Kortestreek, Lemmer |3|

Twee detailfoto's van bovenstaande

Een opname van een pand van de bakkerij van Jan Knol, aan de Kortestreek, later Wieger de Bruin en Anton Kroes en het latere woonhuis van de familie Henk Kroes. Alleen de zonneblinden zijn in de loop van de tijd verdwenen. De vraag is welke mensen hier staan afgebeeld. De vrouw met het oorijzer lijkt mij Froukje Knol. Zij woonde later aan de Langestreek en haar laatste jaren bracht zij door in Suderigge. De anderen zullen wel leden van dat gezin zijn, er kan ook personeel bij op staan. Aan de linkerkant is nog een stukje van het huis van de notaris...rechts was de smederij van Van Putten, met een paar ankers tegen de muur..het latere Rijwielhuis Dijken.

De straatwand van de Kortestreek (met de kerk in de rug, rechts red.) heeft met de panden Kortestreek 5, 6, 7, 8, 9 en 11, enkele waardevolle 19e eeuwse woonhuizen.

De panden beschikken allen over twee bouwlagen. Dit soort huizen gaf aan Lemmer al vroeg een ietwat stads karakter. Nummer 5 bezit een mooie winkelpui die helaas wat is weg-geschilderd. Kortestreek 9 is het vroegere onderkomen van het waterschap 'De Zeven Grietenijen en de stad Sloten' waaraan de wapens in de gevel herinneren. De gevel dateert uit ca. 1905. Het pand zelf is gebouwd van mei 1803 tot maart 1804 door de Mr. Timmerman Carst Dirks Fortuin (1758 - -1843) in opdracht van de grootschipper, scheepsreder en zeilmaker Cornelis Sickes Sleeswijk (1739 -1809).

Bron Monumentenwandeling Jelle de Jong (architect te Lemmer)  

Kortestreek 15 Hoewel niet een beschermd pand, verdient het wel de aandacht om even bij stil te staan. Een mooi voorbeeld van een gaaf negentiende eeuws herenhuis. Op de voordeur na is het exterieur ongeschonden. De stucwerkomlijsting rond de ramen en de dakkapel, de geglazuurde Friese golfpannen, de fraaie natuurstenen plint en de stoep met vloertegels, geven het pand een voornaam uiterlijk. Het is vroeger een bakkerswinkel geweest.

Kortestreek 1946, links de openbare ULO school, daarvoor de ark "Klein Artis", die in de dertiger jaren ieder jaar naar Lemmer kwam. De schoolkinderen gingen klassikaal naar de ark, om de daar tentoongestelde dieren te bezichtigen. De entreeprijs bedroeg f.0,10. Op de achtergrond, voor de toren van de kerk, twee huisjes, bijgenaamd "De Tweeling" die later ten behoeve van het verkeer afgebroken zijn.

-„Klein Artis" Ruim 32 jaar vaart het schip al langs de Nederlandse wateren en kiest hier en daar ligplaats om de liefhebbers tegen een kleine entreeprijs in de gelegenheid te stellen iets naders met de natuur van vroeger en nu in kennis te komen.

Het zijn vooral de provincies Friesland en Limburg die veel belangstelling tonen voor de natuur en voor hetgeen „Klein Artis" hiervan meevoert op zijn tochten, zo deelde de heer Deutz ons mede. De provincie Friesland kan zelfs niet in één seizoen worden „bewerkt". Daarom brengt men de komende winter in de stad Groningen door, om het volgend voorjaar de tour door Friesland te vervolgen.

In de regel is Rotterdam het winterverblijf van de ark met zijn gevarieerde inhoud. Het was vader W. J. M. Deutz, die in mei 1925 met „Klein Artis" van wal stak, maar het intussen heeft overgedragen aan zijn zoon, die al weer een flink aantal jaren de scepter zwaait in de ark. In de tropische aquaria bevinden zich verschillende dieren, die niet elke aquariumliefhebber bezit, zoals zwarte maanvissen en blinde grotvissen, ook een levende krokodil eist elke dag zijn menu op evenals de slangen en de schildpadden, waaronder de kleinste soorten.

Vader Deutz kan dan zijn hart weer eens ophalen aan al het moois dat met medewerking van particulieren en instanties in de loop der jaren is bijeengebracht. Dan moet hij er dagelijks op uit om voedsel te vergaren.

Naast meer bekende aap-soorten vindt men er ook de minder bekende dwerg-aap die inderdaad een dwergje onder de apen is. Er zijn echter niet alleen kleine dingen te zien in de ark; ook grotere zaken-vallen er te bewonderen, zoals een wervel van een walvis en vele andere botten en beenderen van grote dieren, evenals een groot aantal geologische vondsten.

Naast een flink aantal vrolijk kwetterende en zingende vogels, staan er tientallen geprepareerde gevederde dieren. Eigenlijk staat er te veel om er hier een opsomming van te geven. Voor de liefhebbers valt er bij een rustig bezoek veel te genieten. Ook de jeugd zal zich zeer zeker vermaken bij een bezoek aan deze drijvende „dierentuin" annex „museum".

Ze zijn onschuldig, zo zegt de heer Deutz; maar het blijven toch maar griezelige dieren, die ringslangen.

1938

Op deze foto is de oude muziektent te zien, toen deze nog in het midden van de Kortestreek stond, rond 1915. Ook de school is te zien. De muziektent en de bomen werden in 1930 weggehaald, omdat ze het verkeer in de weg stonden. Tegenwoordig is de situatie omgekeerd en worden de auto's juist geweerd uit het centrum.

Op de zijkant van het pand in het midden, staat geschreven: 'Auto's te Huur' De auto die geparkeerd staat heeft het kenteken nr B-307

Later kwam de muziektent op de hoek van de Kortestreek.

De LE 110 ter hoogte van bovenstaande foto

Scheepswerf van W. Nijdam, te Lemmer. We zien het laatste stukje van de Kortestreek.

Naast het pand van boekhandel Koopmans (rechts) was het postkantoor. Boven de steeg, tussen beide panden in, is het PTT-embleem nog te zien. Hier was het eindpunt van de postkoets uit Zwolle, die om negen uur aankwam en om elf weer vertrok.

Kortestreek 1925. Links achter het vaartuig, de muziektent, die ten behoeve van het verkeer in 1930, werd afgebroken. Ook de hier nog aanwezige bomen werden terzelfder tijd gerooid. Geheel rechts de winkel van de familie Zwart, met daarnaast het gebouw van het waterschap "De Zeven Grietenijen en de stad Sloten". Naast het Waterschapsgebouw een winkelpand waar o.a Jamin gevestigd was, vervolgens een woonhuis waarin het Arbeidsbureau onderdak vond en waar later de familie Gorter, een juwelierszaak begon.

Hier is goed te zien, dat van het gebouw van het waterschap "De Zeven Grietenijen en de stad Sloten" de oorspronkelijke topgevel eraf gehaald is en vervangen door een puntdak.

Kortestreek 17, bakker Bles