Nieuwburen, Lemmer |5|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Bij Obbe Meerding - rijwielhandel, later Ford-dealer

Foto van Willem-Jan de Vries

De achterkant van Garage Witteveen

Foto van: Miriam Ferdinands-Witteveen

Op deze foto staat een bus bij de benzinepomp, de pompen die wel schuldig zullen zijn aan de vervuiling die hier is aangetroffen. Heel goed herinner ik mij, dat op een Zaterdagmiddag op ongeveer dezelfde plaats een bus uitbrandde. De autobrand was in de garage begonnen, maar één van de chauffeurs had de moed om de brandende bus naar buiten te rijden en zo het bedrijf voor een ramp te behoeden.

Na het door kijkje naar de Nieuwburen zien we de slagerij van Koopmans. Daarnaast de achterkant van het begin van de Parkstraat (op onderstaande foto ook goed te zien). Dat was dan de manufacturenwinkel van Beersma. Rechts op de voorgrond is nog de sloot, die langs de straatweg liep achter de Parkstraat langs, dat was een echte stinksloot. Op de voorgrond het bruggetje over de sloot. Een teken dat de bouw in het land van Jan van der Bijl, al begonnen was.

Johannes de Vries

 • Henk En Esther Haveman: Drokte op de Nijbuorren. Witteveen mei syn Shell pompen. En it Miss Blanche board oan de gevel fan de sigarewinkel.
 • Sake Barelds: Als je daar alle vervuilde grond moest weg halen viel de kerk om.
 • Jellie Stelstra: Alweer een mooie foto met de benzinepompen
 • Leeuwke Bootsma: Je kon tanken bij Witteveen of bij Aukema (BP)
 • Tjitte De Boer: Of bij Coehoorn op de Nieuwe dijk

Leeuwke Bootsma: Derde pand van links is het Nutsgebouw, voorganger van het cultureel centrum ,,De Helling,,. Waar in de zestiger jaren de fam. van Gelderen de ,,scepter,, zwaaide. Waar o.a. Sjoerd de Wreede de kaartjes verkocht voor de wekelijkse film. Waar de plaatselijke buurt en andere verenigingen hun jaarlijkse feestavonden hielden, waar vele artiesten hebben opgetreden, waar zaterdags het café gedeelte, beter bekend bij de Lemsters als ,,de schaftkeet,, geopend was.......Linksonder is Marten Vlig

 • Diny Duiker: Dat middelste pand is (was) kapper van Dijk..Dick van Dijk zijn ouders.
 • Sake Barelds: Vaak op zaterdag bij van Dijk binnen geweest op zaterdag , dan zaten daar de oude mannetjes en als je geluk had mocht je een boodschap doen en daar kreeg je dan wat voor, die mannetjes zaten daar om de laatste nieuwtjes door te nemen en een zgn. Scheerbeurt, en het mocht dus wel even duren..Nu zie je dit fenomeen niet meer, jammer.
 • Rolf Sliep: Sake Barelds, het haar werd in een luik in de vloer geveegd wat ik mijn nog kan herinneren
 • Roeli van der Veen: Links was de winkel van zijn vrouw met cosmetica artikelen.

Stukje oud Lemmer maakt Sloten mooier.

Een van de huizen in Sloten die de laatste dagen het vaakst worden gefotografeerd, is de klompenhandel van de heer Tj. de Jong, of liever: van zijn vrouw, want die drijft deze handel. De winkel staat aan de Lindegracht dicht bij de brug en is net voor de bouwvakvakantie gerestaureerd. De toeristen hebben kennelijk een fijne neus: ze worden getroffen door de fraaie aanblik die het pand biedt en door het kleurenpalet dat de op de stoep uitgestalde klompen vertonen.

Mevrouw De Jong vertelde ons lachend: „dat is myn lokkebrea. Hoefaek de toeristen net oan it pasjen binne, dat stekt net nau." Wie het huis kende vóór de behandeling en het met de toestand van nu vergelijkt, zal niet alleen ontdekken, dat er passende ramen (zesruiters) in de gevel zijn gekomen en dat de winkeldeur een decoratief bovenlicht (levensboom) heeft gekregen, maar dat ook aan het huis een middenpartij is toegevoegd, een „kopke" op de gevel, dat bekoort door de sierlijke lijn van de natuurstenen afdekkingen, die blijkens het opschrift ANNO 1776 bijna twee eeuwen oud zijn.

