Langestreek, Lemmer |2|

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |

Het pand van A. v.d. Woude, vleeshouwer te Lemmer, zie onderstaande foto.

Het huidige pand nu.

  • Henk Bergh: In het pand met de pijl heeft later ook slagerij de Jong gezeten, hij is toen verhuisd naar Emmeloord, en het is ook nog een Bloemenwinkel en Dierenwinkel geweest, nu is het woninginrichting de Langestreek.
  • Hepkema d.d. 22-09-1948: De heer IJ. de Jong, slager te Lemmer, had een klacht ingezonden over een pakhuis, naast zijn pand gelegen, waarin vis opgeslagen werd en dat een onaangename reuk veroorzaakte. Daar het pand bouwvallig is, zal getracht worden het te ontruimen. Aldus de gemeenteraad van Lemsterland d.d. 20 september 1948
  • Herman Melchers: Er staat een verhaal onder De Jong uit Lemmer bij Spanvis. Abraham-Arnold de Jong 14-01-1901 Lemmer Misschien een aanknopingspunt

Op deze foto van zo omstreeks 1912 zien we de oude ophaalbrug over het Dok, tussen de beide Streken, met het gezicht op de Kortestreek. Het noordelijk landhoofd ligt tegenover waar later slagerij Sonsma was gevestigd. Deze ophaalbrug werd vervangen door een draaibrug, de "Lange Brêge" nu Flevobrug, die op dezelfde plaats als de "Lange Brêge" werd gesitueerd.

Een foto van de Langestreek met de brug die de verbinding vormde met de tegenover liggende Kortestreek. Deze brug werd in 1912 afgebroken, waarna verderop een nieuwe brug is gebouwd.

1890

Detailfoto van bovenstaande: Een jarenoude opname van de Langestreek. Een Langestreek waar nog geen plantsoenen te bekennen zijn; één scheepje in Het Dok en als verkeer twee lege karren, een fietser en een voetganger voor de winkel van Koksma. Behalve de beide eerste panden van Koksma, waar later de meubelzaak van Reekers gevestigd was, gevolgd door de zaak van Boonstra en nu, na de brand en een jarenlang braakliggend Les Pays Bas met bovenwoningen te vinden is, is er heden van de hier afgebeelde bebouwing nog het meeste intact. Al zijn er door de nodige ontwikkeling tot winkelstraat wel de nodige aanpassingen verricht.

De planting van de Julianaboom in 1909, bij de Lagere school later de Muloschool, aan de Langestreek, die op 2 aug. 1869 was geopend.

Ter herinnering aan de geboorte van Koningin Juliana, werd een boom geplant voor de school. Dominee De Geus, rechts op de voorgrond, spreekt waarschijnlijk een herdenkingsrede uit. In het midden staat het college van burgemeester en wethouders, rechts burgemeester H. Luiking, dan wethouder F. de Jong en daarnaast met de hoed in de hand zijn collega J.H. de Vries. De planting werd verricht door de burgemeester.

Meester Funke, is hier rechts te zien.

  • Rinske Poppe: Later heeft er ook nog klas van de ULO in gezeten De leraren moesten dan peddelen van de ene school naar de Langestreek waarom dat dat was weet ik niet meer Het was met Dhr Larooy en ook Agterberg
  • Elbert L J Bosma: Heb ook 1 1/2 jaar op deze Chr. Nat. Ulo gezeten toen o.l.v. dhr Van Dassler. Nadat hij was vetrokken naar Aalten, heeft dhr. Larooy het stokje overgenomen. Intussen waren wij naar Enschede verhuisd. Kom ik, heel toevallig, dhr. Van Dassler, met z'n vrouw, in de stad tegen. Was daar op sollicitatiebezoek bij de Mulo waar ik toen op zat. Ging echter niet door; het werd Aalten.
  • Gonny Speerstra van Brug: Dit was eerste de lagere school en het gezin woonde boven de school. Later is de KWS gebouwd en werd dit de ULO

Hier als sigarenfabriek.

  • Baukje Coehoorn: Mijn moeder is hier geboren boven de fabriek.

Foto van Freddie de Jong: "Een foto van de toenmalige MULO in Lemmer. Later werd dit de sigarenfabriek van Balmoral uit Kampen. Mijn vader Anne de Jong was hier chef, en ik ben in dat huis geboren. Later is het sociaal-cultureel centrum Doedok erin gekomen".

18-09-1961: Verheugde burgemeester opent filiaalbedrijf aan Langestreek.

LEMMER — Bij de opening van het filiaal in Lemmer van de Koninklijke sigarenfabriek Smit en Ten Hove uit Kampen, overhandigde burgemeester L. Brouwer, zaterdagmorgen een fraaie doos om de representatiesigaren in te bewaren, terwijl daartegenover de heer Smit de burgemeester in een doos een hyacintenbol overhandigde, die nog door duizend zal worden gevolgd, ter verfraaiing van Lemmer. Door de overhandiging van deze geschenken drukte men wederzijds de waardering uit die men voor elkaar koestert.

