Emmakade en 't Leeg 2

Eet vis roept het uithangbord aan de gevel van de volgende winkel ons al toe. Lemmer en de Lemsters, vooral uit die tijd lijkt het haast overbodige reclame. Ik meen dat die winkel ook met de naam Sterk gedreven werd.

Vaak ben ik hier niet binnen geweest, want onze vis werd meestal gekocht bij Seerp de Blauw, waar mijn vader en oom Han toen nog werkte. Als mijn grootvader daar vis kocht, waren dat als regel een paar bokkingen, daar kwam dan een klein pakje bij met spieringen voor mij.

In het ziekenhuis kwam er een diëtiste bij mij, die mij het eten van vis afried. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat je een Lemster niet kunt verhinderen alle dagen vis te eten. Zij zal mij een rare vent gevonden hebben, maar zo denken vast meer mensen over mij, maar dat mogen zij doen. Wat hier verder afgebeeld is, bestaat in grote lijnen vandaag de dag nog. Alleen de oude boerderij waarin latere jaren Jan Zwarthoed, zijn vishandel had is verdwenen en vervangen door nieuwbouw.

Johannes de Vries

Lemsters in 1910, bezig met het ansjovis koppen aan de Emmakade. Een aantal bekende personen: Geheel links met hoed is Michiel Davidson, daarnaast met witte muts Foekje Visser, verder naar rechts ook met een witte muts, is Fetje van Rubert Bootsma, uit 't Leeg', daarnaast Klaas Sterk.

Links de Emmakade, met het huis van de familie Poppe de Rook.

De 'Jan Nieveen' aan de Emmakade te Lemmer.

De 'Groningen III' aan de Emmakade te Lemmer.

In het midden zit Jacob Kleis Visser "Japie van Kleis"

Gezicht op de Emmakade met de LE 62 op de voorgrond. Rechts op de wal staat Evert de Vries, die veel heeft geschreven over het vissersleven in Lemmer,  midden staand in de vlet is Marten Vlig. De persoon links is onbekend. Op de achtergrond is de 'Groningen IV' te zien.

Achterkant van het pand van A.C. Molenberg, waar het jongetje voorbij loopt.

Oude nummering van 'T Leeg en de Baan.

J 52a - L.P. de Rook, vishandelaar
J 54 - W. Postma, jager
J 55 - F. Tuinier, werkman
J 56 - J. de Boer, bootsknecht
J 58 - S. de Jong, brugwachter
J 60 - D. Dijkstra, sluisknecht
J 62 - S. Coehoorn, sluisknecht
J 63 - A. Coehoorn, brugwachter
J 66 - J. Rottme, visroker
J 67 - P. Bootsma, visser
J 69 - A. Woudhuizen, visroker
J 70 - G.T. Bootsma, visser
J 73 - J. Vogelzang, kapitein
J 74 - F. en H.F. en G.F. Bootsma, vissers
J 75 - Tj. K. Kuipers, werkman
J 77 - A. Kooy, schilder
J 78 - W. Toering, visser
J 80 - M.R. Lemstra, houtzager
J 81 - O. Woudhuizen, visroker

Bewoners van het Leeg - De Baan in de jaren '50

1. Fam.Jurjen de Rook. 2. Fam.Otto de Rook (bovenwoning). 3. Jan Rottiné. 4. Geert Feenstra. 5. Rens Rottiné Feenstra. 6. Weduwe Visser Meester. 7. Gebr. Bootsma 3x (de Ruubertjes). 8. Libbe Bouma, lakkerij (Libbe Lak). 9. Johannes de Jager, vishandel. 10. Klaas Sterk, vishandel en rokerij. 11. Vogelzang, Kapitein Lemmerboot. 12. Fimme Bootsma, (Fan Betsje). 13. Age Bles, stomerij. 14. Steven Visser (Grutte). 15. Willem Toering. 16. Jan Haagsma. 17. Rinze Visser (Fan Beike). 18. Obbe Woudhuizen. 19. Sjerp de Blauw, ansjovishandel. 20. Woonhuis Fam.Sjerp de Blauw. Opmerking; de nummers 14 t/m 18 waren bovenwoningen van de Baan, dit was een touwslagerij annex netten-boeten-werkplaats.

De bokkingrokerijen aan 't Leeg.

Foto van Helen Uijldert: Kleindochter van Albertus Vogelzang, eerste dopeling van de Heilige Willibrordus kerk, Lemmer. Achterkleindochter van Jan Vogelzang en Rinske Wierdsma, gewoond hebbend aan ’t Leeg 8. Die slechts gescheiden waren door een naamloos steegje aan deze bokkingrokerijen.

Op het bord staat zo ongeveer te lezen: Lakkenvernisenverfwaren verf in bussen ?
Rauwe en gekookte LIJNOLIE MACHINEOLIE TEER ? Wagensmeer Carboleum Terpetine Lijm. L. Bouma (Libbe Bouma)

Een kar met diggelgoud in het Leeg. Op de achtergrond ”De Baan” met de woningen erboven. Tussen de twee personen links de toegangsdeur naar “De Baan”. Welke onder het niveau van de straat ligt. Direct ernaast de trapopgang naar de eerste twee woningen. Meer rechts de trapopgang naar de derde woning. Onder de woningen in de gevel de raamkozijnen met de ijzeren spijlen voor daglicht in de werkplaats.

Steven de Jong

  • Ingezonden: Foto genomen op het Leeg te Lemmer: Nu de huisvrouwen gemobiliseerd zijn voor de voorjaarsschoonmaak en ook Lemmer mobile is, heeft de koopman in porselein en aardewerk handen vol werk. Wat stuk is moet vernieuwd worden, wat "schurf" is vervangen en ach; 't kost maar 'n "krats" De heer in het midden is Friso.

Hoek Emmakade en 't Leeg met "De Hangen" Vanaf de linkerkant zien we het huis van de familie Poppe de Rook, dan komt het voorste gedeelte van de hang, waar de vis werd verwerkt, daarachter was de rokerij. In de vier huizen daarnaast woonde in het eerste Jan en Griet Rottiné in het tweede Obbe Woudhuize en in het derde huisje Toon Woudhuizen, in het vierde Gauke Bootsma. Het vismeelfabriekje van Libbe Bouma, volgt met daarnaast de visrokerij van familie De Jager, later de palingrokerij van de jongens van Klaas Sterk.