Oorspronkelijk zat deze opbouw niet op het huis, maar maakte het deel uit van een huis in Lemmer. Toen dat onlangs gesloopt werd, is dit fraaie onderdeel in overleg met Monumentenzorg naar Sloten overgebracht, waar het nu de gevel van Lindengracht 16 een geheel "nieuw" gezicht geeft. Zo bouwt Sloten op wat Lemmer afbreekt....

INGEZONDEN Van Lemmer naar Sloten; Leeuwarder courant: 1971

Met verbazing heb ik kennisgenomen van hetgeen onder het hoofd „Stukje oud-Lemmer maakt Sloten mooier" in uw blad door u in de openbaarheid is gebracht, namelijk dat een 18e eeuws gevelstuk uit Lemmer verdween en in Sloten werd herbouwd. Toen ik in juli in Lemmer was, had ik het op de monumentenlijst staande pand Nieuweburen 23, waarvan de bewuste gevelversiering deel uitmaakte, al gemist, maar van naar ik dacht goed ingelichte zijde werd mij gezegd dat de onderdelen van het natuurstenen „kopje" bewaard waren gebleven en t.z.t. bij 'nieuwbouw zouden worden gebruikt.

Het verdwijnen van het pand rekende ik maar tot de bittere noodzaak, met de nadruk op bitter, en ik troostte mij met de gedachte dat ik het bovenstuk, in alle luister hersteld, eens in Lemmer terug zou zien. Nu gun ik de stad Sloten graag de verfraaiing van zijn oude gebouwen, maar ik vraag mij wel af waarom dat in Sloten wèl maar in Lemmer niet mogelijk was. Sloten heeft talloze oude gevels, zelfs uit de 17e eeuw, terwijl men in Lemmer slechts enkele panden uit de 18e eeuw, de glorietijd van Lemmer, terugvindt op de monumentenlijst. En er moet dus Lemmer alles aangelegen zijn om te behouden wat het nog heeft.

Het overbrengen naar Sloten is kennelijk met stille trom geschied. Ik heb er in „Zuid-Friesland", dat mij op de hoogte houdt van alle plaatselijke voorvallen, tot de meest onbelangrijke toe, tenminste geen letter over gelezen. Zijn die 18e eeuwse gevelfragmenten soms in een nachtelijk uur stiekem versleept? Waren b. en w. van Lemsterland hiervan op de hoogte? Is het in de Gemeenteraad ter sprake geweest? Wist het bestuur van VVV er niets vanaf? Had men deze bijzonder fraaie geveltop niet in Lemmer kunnen plaatsen, bijv. in de nieuwbouw aan de Prinsessekade? De gemeentekas is altijd leeg, maar zouden de zakenmensen van Lemmer hier nu werkelijk niets voor over hebben gehad?

Het is de grote verdienste van uw blad dat u aan deze gang van zaken bekendheid heeft gegeven. Uw mening hierover meen ik duidelijk uit het slot van uw artikel „zo bouwt Sloten op wat Lemmer afbreekt...." te kunnen opmaken. U heeft Lemmer terecht aan de schandpaal gezet. Intussen vraag ik mij af wanneer er in Lemmer nu eindelijk eens een stichting „Monumentenzorg" komt. De noodzaak hiervan is nu weer eens duidelijk geaccentueerd.

De Meern. J. Kok.je-Izn.

 • Reactie en foto Lemster Krant op Facebook:...De gevel is in 1971 gekocht bij antiquair Huisman aan de Kortestreek door de Jong. De gevel lag voor oud vuil in de achtertuin bij Huisman. De gevel viel niet onder monumentenzorg. Dit verhaal komt van de schoondochter van 70 jaar die daar met haar man woont. 

