Buitenhaven, Lemmer |5|

 In het midden een geladen skûtsje.

Opname uit 1932: Het overslaan in de haven van Lemmer, dat bestaat in het distribueren van ladingen uit rivierschepen in binnenschepen, nam de laatste jaren voortdurend toe en brengt ook nu nog veel bedrijvigheid.

1920: Het Koninklijk Echtpaar in Friesland. Bezoek aan de Visschershaven te De Lemmer; H.M. wordt rondgeleid door Burgemeester Polman.

1940: In de haven van Lemmer heerste een ongewone drukte, daar het reizigersvervoer naar Holland vrijwel uitsluitend langs deze weg kon plaats vinden. In lange rijen stonden de mensen op de Pier hun beurt voor de inscheping af te wachten; de meesten hadden de fiets bij zich.

 Foto van Lipkje Schat.

1893: De gezonken stoomboot van Pieter Bruinsma: Pieter Bruinsma, w. Lemmer. Kapitein der Stoomboot "De Veehandel". Zie artikel van afkomstig van www.delpher.nl 

 Salonboot Holland Friesland Lijn. Lemmer.