De heer Smit dankte voor de medewerking, die men heeft ondervonden en waardoor men zeer is getroffen. Er is lang naar een plaats gezocht waar het filiaal gevestigd zou kunnen worden. Hier zal nu worden gestart, daar Lemmer gunstig ligt ten opzichte van Kampen waar het moederbedrijf gevestigd en waar verder de grote sigaren zullen worden gemaakt, terwijl in Lemmer begonnen zal worden met de vervaardiging van de kleine sigaartjes, waarin men ook met een kwaliteitsproduct hoopt te komen. Wat een eventuele uitbreiding betreft mag men verwachtingen koesteren, hoewel het de bedoeling is om kalm aan te doen. De grote vraag die eerst beantwoord moet worden is of men voldoende personeel zal kunnen aantrekken.

Men zal maandag gaan starten met zeven meisjes onder leiding van de heer A. de Jong, die eerder in een zuivelfabriek heeft gewerkt en nu enkele weken een opleiding heeft gevolgd om de nieuwe machines te bedienen.

Het voormalige Doedok aan de Langestreek

1972- LEMMER — In Lemmer zijn vanmorgen de sportwinkel van Oene Boonstra en een naastliggend pand aan de Langestreek door brand volledig verwoest. De schade loopt in de honderdduizenden guldens. De oorzaak van de grote brand is onbekend, maar de vermoedens gaan wel de kant uit van opzet. Toen de heer Boonstra vanmorgen door zijn winkel holde om nog wat te redden, zag hij namelijk de kassa open staan. Het geld was verdwenen.

-LEMMER — Een felle brand heeft vanmorgen vroeg de grote sportwinkel van Oene Boonstra en een daarnaast gelegen fraaie (op de monumentenlijst staande) woning aan de Langestreek te Lemmer geheel verwoest. De schade — de grote voorraad artikelen in de overvolle winkel, alsmede de gehele inboedel ging volledig verloren — loopt in de tonnen. Bovendien verloor Lemmer met deze brand een karakteristiek pand in het hart van de plaats.

De bewoners van de beide huizen konden zich, zij het op het nippertje, in veiligheid stellen. De woningen ter weerzijden van de eerst als een fakkel brandende sportzaak annex woning liepen aanvankelijk ook groot gevaar.

Dankzij de brandweer uit Lemmer, die later nog assistentie kreeg van de brandweergroepen uit Oosterzee-Echten en de Noordoostpolder, konden deze zakenpanden behouden blijven. Niet voorkomen kon worden dat er zeer veel waterschade werd aangericht.

De brand moet om ruim vijf uur ontstaan zijn. Tegen half zes zagen brugwachter Pier Berkenpas en de vissers Johannes de Jong en Jan Visser, terwijl zij bij de Truitjezijlbrug stonden te praten, plotseling rook omhoog komen uit de Langestreek. De heer Berkenpas alarmeerde onmiddellijk de brandweer, waarna hij naar de brandende winkel holde en de bewoners waarschuwde.

Op zijn bellen deed de bejaarde mevrouw Visser, die bij de familie Boonstra inwoont, open. De familie Boonstra — man, vrouw en twee kinderen van zestien en acht jaar — lag toen nog te slapen. De heer Berkenpas stoof met de ondertussen ook toegeschoten slager Paul Wierdsma, naar boven en wekte de bewoners. De heer Wierdsma bracht mevrouw Boonstra, die lange tijd ziek was en pas kort geleden het ziekenhuis verliet, naar buiten.

De oorzaak van de brand staat niet vast. Vermoed wordt echter, dat er 's nachts is ingebroken in de sportzaak van de heer Boonstra. Terwijl hij door de winkel rende om zo mogelijk iets van waarde te redden, constateerde hij namelijk, dat de kassa open stond en leeg was. Ook is komen vast te staan, dat de brand in de winkel is begonnen.

Het vuur vond in de grote voorraad goederen — behalve sportartikelen ook zaken als laarzen en tassen en een grote voorraad flessen en flessengas — een zeer gemakkelijke prooi. De vlammen schoten dan ook onmiddellijk hoog op en reeds spoedig brandde ook het naastgelegen pand, dat eveneens het eigendom van de heer Boonstra was. De familie gebruikte dit pand als woonhuis, terwijl in de bovenverdieping twee bejaarde mensen woonden, namelijk mevrouw Visser en de heer L. ter Heide.

Terwijl de vlammen door de grote voorraad loeiden, knalden verscheidene flessen met gas kapot. De brand ging met een grote rookontwikkeling gepaard en trok een geweldige publieke belangstelling. Veel waterschade werd aangericht in de boetiek „Het Vooronder" van de firma Slump (bewoond door de familie De Ruiter) en in de winkel van Ulrik Jager.

Vooral in de boetiek, gevestigd in het fraaie pand van 1773, dat aanvankelijk bij de brandstofhandelaar Gosse Wierda in gebruik was, stonden de beneden- verdieping en de kelder helemaal blank.

Burgemeester Feite Faber van Lemsterland was vanmorgen steeds op het terrein van de brand aanwezig om mede leiding aan de blussings-werkzaamheden te geven.

Boven en onder het pand van de vroegere bakkerij Huisman.

|   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |