Langestreek, Lemmer |3|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Onderstaande drie foto's zijn van René Bergh.

Het einde van de Lange Streek, waar mijn vader en moeder (Adrie Bergh & Grietje de Jong) vroeger woonden.

Ik ben geboren op de Kortestreek, boven bakker Bles, daar hadden mijn vader en moeder en een kamer, maar moeder was vaker op de Langestreek, (vader was altijd op zee met zijn sleepboot in de bagger van maandag tot zaterdag) bij haar ouders, die daar woonden dan op die bovenkamer, ook was daar het kousen-reparatie winkeltje, later de hypotheker en nu Wallinga.

Aan de overkant, (zie onderstaande foto) ligt de sleepboot 'Christiaan' van mijn vader (bij Sjoerd van Brug voor de deur) En de witte ark van Fam. de Hoop, en of van de familie Nolders 'De Hoop' is rechts te zien. En tussen het huis van mijn pake en de Villa Nova, was vroeger de jachthaven van 'De Zevenwolden' daar hebben ook later arken gelegen, o.a. die van De Wal. Dat hoge huis/magazijn, was van mijn pake.. De Jong, heipalen bedrijf.. nu van Fam. Heerse. Op deze foto is ook nog het hokje te zien van de ijsbaan rechts.

René Bergh

Dit is rond het huis aan het eind, mijn moeder staat in de deur met ome Roel de Jong (stuurman bij mijn vader en motordrijver op de Jan Nieveen).

Achterkant Langestreek

De LE 44 in Het Dok aan de Langestreek

Gebroeders De Boer, die zaten in het oude pand van Kerst Koopmans: Boven v.l.n.r.; Joop Gaal, Pieter en Tjeerd de Boer met vrouw, Henk Klein, Rein de Boer, Hendrik Loen en Joop Westra. Het wagentje op de achtergrond bleek een mestverspreider te zijn.

  • Elbert L J Bosma: Via doorkijkje aan de overkant nog net een stukje van rijtje woningen in Schoolstraat te zien waar wij op nr. 12 hebben gewoond. Inmiddels gesloopt. Memories aan vervlogen tijden.

Voor het bootje, dat op Bolsward voer, ligt de Lemster 'jiskepream' die een vervoerscapaciteit had van duizend W.C.-tonnen per week. Daarvoor ligt een praam met turf. Tegen overlegging van een briefje van de armmeester kon men hier honderd of vijftig turven halen.

De foto is omstreeks 1928-1929 gemaakt. Links de heer Jelte van der Meer en rechts Jaring Buma. De dame links is waarschijnlijk Ike van der Meer, dame rechts is niet bekend.

"Jelte v.d. Meer, is eerst in dienst geweest bij de Centrale Bakkerij. Later is hij voor zichzelf begonnen aan de Langestreek. Hij werd opgevolgd door Jan ten Have die volgens mij als knecht bij v.d. Meer, gewerkt had. Waarschijnlijk heeft Jelte, eerst nog wel meegewerkt in de begintijd van Jan. Jan werd opgevolgd door Klaas Huisman en die weer door Douwe Wienia. Die heeft het bedrijf beëindigd en verhuurd aan de Wereldwinkel. Zover ik weet woont de fam. Wienia, er nog boven". Jelte v.d. Meer, heeft het huis ernaast op no. 27 gekocht; daar woont nu nog de weduwe van Klaas Huisman.

Johannes de Vries

1928. Een foto van achter de schermen in de bakkerij. Op de foto staan Jelte van der Meer en zijn knecht Jaring Buma, in de bakkerij bezig met de bereiding van de producten die nog gebakken en verkocht moeten worden.

  • Marten Meester:  Man op paard is Faber, boer op de Nieuwedijk, links op verhoging is Zwart.

Woning destijds bewoond door Martje Vegter. Op het pand zit in de kapel een ankertje bevestigd.

Het bootje is  'De Fimmie' van Brandstofhandel Wierda.

Juliana-feest 1909.

Drie jongens in hun MULO jaren. Op een buis langs het water aan de Langestreek, zitten van links naar rechts Rinze Visser, (inderdaad de zo succesvolle Lijst trekker van de NCPN) Marten de Vries, en Hendrik van der Meer. De middelste is uit een familie van zeilmakers. Hendrik is de zoon van collega-schrijfster vrouw v.d. Meer, die zijn werk in de muziek heeft gevonden.

Het is in de wintertijd, er ligt wat sneeuw maar wat er in het water drijft, lijkt mij eerder rommel dan ijsschotsen. Op de achtergrond de Ned. Hervormde kerk, met toren en daarvoor de tweelinghuisjes met de rijwielhandel van Dijken, en de schilderzaak van Poppe. Bovenop de aangebouwde werkplaats van Dijken wappert het wasgoed.

Daarnaast zien we het ook allang weer verdwenen hokje van de PEB en het dak van het gemeentehuis. Boven het huis van de groentehandelaar Lemstra, en achter het pand van drukkerij Zuidfriesland, is een beetje vaag de toren van de Gereformeerde kerk, aan de Nieuwburen te zien.

Johannes de Vries

Langestreek, bij Villa Nova in de buurt.

Schippersinternaat Het Kompas, Langestreek 61 Lemmer, nu pension Pension 't Lytse Knipke

  • Tjitske de Blaauw: De Langestreek, is nu pension.
  • Albert Aukema: Veel tijd doorgebracht, altijd gezellig!
  • Janca Kersaan: De keuken van het huidige pension was eind jaren 50 begin jaren zestig onze woonkamer
  • Sietske Grondsma: Heb daar enkele jaren gewerkt Familie Hornstra waren daar beheerders. Fijne tijd gehad
  • Tineke Klijnsma-van Dijk: Hier heeft mijn vader[ R.van Dijk ] nog les gegeven eind jaren 40/begin jaren 50.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |