5. Jacob Franses Visser, 8 juni 1770

Jacob Franses Visser, havenmeester, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer, gedoopt op 10 juni 1770 te Lemmeroverleden (87 jr) op 22 december 1857 te Lemmer, zoon van Frans Jacobs Visser en Lisabeth Jelles Sakema. Gehuwd op 18 mei 1806 te Lemmer met Lisabeth Jelles Sakema, gedoopt op 18 mei 1769 te Wanswerd, overleden op 15 juli 1854 21.00 uur te Lemmer, dochter van Jelle Sakema en Pietje Jacobs. 

  • Overlijden Lisabet - Aangevers: Nicolaas Koopmans de Jong 34 jaar, zilversmid en Roelof Cornelis Wiersma 34 jaar, veldwachter beide te Lemmer.

Lisabet Jelles Sakema, 85 jaar, zonder beroep wonende te Lemmer, geboren te Wanswerd, dr.v. wijlen Jelle Sakema en Pietje Jacobs, geh. met Jacob Franzes Visser, zonder beroep wonende te Lemmer. Lisabet overl. 15-07-1854, 21.00 uur te Lemmer.
Aangevers, bekenden: Nicolaas Koopmans de Jong 34 jaar, zilversmid en Roelof Cornelis Siersma 34 jaar, veldwachter beide te Lemmer.

Jacob Franses Visser, staat één of meerdere malen vermeld op een document dat is genaamd: Staat van veranderingen van Eigenaars in de Gemeente Lemmer, met getal van deuren en vensters en eigendom.

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Renske Jacobs Visser, geboren op 21 juni 1807 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1807 te Lemmer, overleden (89 jr) op 13 februari 1896 te Lemmer. Gehuwd op 17 februari 1828 te Lemmer met Jan Adriaans Lackroy, (Lakrooy) varensgezel en Havenmeester te Lemmer, geboren op 2 december 1801 te Groningen, overleden (86 jr) op 25 december 1887 te Lemmer, zoon van Adriaan Dominici Lakrooy en Lucretia Berends Rosenhoek.

Jan Adriaans Lackroy begon zijn loopbaan op 16-jarige leeftijd als koksmaatje; uit de monsterrollen van de stad Groningen (GAG 103.1;144) blijkt dat hij in 1818 met het schip "De jonge Geert" (kap. Adriaan Jacobs Boomgaard) met bestemming Londen vertrok. Hij heet dan Jan La Kroi, is 16 jaar oud en verdient 50 cent per week. Later wordt hij varensgezel en zeeman genoemd. Volgens een artikel in de Prov. Groninger Courant van 7-9-1821 diende Jan la Croy in de 8e afdeling Nationale Infanterie, 3e bataillon. Hij ging toen met groot verlof. In 1839 werd hij benoemd tot havenmeester te Lemmer. Bron: www.ngv.nl

Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Jans Lackrooy, stuurman Der Koopvaardijen, havenmeester te Lemmer, geboren op 22 januari 1829 te Lemmer, overleden op 5 september 1911 te Lemmer. Gehuwd op 12 december 1852 te Lemmer met Tiete Hayes Klein, geboren op 17 februari 1829 te Lemmer, overleden (71 jr) op 22 september 1900 te Lemmer, dochter van Haye Folkerts Klein en Elizabeth Joukes Wiersma.

2. Elisabeth Lackrooy, geboren op 30 september 1830 te Lemmer, overleden (59 jr) op 24 mei 1890 te Lemmer. Gehuwd op 13 april 1851 te Lemmer met Klaas Hiddes Koornstra, slager, geboren op 31 maart 1816 te Gaasterland, overleden (55 jr) op 22 augustus 1871 te Lemmer, zoon van Hidde Jacobs Koornstra en Akke Willems de Wilde.

Klaas Hiddes was gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 5 mei 1839 te Gaasterland met Sijke Greefkens, 27 jaar oud, geboren op 8 augustus 1811 te Makkum. Overleden op 21 november 1848 te Lemsterland op 37-jarige leeftijd. Gestorven in het kraambed, na 6 kinderen te hebben gekregen en verloren. Dochter van onbekende vader en Catharina Jans Greefkens.

