Kortestreek, Lemmer |4|

De Vlijt, schipper Hoekstra geladen met zand.

Een foto (1910) van de voorganger van De Helling, meteen ook een voorganger van De Dam. Rond de vorige eeuwwisseling in gebruik als openbare lagere school (De schooltijden waren van 9 tot 11, van 2 tot 4 en van 5 tot 7), was dit gebouw later aan de rechterzijde in gebruik als ULO school.

De linkerhelft was een gymnastieklokaal. Voor de beide verenigingen (als het er tenminste geen drie waren) en voor de scholen. Het gebouw heeft ook nog onderdak gegeven aan schipperskinderen en een klas van de lagere school. Rechts op de achtergrond zien we de muur van het huis dat indertijd bewoond werd door Visser, een timmerman waar mij de voornaam niet van te binnen wil schieten. Daar vinden we nu het gebouw waar na de spaarbank een makelaardij in zit. Links van het gymnastieklokaal is de smederij van Van Putten.

Ik kan mij nog herinneren dat de brandweerauto daarin stond. In het laatst van de oorlog werd in de Centrale Bakkerij, hout gedroogd voor de bussen van Bangma. Dat werd gebruikt voor de generatoren waar die bussen op reden. Op een nacht raakte dat spul in brand. Lex Loen, in zijn eentje aan het werk in de bakkerij, moest naar Van Putten draven om de brandweer te waarschuwen. De telefoon was toen al afgesloten. Zonder zijn sloffen kwam Lex bij zijn doel.

Helemaal rechts staat de muziektent. Daar stond mijn vader op de winteravonden met zijn visbakfiets. Verlicht door een carbidlamp. Deze muziektent werd kort na de oorlog vervangen door een nieuwe tent aan het eind van de Kortestreek.

Johannes de Vries

Familie Johannes Kroes.

De vangst in het Dok aan de Kortestreek te Lemmer.

'Pluzje' op de Korte Streek, op de achtergrond zijn de Tweelinghuisjes te zien. Dit is een andere manier van koppen, de netten worden over palen heen gehaald en zo wordt de vis een voor een uit de netten geplozen en in dezelfde beweging meteen ook gekopt.

1939: Tal van verenigingen namen aan de grote feestelijkheden van de Lemster optocht deel. In de stoet liepen 500 ballon-dragertjes mee. Voor de schoolkinderen was n.l. een ballonwedstrijd georganiseerd. De foto is genomen op de Kortestreek, op het balkon Mevr. Luiking. Als toeschouwers zijn te herkennen: Siemen Kok en Bertha Semplonius.

Afdruk van Gerben Wijnja

Hier werd het afval in een praam gelost.

In 1953 werden de tonnetjes nog met de praam opgehaald.

Foto van Wiebe Hiddes Visser, oud Lemster: Foto van 30 juli 1964. In het huis links heeft Wiebe gewoond, als zoon van Hidde Visser en Wiebigje Lemstra. Ernaast zien we de juwelierszaak van J. Gorter.

Lemmer-Omstreeks 1937: Werkplaats van Kerst Koopmans. (Kortestreek) Van links naar rechts, Wiebe Verhoef, Zeilstra (petroleum-man) Kerst Koopmans, Vrouw Foekema.