De gevel in Sloten

Sinds december 1992 is bovenstaand pand in het bezit van de familie de Boer. Mevr. de Boer schreef dat het weer in gebruik is als woonhuis (de begane grond) en als vakantieappartementen op de bovenverdieping. (Zie de website) "De voorgevel is eigenlijk nu origineler dan toen, aangezien wij aan de hand van de foto die u ook heeft gerestaureerd hebben. Het tuinhuisje is vervangen en het koetshuis is afgebroken en weer opnieuw opgebouwd". www.lytseknipke.nl

Twee afdrukken van Ton ter Napel: Mijn vader was gymnastiek leraar en werd in 1931 benoemd tot leider van DOS. Hij had de ALO in Leeuwarden gedaan. In 1933 zijn ze getrouwd en in 1934 werd mijn zusje in Lemmer geboren. Aan het begin van de tweede wereldoorlog zijn ze naar IJmuiden verhuisd. Het hoe en waarom weet ik niet. Waar ze gewoond hebben in Lemmer was een raadsel.

Dus als iemand kan helpen? héél graag

Woning & winkel op de Nieuwburen 4 ‘ Bakkerij Schirm’ In 2010 sloot het winkeltje de deuren definitief

Evert de Vries en Hiltje de Vries-Schirm

 • Andries Kelderhuis: Veels te veel snoep daar gekocht.
 • Sake Barelds: Caraco ijs geweldig goed..
 • Froukje Moesker Postma: Neef van mijn pake...
 • Wemmy Koning: Evert stond met een caravantje naast de slagerij van mijn ouders, heel veel ijs en snoep gekocht.
 • Ton Beljon: Schuimblokken; 5 cent per stuk. Heerlijk!
 • Johannes Meeter: Ton Beljon, ze moesten helemaal uit de woonkamer komen door het gangetje voor 1 schuimblok. Haha
 • Ton Beljon: Johannes Meeter, Klopt! Als ze niet meer op de toonbank stonden, werden er nieuwe gehaald vanuit ergens in dat woonkamertje. Wat soms wel even kon duren in mijn herinnering.
 • Wody Gebben: Mijn oudoom Evert en tante Hiltje; 7 jaar lang bij ze in de winkel gewerkt op zaterdagen en in de zomervakanties!!! Good memories!!
 • Peter Koffeman: Een schepijsje voor een dubbeltje aan de kar bij Evert ..
 • Lieske Jager: Wat ben ik daar veel geweest. Wat waren dat super lieve mensen. Altijd druk daar in dat winkeltje.

(Nu herdenkingsstenen op de Nieuwburen: Voor Sarah en Jozeph Blok)

Jozeph, Sarah en de Stroffelstiennen.
Jozeph keek verdwaasd en huilde
De zwarte laars had hem niet gemist
Zijn zuster, weggevoerd door vreemden
Had hem nog zo weggestopt
Onbegrepen, machteloos riep Jozeph nog
"Mijn God, waarom is het hier zo stil."
De dood kwam langs in eeuwigheid
Gebroken ogen, zonder licht
Jozeph is niet oud geworden
Herinnert zich niets van de tijd
Dat het Jood zijn
Offers vroeg
Door buurmans koude dode ogen
Gebeiteld in herinnering
Vindt hij Sarah en zichzelf
Terug in goud op d'herdenkingssteen
Auschwitz, getto of Treblinka
Met bloed geschreven moordend werk
Werd cijfermatig opgelost
En Sarah en ons Jozeph een nummer op de lijst

Wietze de Haan
19 november 2020

Reactie plaatsen

Reacties

Hans Poot
3 maanden geleden

Recent een foto bemachtigd (panorama Lemmer) waar o.a. de voormalige gereformeerde kerk opstaat Nieuw Buren.
Op deze foto heeft de kerk een andere torenspits als heden.
Kunt u mij vertellen wanneer de kerk is gebouwd en wanneer de spits bouwkundig is aangepast. Misschien weet u ook de rede tot aanpassingsvermogen de spits.
Zelf kijkend naar alle foto zie ik dat de kerk in 1890 al was gebouwd.1918 zien we ineens een bouwkundig aangepaste spits.
Ben erg benieuwd
Groet Hans Poot
Zoon van Ali Visser en deze is dochter van Hendrik Visser.

Petra Kuiper
een jaar geleden

Hallo Roelie,
5 jaar geleden heb je me in contact gebracht met Dick van Dijk i.v.m. het bezoek van de zoon van de onderduiker van mijn ouders aan Lemmer. Nu komt er een dochter uit Israël en ik heb inmiddels nog weer een aantal vragen. Kan ik die per email aan je stellen?
Met vriendelijke groet,
Petra Kuiper

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |