Straatweg, Lemmer |1|

Een foto van een stukje van Lemmer waar al jaren over gepraat wordt en waar nog altijd niets gebeurd. Dit is een opname uit het begin van de vorige eeuw. Zoals bijna alle foto’s van de Nieuwburen is ook deze in de lengte van de straat genomen.

Op de linkerkant is het woongedeelte van de sigarenwinkel van schilder Mink goed te onderscheiden. De rest is niet precies aan te geven. Op de rechterkant een hoekje van de ingang van de Gereformeerde kerk en de pastorie. Daarnaast wat voor ons nog altijd als het huis van veearts De Vries wordt gezien. Verder is het nog allemaal grote bomen langs de Straatweg.

Lemmer 1908: De woning links op de voorgrond werd bewoond door schilder G. Mink. Naast de steeg het woonhuis van de familie Faber (gemeente ontvanger), vervolgens de smederij van de familie Witteveen en als laatste de slagerij van de familie Koopmans. Op de achtergrond rechts het huis bij de Z.W.H. garage o.a. bewoond door de familie M. Bangma (beneden) Joh. Beersma en P. Slump (beiden boven). Verder de bomenrij van de Straatweg.

Huisschilder, Gerrit Mink. Zijn vrouw Fokje Mink-Visser, had een sigarenwinkel aan de Nieuwburen.

Twee detailfoto's van voorgaande

De Lemsterstraatweg, werd ook wel het Het Pad 't Paad' genoemd. Waar vroeger veel gewandeld werd, toen er nog geen auto's waren. Het dorp eindigde waar deze straat begon, namelijk bij de Gereformeerde Kerk. De Lemsters zeiden dan "We gjin even 't Paad út." Deze in juni 1901 verzonden kaart, toont geheel links de oprit naar de boerderij van de Jong, met daarnaast de oude begraafplaats.

Foto van Simon Meinema: Deze foto komt uit het album van Hendrika Visser, dochter van Hillebrand Visser en Martje Visser-van der Gaast. V.l.n.r. Geertje Funcke-Visser, Hendrika de Boer-Visser en daarachter Fokje Mink-Visser. Dochters van Hillebrand Hendriks Visser en Martje Alberts van der Gaast. De anderen zijn niet bekend.

  • Siene de Vries: Mooie foto. Moet genomen zijn waar nu het politiebureau is en bij de Markerstraat. Je kunt links op de foto de zerken zien staan op de begraafplaats.

Dit is de ouderlijke boerderij van de dames Hillebrand Visser, aan de Straatweg.

Foto genomen bij links staande schuur op de foto hierboven

Foto van Simon Meinema: Familie Hillebrand Visser voor de boerderij aan de Nieuwe Straatweg 22 Lemmer.

  • Hillebrand Visser: V.l.n.r. Wiebren Visser, Pytsje Visser-de Vries, de kinderen zijn van Harmen en Pytsje. Harmen heeft zijn dochter op de arm. Dan Hendrika, Wiebe de Boer, Geertje Funcke-Visser, Lex Funcke, Hendrik Funcke en oerbeppe Martje Visser-van der Gaast en oerpake Hillebrand.

Twee detailfoto's van bovenstaande

Toen...jaren 60

Later...

Straatweg-Nieuwburen.