Emmakade, Lemmer |2|

|   1   |     |   3   |

Een foto van mijn grootouders Jacobus Woudt en Berendina Verheijen, die vroeger een winkel in fijne vleeswaren hadden op de Emmakade in Lemmer. Mijn grootvader is in de oorlog verdronken en mijn grootmoeder is toen verhuisd naar Joure.

Dinie Stuiver-Woudt

Gezicht op Emmakade.

Gezicht op de Emmakade, het verhaal wat bij deze foto hoort is: De oude haven van De Lemmer. Wegens haar ruimte en gemakkelijkheid van het vaarwater, was deze haven van ouds een der beste en voornaamste van geheel Friesland; de scheepvaart kwam hier dan ook al in vroege tijden tot grote bloei zowel over zee, als in de binnenwateren, die de gemeenschap met Slooten en andere plaatsen bewerkstelligden. Een belangrijke episode van de geschiedenis dezer plaats speelde zich af in het najaar van 1799 bij de landing der Engelsen.

Foto van rond 1900: Op deze Lemmer-boten ontbrak de stuurhut, gedurende de gehele overtocht stond men dus in weer en wind te sturen. Het zeil op de achterste mast diende om het slingeren tegen te gaan.

Foto van A. Bode: Optocht langs de Emmakade.

Deze foto is genomen voor het huis van Poppe de Rook, later van mevrouw Akkerman op de hoek van 'Het Leeg' en de Emmakade. Staand links achter: Meinze de Vries (de vader en opa van Evert-Johannes de Vies) de vrouw met een mat in de hand is een dochter van Uile Kooistra.

Op een emmer zit Ietsje, een dochter van Jan de Vries. Achter haar is het hoofd zichtbaar van Hendrik Visser. De man die op het zadel van de fiets leunt is niet bekend, naast hem staat Jelle Visser. De volgende in de rij is Sibbeltje Bootsma, zij was getrouwd met Kees Dijkstra. Nadat zij weduwe werd, werkte zij in de hang bij Seerp de Blauw. Later hertrouwde zij met Siebold van der Bijl.

|   1   |     |   3   |