Kortestreek, Lemmer |3|

|   1   |   2   |   3   |   4   |     |   6   |

Een foto (1910) van de voorganger van De Helling, meteen ook een voorganger van De Dam. Rond de vorige eeuwwisseling in gebruik als openbare lagere school (De schooltijden waren van 9 tot 11, van 2 tot 4 en van 5 tot 7), later was dit gebouw aan de rechterzijde in gebruik als ULO school.

De linkerhelft was een gymnastieklokaal. Voor de beide verenigingen (als het er tenminste geen drie waren) en voor de scholen. Het gebouw heeft ook nog onderdak gegeven aan schipperskinderen en een klas van de lagere school. Rechts op de achtergrond zien we de muur van het huis dat indertijd bewoond werd door Visser, een timmerman waar mij de voornaam niet van te binnen wil schieten. Daar vinden we nu het gebouw waar na de spaarbank een makelaardij in zit. Links van het gymnastieklokaal is de smederij van Van Putten.

Ik kan mij nog herinneren dat de brandweerauto daarin stond. In het laatst van de oorlog werd in de Centrale Bakkerij, hout gedroogd voor de bussen van Bangma. Dat werd gebruikt voor de generatoren waar die bussen op reden. Op een nacht raakte dat spul in brand. Lex Loen, in zijn eentje aan het werk in de bakkerij, moest naar Van Putten draven om de brandweer te waarschuwen. De telefoon was toen al afgesloten. Zonder zijn sloffen kwam Lex bij zijn doel.

Helemaal rechts staat de muziektent. Daar stond mijn vader op de winteravonden met zijn visbakfiets. Verlicht door een carbidlamp. Deze muziektent werd kort na de oorlog vervangen door een nieuwe tent aan het eind van de Kortestreek.

Johannes de Vries

Een opname van een pand van de bakkerij van Jan Knol, aan de Kortestreek, later Wieger de Bruin en Anton Kroes en het latere woonhuis van de familie Henk Kroes. Alleen de zonneblinden zijn in de loop van de tijd verdwenen. De vraag is welke mensen hier staan afgebeeld. De vrouw met het oorijzer lijkt mij Froukje Knol. Zij woonde later aan de Langestreek en haar laatste jaren bracht zij door in Suderigge. De anderen zullen wel leden van dat gezin zijn, er kan ook personeel bij op staan. Aan de linkerkant is nog een stukje van het huis van de notaris...rechts was de smederij van Van Putten, met een paar ankers tegen de muur..het latere Rijwielhuis Dijken.

De straatwand van de Kortestreek (met de kerk in de rug, rechts red.) heeft met de panden Kortestreek 5, 6, 7, 8, 9 en 11, enkele waardevolle 19e eeuwse woonhuizen.

De panden beschikken allen over twee bouwlagen. Dit soort huizen gaf aan Lemmer al vroeg een ietwat stads karakter. Nummer 5 bezit een mooie winkelpui die helaas wat is weg-geschilderd. Kortestreek 9 is het vroegere onderkomen van het waterschap 'De Zeven Grietenijen en de stad Sloten' waaraan de wapens in de gevel herinneren. De gevel dateert uit ca. 1905. Het pand zelf is gebouwd van mei 1803 tot maart 1804 door de Mr. Timmerman Carst Dirks Fortuin (1758 - -1843) in opdracht van de grootschipper, scheepsreder en zeilmaker Cornelis Sickes Sleeswijk (1739 -1809).

Bron Monumentenwandeling Jelle de Jong (architect te Lemmer)

Kortestreek 15 Hoewel niet een beschermd pand, verdient het wel de aandacht om even bij stil te staan. Een mooi voorbeeld van een gaaf negentiende -eeuws herenhuis. Op de voordeur na is het exterieur ongeschonden. De stucwerkomlijsting rond de ramen en de dakkapel, de geglazuurde Friese golfpannen, de fraaie natuurstenen plint en de stoep met vloertegels, geven het pand een voornaam uiterlijk. Het is vroeger een bakkerswinkel geweest.

 • Kobus Bergsma: Was dit de bakkerij winkel van Kroes op de kortestreek
 • Harald Hadders: Ja, Kroes woont er nu ook dus zal familie zijn?
 • Kobus Bergsma: Henk kroes en Marie.
 • Jan Kroes: Hier ben ik geboren
 • Elbert L J Bosma: Kan me herinneren dat een juffrouw van de Kon Wilhelminaschool inwoonde bij de Fam. Kroes; dat zal omstreeks 1950 geweest zijn. Zij stopte met haar werk toen ze trouwde met meester Helder.

