Kortestreek, Lemmer |5|

|  1  |  2  |  3  |   |  5  |   |

Kortestreek 27/ 28 Het voorhuis van een vroegere boerderij. In de lijst van beschermde monumenten omschreven als een landelijk breed woonhuis onder verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. De ingang is omlijst met in het midden een snijraam, waarboven een stenen dakkapel, een zogenaamde 'Vlaamse top met klokgeveltje'. De jaartal-stenen onder de aanzetkrullen geven "Anno 1758" te lezen. De goot op blokjes overkraagd. Langs de stoep een eenvoudig hek. De zonneblinden waarover in de lijst wordt geschreven, zijn jarenlang van het pand verwijderd geweest, maar de huidige eigenaar heeft ze gerestaureerd en opnieuw aangebracht. Het is in de vorige eeuw bewoond geweest door de huisarts Folkert Witteveen, die in 1811 tot de gard 'honneurs behoorde van Napoleon. Ook woonden in het huis enkele kantonrechters. Meteen daarnaast ligt Kortestreek 29.

Kortestreek 29 Een eenvoudig negentiende eeuws woonhuis, maar toch interessant wegens de details. Let u eens op de rijke voordeur, het lijstwerk van de dakkapel en de zonneblinden. Het is jammer dat de originele kleuren ontbreken. 

Bron Monumentenwandeling Jelle de Jong (architect te Lemmer)

Kortestreek 16 Een deftig woonhuis van vijf venstertraveeën met volledige verdieping, onder een laag schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. De ingang in het midden is omlijst. De stoep is voorzien van zes stoeppalen door kettingen met elkaar en met de gevel verbonden. Het pand is al sinds de bouw in 1842 een notarishuis. Opdracht tot de bouw gaf notaris jonkheer Jean Louis Theodore Waubert de Puiseau. Dit blijkt uit een kleine, bijna onleesbare gevelsteen in de voorgevel. De achtergevel bezit ook een gevelsteentje met de initialen van notaris Frans Schaafsma, die het pand in 1869 liet verbouwen.

Bron Monumentenwandeling Jelle de Jong (architect te Lemmer)

Waarschijnlijk zien we hier Bakker Kroes en vrouw. Voor de zaak zien we de Spijkstaal, van de bakker... hiermee bezorgde hij zijn waren, zo ook bij de familie Nagelhout, die een woning hadden bij de platte brug bij het Stoomgemaal. Rechts is nu inderdaad goed de rijwielhandel te zien en links nog net het hek van de Notaris.

1965: Tentoonstelling 'Rond de oude Zuiderzee'. georganiseerd door de Culturele Raad Lemsterland