Straatweg, Lemmer |1|

|    1    |    2    |    3    |

Rijksweg 2 - J. Slump, Garage

Straatweg 12 - P.B. Luitjens, dierenarts

Straatweg 13 - G. Dijk, Gem.secr. v. Lemsterland

Straatweg 14 - L. Brouwer

Straatweg 19 - J.M. v.d. Berge, Ambt. Zuiderzeewerken

Straatweg 25 - S. Cuiper, tandarts

Straatweg 3 - K.J. Heida, handelshuis Bos en Heida

Straatweg 35 - A.H. Visser, Timmerm. en aann.

Straatweg 39 - M. Bangma, autobusdienst

Straatweg 4 - R. Tijsseling, Admin.kant

Straatweg 44 - Fa. gebr., Slump, brandstofhandel en vervener

Een foto van een stukje van Lemmer waar al jaren over gepraat wordt en waar nog altijd niets gebeurd. Dit is een opname uit het begin van de vorige eeuw. Zoals bijna alle foto’s van de Nieuwburen is ook deze in de lengte van de straat genomen.

Op de linkerkant is het woongedeelte van de sigarenwinkel van schilder Mink goed te onderscheiden. De rest is niet precies aan te geven. Op de rechterkant een hoekje van de ingang van de Gereformeerde kerk en de pastorie. Daarnaast wat voor ons nog altijd als het huis van veearts De Vries wordt gezien. Verder is het nog allemaal grote bomen langs de Straatweg.

Lemmer 1908: De woning links op de voorgrond werd bewoond door schilder G. Mink. Naast de steeg het woonhuis van de familie Faber (gemeente ontvanger), vervolgens de smederij van de familie Witteveen en als laatste de slagerij van de familie Koopmans. Op de achtergrond rechts het huis bij de Z.W.H. garage o.a. bewoond door de familie M. Bangma (beneden) Joh. Beersma en P. Slump (beiden boven). Verder de bomenrij van de Straatweg.

Huisschilder, Gerrit Mink. Zijn vrouw Fokje Mink-Visser, had een sigarenwinkel aan de Nieuwburen.

De Lemsterstraatweg, werd ook wel het Het Pad 't Paad' genoemd. Waar vroeger veel gewandeld werd, toen er nog geen auto's waren. Het dorp eindigde waar deze straat begon, namelijk bij de Gereformeerde Kerk. De Lemsters zeiden dan "We gjin even 't Paad út." Deze in juni 1901 verzonden kaart, toont geheel links de oprit naar de boerderij van de Jong, met daarnaast de oude begraafplaats.

Foto van Simon Meinema: Deze foto komt uit het album van Hendrika Visser, dochter van Hillebrand Visser en Martje Visser-van der Gaast. V.l.n.r. Geertje Funcke-Visser, Hendrika de Boer-Visser en daarachter Fokje Mink-Visser. Dochters van Hillebrand Hendriks Visser en Martje Alberts van der Gaast. De anderen zijn niet bekend.

  • Siene de Vries: Mooie foto. Moet genomen zijn waar nu het politiebureau is en bij de Markerstraat. Je kunt links op de foto de zerken zien staan op de begraafplaats.

Dit is de ouderlijke boerderij van de dames Hillebrand Visser, aan de Straatweg.

Foto genomen bij links staande schuur op de foto hierboven

Foto van Simon Meinema: Familie Hillebrand Visser voor de boerderij aan de Nieuwe Straatweg 22 Lemmer.

  • Hillebrand Visser: V.l.n.r. Wiebren Visser, Pytsje Visser-de Vries, de kinderen zijn van Harmen en Pytsje. Harmen heeft zijn dochter op de arm. Dan Hendrika, Wiebe de Boer, Geertje Funcke-Visser, Lex Funcke, Hendrik Funcke en oerbeppe Martje Visser-van der Gaast en oerpake Hillebrand.
  • Siene DeVries: Deze foto is gemaakt vanuit einde Nieuwburen richting Straatweg. Daar waar later aan de linker kant de Parkstraat gekomen is. Rechts kan geen begraafplaats zijn omdat er bebouwing door het groen te zien is. Deze woning zijn er niet meer maar waar het hek staat is nu zo'n beetje de ingang naar de oude ZWH garage nu Witteveen. Zie onderstaande foto waarop je ook het ANWB bord aan de linker zijde ziet staan en een deel van het witte hekwerk.

Toen...jaren 60

  • Gea Nolles: Wietske Eerhard woonde in het achterste pand.! Heel vaak gespeeld.
  • Froukje Zandstra: Woning familie Bangma. Zuidwesthoek.. Achter de woning de garage waar de bussen stonden en waar reparaties plaats vonden.
  • Wietske Eerhard: Froukje Zandstra, dan woonde Coehoorn er en wij. En links boven nog een oudere lieve vrouw. Mijn zus was conductrice bij de ZwH. Wij kwamen uit Amsterdam. En mochten daar wonen
  • Gijs Coehoorn: Ik ben er geboren. Volgens mij was het het pand achter deze twee huizen en dan het meest rechter huis, wat net niet op de foto is te zien.
  • Rinze Niesje van Dijk-Leicht: Dit voormalig Zuid West Hoek kantoor was voor ons " Rinze en Niesje van Dijk -Leicht" het huis ( boven rechts) waar wij in 1965 ons huwelijk starten. Onze zoon Alex is daar geboren.
  • Tom Meijer: Toen het leeg stond heel wat in beleefd!!! We waren zelfs de eerste krakers van Lemmer
  • Brouwer Jouke: Tom Meijer, hadden we dat gat in de trap maar wat beter dicht moeten maken, waren we nooit gevonden door G en B.

Later...

|    1    |    2    |    3    |