Prenten van Lemmer |1|

Detailfoto van bovenstaande

Oude haven

En in kleur

Gemonteerde afdruk van Hillebrand Visser: Wat een mooie indruk geeft van het geheel.

De Schulpen op De Lemmer, omstreeks 1780, met o.a. het beurtschip op Amsterdam, het logement 'De Wildeman' en het Grietmans- of Kempenaershuis.

Een afdruk van een tekening van brug- en sluiswachter Leeuwke Bootsma, gewoond hebbende aan het Vrouwezand te Lemmer.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.