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 16 mei 1849 te Gaasterland met Pietje Jitzes Sakema, 33 jaar oud, geboren op 11 juni 1815 te Hennaarderadeel, overleden op 3 juli 1850 te Lemsterland op 35-jarige leeftijd, dochter van Jitze Jelles Sakema en Akke Tjalles. Het gezin Jitze en Akke hadden 7 kinderen waaronder Pietje Jitzes Sakema, Pietje was een tante-zegger van Lijsbert Jelles Sakema (gehuwd met Jacob Franzes Visser) en Baukje Jelles Sakema (gehuwd met Steven Franzes Visser)

3. Lucretia Lackrooy, geboren op 2 september 1832 te Lemmer, overleden op 2 juli 1865 te Lemmer. Gehuwd op 25 juni 1854 te Lemmer met Hielke Nolkes Hoekstra(23 jaar oud), werkman, winkelier en wagenmaker, geboren op 4 december 1830 te Lemmer, overleden (48 jr) op 26 juni 1880 te Leiden, zoon van Nolke Hielkes Hoekstra en Johanna Berends Bergsma.

4. Arriaans Lackrooy, geboren op 19 januari 1835 te Lemmer, overleden (24 jr) op 17 augustus 1859 te Lemmer.

5. Wilhelmina Geertruida Lackrooy, geboren op 9 januari 1837 te Lemmer. Gehuwd op 7 januari 1877 te Lemmer met Age Tjeerds Agesvarensgezel en besteller van goederen, geboren op 16 januari 1833 te Lemmer, overleden (63 jr) op 13 september 1896 te Lemmer, zoon van Jelte Ages Age en Palsche Sibles LemstraHet gezin is op 11 mei 1904 vertrokken naar Rotterdam, Sionstraat 7.

6. Jelte Lackrooy, geboren op 17 januari 1839 te Lemmer, overleden (29 jr) op 21 maart 1868 te Lemmer.

7. Berendina Lackrooy, geboren te Lemmer op 11 april 1841. Gehuwd op 2 maart 1873 te Lemmer met Tjeerd Ageszeeman en Stoomboot Kapitein, geboren op 27 januari 1839 te Lemmer, overleden (64 jr) op 4 oktober 1903 te Lemmer, 64 jaar oud, zoon van Jelte Ages Ages en Palske Sibles Lemstra.

Het gezin vertrok op 4 november 1884 naar Balk. Ze kwamen in januari 1890 weer terug naar Lemmer. Jan Adriaans Ages is niet mee terug gekomen, hij is in Balk overleden. Op 13 mei 1907 is Berendina Lacrooy met de kinderen Jelte en Rinske vanuit Lemmer vertrokken naar Den Haag.

8. Rinskjen Lackrooy, geboren op 21 december 1843 te Lemmer. Gehuwd op 22 mei 1870 te Lemmer, met Jochem Wiardatimmerman, geboren op 27 augustus 1843 te Sloten, overleden (77 jr) op 3 februari 1921 te Sloten, zoon van Jentje Reins Wiardaen Fetje Siemens Knol.

9. Ariana Lackrooy,geboren op 24 maart 1846 te Lemmer, overleden op 13 februari 1848 te Lemmer.

10. Pietje Lackrooy, geboren op 3 maart 1850 te Lemmer, overleden (75 jr) op 2 maart 1925 te Dantumadeel. Gehuwd op 4 mei 1875 te Lemsterland met Willem Belgraverhulp onderwijzer, geboren te Kalkwijk in het jaar 1852, overleden (68 jr) op 21 augustus 1920 te Dantumadeel, zoon van Jan Hindriks Belgraver en Ariand La Croi. (Staat in overlijdensakte vermeld als Marianna Lacrooy)

2. Jelle Jacobs Visser, geboren op 12 oktober 1809 te Lemmer, gedoopt op 5 november 1809 te Lemmer