Kortestreek 1946, links de openbare ULO school, daarvoor de ark "Klein Artis", die in de dertiger jaren ieder jaar naar Lemmer kwam. De schoolkinderen gingen klassikaal naar de ark, om de daar tentoongestelde dieren te bezichtigen. De entreeprijs bedroeg f.0,10. Op de achtergrond, voor de toren van de kerk, twee huisjes, bijgenaamd "De Tweeling" die later ten behoeve van het verkeer afgebroken zijn.

Op deze foto is de oude muziektent te zien, toen deze nog in het midden van de Kortestreek stond, rond 1915. Ook de school is te zien. De muziektent en de bomen werden in 1930 weggehaald, omdat ze het verkeer in de weg stonden. Tegenwoordig is de situatie omgekeerd en worden de auto's juist geweerd uit het centrum.

Op de zijkant van het pand in het midden, staat geschreven: 'Auto's te Huur' De auto die geparkeerd staat heeft het kenteken nr B-307

 • Roel Kingma: Mijn overgrootvader Jilling Kingma en zijn tweede vrouw Reina woonde in het linker huis met de mooie daklijst. Tot zijn dood woonde Beljon er.
 • Fetsje Kortstra: Rechts woonde vroeger Vaartjes, Ritsma, het grote huis Luiking, Bakker, man van Margo, en daarnaast woonde vroeger echte naam weet ik niet, pietemesju. Andries Fleer

Scheepswerf van W. Nijdam, te Lemmer. We zien het laatste stukje van de Kortestreek.

 • Antsje de Vries: Middelste huis Jan en Antsje Scheffer, links ernaast wordt gerenoveerd, en rechts woonde Antoon Beljon.
 • Fetsje Kortstra: Op het hoekje woonde vroeger Vlig en er achter Scheffer, ik weet niet of er nog een gezin achter woonde, en dan kwam de verfschuur van Nijholt.

Kortestreek 1925. Links achter het vaartuig, de muziektent, die ten behoeve van het verkeer in 1930, werd afgebroken. Ook de hier nog aanwezige bomen werden terzelfder tijd gerooid. Geheel rechts de winkel van de familie Zwart, met daarnaast het gebouw van het waterschap "De Zeven Grietenijen en de stad Sloten". Naast het Waterschap gebouw een winkelpand waar o.a. Jamin gevestigd was, vervolgens een woonhuis waarin het Arbeidsbureau onderdak vond en waar later de familie Gorter, een juwelierszaak begon.

Hier is goed te zien, dat van het gebouw van het waterschap "De Zeven Grietenijen en de stad Sloten" de oorspronkelijke topgevel eraf gehaald is en vervangen door een puntdak.

Kortestreek 17, Kortestreek. Heel vroeger bewoond door bakker v.d. Bles.

 • Wouter van der Bles: Dit is het ouderlijk huis van mijn vader Rudolf, zoon van Bakker Sjoerd van der Bles.
 • Henny van den Berg: Wouter van der Bles, Wij wonen hier nu 20 jaar. Wij hebben het huis gekocht van familie Samplonius. Ik had wel gehoord van bakker v.d. Bles op dit adres. Heb me altijd afgevraagd hoe het allemaal kon in zo'n kleine ruimte, want het was toch een echte bakkerij met winkel én woonhuis?
 • Wouter van der Bles: Henny van den Berg, ik heb altijd begrepen dat er elders werd gebakken, aan de voorzijde was de winkel, de rest van de woning werd bewoond door de familie. De bovenwoning werd verhuurd geloof ik, hier hebben ook nog een oom en tante van me gewoond. Franke Leenstra en Marietje Leenstra - van der Bles 
 • Henny van den Berg: Wouter van der Bles, Dat was best klein voor en winkel en woonhuis. Volgens mij is later nog een stuk aangebouwd aan de achterkant. Boven een slaapkamer en beneden een keuken.
 • Wouter van der Bles: Henny van den Berg, mijn nicht Tecla Leenstra is in 1959 boven de bakkerij geboren.
 • Elbert L J Bosma: Leuk om deze foto te zien. Mijn ouders Jan en Lena Bosma, woonden op hun sleepboot COJA, die aan de binnenkant van de sluis lag. Mijn vader werkte in zijn scheepvaartkantoor bij de sluis (in 't zelfde pand waar later Pars Aardappelhandel was gevestigd. Na mijn geboorte op de Coja in 1943, zijn mijn ouders met hun 3 kinderen verhuisd naar "boven Bles", dus het pand op de foto. Prachtig dit te zien. Direct na de oorlog zijn ze verhuisd naar Schoolstraat 12 en daar werd het gezin alsmaar groter.

|   1   |   2   |   3   |   4   |     |   6   |