Nieuwburen, Lemmer |5|

De voorkant van Garage Witteveen, zie ook luchtfoto boven.

Foto van: Miriam Ferdinands-Witteveen

Op deze foto staat een bus bij de benzinepomp, de pompen die wel schuldig zullen zijn aan de vervuiling die hier is aangetroffen. Heel goed herinner ik mij, dat op een Zaterdagmiddag op ongeveer dezelfde plaats een bus uitbrandde. De autobrand was in de garage begonnen, maar één van de chauffeurs had de moed om de brandende bus naar buiten te rijden en zo het bedrijf voor een ramp te behoeden.

Na het door kijkje naar de Nieuwburen zien we de slagerij van Koopmans. Daarnaast de achterkant van het begin van de Parkstraat (op onderstaande foto ook goed te zien). Dat was dan de manufacturenwinkel van Beersma. Rechts op de voorgrond is nog de sloot, die langs de straatweg liep achter de Parkstraat langs, dat was een echte stinksloot. Op de voorgrond het bruggetje over de sloot. Een teken dat de bouw in het land van Jan van der Bijl, al begonnen was.

Johannes de Vries

Post/Telegraaf kantoor nog mét torentje

Sloten

Lemmer

Stukje oud Lemmer maakt Sloten mooier.

Een van de huizen in Sloten die de laatste dagen het vaakst worden gefotografeerd, is de klompenhandel van de heer Tj. de Jong, of liever: van zijn vrouw, want die drijft deze handel. De winkel staat aan de Lindegracht dicht bij de brug en is net voor de bouwvakvakantie gerestaureerd. De toeristen hebben kennelijk een fijne neus: ze worden getroffen door de fraaie aanblik die het pand biedt en door het kleurenpalet dat de op de stoep uitgestalde klompen vertonen.

Mevrouw De Jong vertelde ons lachend: „dat is myn lokkebrea. Hoefaek de toeristen net oan it pasjen binne, dat stekt net nau." Wie het huis kende vóór de behandeling en het met de toestand van nu vergelijkt, zal niet alleen ontdekken, dat er passende ramen (zesruiters) in de gevel zijn gekomen en dat de winkeldeur een decoratief bovenlicht (levensboom) heeft gekregen, maar dat ook aan het huis een middenpartij is toegevoegd, een „kopke" op de gevel, dat bekoort door de sierlijke lijn van de natuurstenen afdekkingen, die blijkens het opschrift ANNO 1776 bijna twee eeuwen oud zijn.

Oorspronkelijk zat deze opbouw niet op het huis, maar maakte het deel uit van een huis in Lemmer. Toen dat onlangs gesloopt werd, is dit fraaie onderdeel in overleg met Monumentenzorg naar Sloten overgebracht, waar het nu de gevel van Lindengracht 16 een geheel "nieuw" gezicht geeft. Zo bouwt Sloten op wat Lemmer afbreekt....

INGEZONDEN Van Lemmer naar Sloten.

Met verbazing heb ik kennis genomen van hetgeen onder het hoofd „Stukje oud-Lemmer maakt Sloten mooier" in uw blad door u in de openbaarheid is gebracht, namelijk dat een 18e eeuws gevelstuk uit Lemmer verdween en in Sloten werd herbouwd. Toen ik in juli in Lemmer was, had ik het op de monumentenlijst staande pand Nieuweburen 23, waarvan de bewuste gevelversiering deel uitmaakte, al gemist, maar van naar ik dacht goed ingelichte zijde werd mij gezegd dat de onderdelen van het natuurstenen „kopje" bewaard waren gebleven en t.z.t. bij 'nieuwbouw zouden worden gebruikt.

Het verdwijnen van het pand rekende ik maar tot de bittere noodzaak, met de nadruk op bitter, en ik troostte mij met de gedachte dat ik het bovenstuk, in alle luister hersteld, eens in Lemmer terug zou zien. Nu gun ik de stad Sloten graag de verfraaiing van zijn oude gebouwen, maar ik vraag mij wel af waarom dat in Sloten wèl maar in Lemmer niet mogelijk was. Sloten heeft talloze oude gevels, zelfs uit de 17e eeuw, terwijl men in Lemmer slechts enkele panden uit de 18e eeuw, de glorietijd van Lemmer, terugvindt op de monumentenlijst. En er moet dus Lemmer alles aangelegen zijn om te behouden wat het nog heeft.

Het overbrengen naar Sloten is kennelijk met stille trom geschied. Ik heb er in „Zuid-Friesland", dat mij op de hoogte houdt van alle plaatselijke voorvallen, tot de meest onbelangrijke toe, tenminste geen letter over gelezen. Zijn die 18e eeuwse gevelfragmenten soms in een nachtelijk uur stiekem versleept? Waren b. en w. van Lemsterland hiervan op de hoogte? Is het in de Gemeenteraad ter sprake geweest? Wist het bestuur van VVV er niets vanaf? Had men deze bijzonder fraaie geveltop niet in Lemmer kunnen plaatsen, bijv. in de nieuwbouw aan de Prinsessekade? De gemeentekas is altijd leeg, maar zouden de zakenmensen van Lemmer hier nu werkelijk niets voor over hebben gehad?

Het is de grote verdienste van uw blad dat u aan deze gang van zaken bekendheid heeft gegeven. Uw mening hierover meen ik duidelijk uit het slot van uw artikel „zo bouwt Sloten op wat Lemmer afbreekt...." te kunnen opmaken. U heeft Lemmer terecht aan de schandpaal gezet. Intussen vraag ik mij af wanneer er in Lemmer nu eindelijk eens een stichting „Monumentenzorg" komt. De noodzaak hiervan is nu weer eens duidelijk geaccentueerd.

De Meern. J. Kok.je-Izn.

Leeuwarder courant : 1971

  • Reactie en foto Lemster Krant op Facebook:...De gevel is in 1971 gekocht bij antiquair Huisman aan de Kortestreek door de Jong. De gevel lag voor oud vuil in de achtertuin bij Huisman. De gevel viel niet onder monumentenzorg . Dit verhaal komt van de schoondochter van 70 jaar die daar met haar man woont. 

Sinds december 1992 is bovenstaand pand in het bezit van de familie de Boer. Mevr. de Boer schreef dat het weer in gebruik is als woonhuis (de begane grond) en als vakantieappartementen op de bovenverdieping. (Zie de website) "De voorgevel is eigenlijk nu origineler dan toen, aangezien wij aan de hand van de foto die u ook heeft gerestaureerd hebben. Het tuinhuisje is vervangen en het koetshuis is afgebroken en weer opnieuw opgebouwd". www.lytseknipke.nl

Twee afdrukken van Ton ter Napel: Mijn vader was gymnastiek leraar en werd in 1931 benoemd tot leider van DOS. Hij had de ALO in Leeuwarden gedaan. In 1933 zijn ze getrouwd en in 1934 werd mijn zusje in Lemmer geboren. Aan het begin van de tweede wereldoorlog zijn ze naar IJmuiden verhuisd. Het hoe en waarom weet ik niet. Waar ze gewoond hebben in Lemmer was een raadsel.

Dus als iemand kan helpen? héél graag