Nieuwe Straatweg 22 Lemmer. Op de foto derde van links Hendrika Visser en hiernaast haar echtgenoot Wiebe de Boer.

Zicht op Straatweg vanaf de Polderdijk

Op een van jouw pagina's op de site wordt gesproken over ringsteken op de Straatweg. Bijgaand een foto hiervan. Mijn overgrootvader met dezelfde naam als ik, zat in de organisatie hiervan (op de foto de man met hoed en baard die in de camera kijkt) Volgens mijn vader zat hij in het bestuur van de toenmalige Oranjevereniging of zo. Het spektakel speelde zich af bij de boerderij die op de plaats stond, waar nu de hervormde predikant woont (hoek Straatweg/Markerstraat).

Hillebrand Visser

Het beginpunt van de Rijksstraatweg even buiten de bebouwing van Lemmer. Links ziet men tussen de bomen door de ingang van de algemene begraafplaats. Dit is een foto van omstreeks 1910, want de bomen aan weerszijden werden omstreeks die tijd gerooid, ook hier weer ten dienste van het toenemende verkeer.

Lemmer 1910: Links op de foto het kerkhof met in het midden het toegangshek. Op de achtergrond twee dames nabij het eerste bruggetje. De boerderij rechts dateert van 1879.

Aanleg gasleiding

Het eind van de Nieuwburen en het begin van de Straatweg, rond 1912. Uit de richting van Eesterga komt een auto aanrijden, en helemaal links meldt Witteveen dat daar Mobil-oil te koop is. Het huis naast Witteveen is hier nog een particuliere woning. Hier heeft de familie Van der Hoff indertijd gewoond. Later verhuisden deze naar het pand er schuin tegenover( het tweede van rechts op deze foto) en kwam hier de slagerij van Jan Koopmans. Op de rechterkant zien we een stuk van het hek om de Gereformeerde pastorie met daarnaast de ingang naar het achtergelegen weiland. Dezelfde ingang waarlangs we nu nog het Rienplan in gaan (1995)

In het huis op de voorgrond woonde veearts Jan de Vries. Het land hiervan was in gebruik bij De Vries van Welgelegen. De zijkant is te zien van de vroegere bebouwing op de plaats van de voormalige Zuidwesthoek garage. Daar heeft Jan Slump indertijd ook een garagebedrijf gehad. De Straatweg zit hier nog helemaal in de bomen. Opvallend zijn de palen aan de rechterkant waarlangs de elektriciteit toen nog bovengronds werd aangevoerd. Op het hek van de veearts zitten een paar jongens en een van hun heeft het wat hogerop gezocht, op het aansluitkastje. Duidelijk is te zien dat de tuintjes aan de Straatweg uitsteken voor die van de Nieuwburen. Later werd dit gelijk getrokken doordat de gemeente enkele van de aanwonende kocht.

Foto van Hielke Roelevink: Toen en Nu

  • Hennie Brouwer: Woning rechts heeft Wiebe de Jong, later gewoond

Op deze sjees, van links naar rechts: Oud veearts B. de Vries, Michael of Machiel? Davidson, H.v.d. (Harm?) Wolf en Frits Visser

Gezicht op de Straatweg en het kerkhof, vanaf de Lijnbaan ± 1910

|    1    |    2    |    3    |