Kortestreek, Lemmer |4|

|  1 |  2  |  3  |  4 |  5  |  6 |

De Vlijt, schipper Hoekstra geladen met zand.

1948, de Kortestreek in Lemmer.

De tweelinghuisjes. Dan bedenk je ineens dat er veel van onze tegenwoordige inwoners zijn, die niet weten wat hiermee bedoeld wordt. Nu, dat waren twee aan elkaar gebouwde huisjes voor de hervormde kerk. Hierbij plaats ik een heel bekende foto van dat hoekje met een turfschip in het Dok. In het linker gedeelte woonde Wiebe Poppe, met zijn schildersbedrijf en bijbehorende winkel. Nadat Poppe met zijn bedrijf gestopt was en verhuisd, is er nog een winkel in feestartikelen in geweest. Naar ik meen van Koornstra. In het rechter huisje was ook een schilder gevestigd, Willem van Slageren. Op deze foto zien we een ladder aan de muur hangen. Direct achter het huis staat een gebouwtje, dat was de verfwinkel van Van Slageren. De schilder zelf heb ik niet gekend. Toen ik klein was woonde zijn weduwe er nog met haar dochter, die ook al jong weduwe was geworden. Haar zoontje IJme speelde wel met Willem, zoon van Chris van Slageren en mij, achter bij zijn oom en tante hier tegenover. IJme is in Indië gesneuveld, Willem is op de dag van de Bevrijding gestorven aan de verwondingen die hij bij het gooien van een Pantzerfaust door de Duitsers had opgelopen. Deze familie is niets bespaard gebleven.
Moeder en dochter hadden hier jarenlang een winkeltje waar van alles te koop was. Ik denk dat het vooral schoonmaakmiddelen en toiletartikelen waren. Later verhuisden zij naar de Lijnbaan waar ook weer een ruimte voor dit doel werd ingericht.
Nadat zij verhuisd waren heeft He-as hier zijn eerste bloemenwinkel geopend. Later zat Huisman, daar met zijn antiek. Tegen de afbraak van deze huisjes is veel verzet geweest. Johan Bosma, Henk Bruin en ik zaten in de commissie die het verzet coördineerde. Er zijn massa’s handtekeningen gezet, maar het heeft niet geholpen. Toen de raad met de afbraak instemde stond de volgende morgen de sloper al voor de deur.

Johannes de Vries

Familie Johannes Kroes.

'Pluzje' op de Korte Streek, op de achtergrond zijn de Tweelinghuisjes te zien. Dit is een andere manier van koppen, de netten worden over palen heen gehaald en zo wordt de vis een voor een uit de netten geplozen en in dezelfde beweging meteen ook gekopt.

De vangst in het Dok aan de Kortestreek te Lemmer.

1939: Tal van verenigingen namen aan de grote feestelijkheden van de Lemster optocht deel. In de stoet liepen 500 ballon-dragertjes mee. Voor de schoolkinderen was n.l. een ballonwedstrijd georganiseerd. De foto is genomen op de Kortestreek, op het balkon Mevr. Luiking. Als toeschouwers zijn te herkennen: Siemen Kok en Bertha Semplonius.

Afdruk van Gerben Wijnja

Hier werd het afval in een praam gelost.

In 1953 werden de tonnetjes nog met de praam opgehaald.

Foto van Wiebe Hiddes Visser, oud Lemster: Foto van 30 juli 1964. In het huis links heeft Wiebe gewoond, als zoon van Hidde Visser en Wiebigje Lemstra. Ernaast zien we de juwelierszaak van J. Gorter.

Lemmer-Omstreeks 1937: Werkplaats van Kerst Koopmans. (Kortestreek) Van links naar rechts, Wiebe Verhoef, Zeilstra (petroleum-man) Kerst Koopmans, Vrouw Foekema.

Demonstratie-dag brandweer, 1964. De brandweerwagen is een: Austin FT105/9 Bikkers 1952.