4. Frans Jacobs Visser, 28 september 1737

FRANS JACOBS VISSER, zoon van Jacob Girbes en Lipkjen Fokesgeboren op 28 september 1737 te Langezwaag, overleden (84 jr) op 7 juni 1822 te Lemmer. Gehuwd op 14 mei 1769 te Lemmer met RINSKE STEVENS, gedoopt op 7 oktober 1746 te Sneek, dochter van Steven Jacobs Pijke en Tjitske Beerns Hoge. Rinske is voor 1822 overleden, want Frans was met zijn overlijden weduwnaar.

De belijdenis van Rinske Stevens en onderaan Frans Jacobs in de Hervormde Kerk van Lemmer. Te zien op: familysearch.org -Rinske Stevens, was ook getuige van de doop van Jan...een zoon van Ide van der Sweep. (Lemmer, een tamelijck vleck, neerich ende leeftochtich


Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend.

1. Jacob Franses Visser, geboren op 8 juni 1770 te Lemmer.

2. Steven Franses Visser, geboren op 14 december 1772 te Lemmer, gedoopt op 20 december 1772 te Lemmer.

3. Lupke Franses Visser, geboren op 24 april 1775 te Lemmer, gedoopt op 30 april 1775 te Lemmer.

4. Tjitske Franses Visser, geboren op 3 juli 1778 te Lemmer, gedoopt op 5 juli 1778 te Lemmer.

5. Tjitske Franses Visser, geboren op 8 april 1787 te Lemmer, gedoopt op 15 april 1787 te Lemmer.

Beide meisjes zijn waarschijnlijk jong overleden, zij worden bij de naamaanname in 1811 niet gemeld.

Bron: Familienamen 1811

Hier wordt de naam Visser aangenomen

Op 24 december 1811, neemt Frans Jacobs, de naam aan van "Visser". Deze akte van naam-aanneming is opgemaakt in de gemeente Lemsterland.
Lemmer: Visser, Frans Jacobs.
Kinderen: Jacob 41, Steven 39, Lupke 36 
Kindskinderen: (v. Jacob) Rinske 4, Jelle 2; (v. Lupke) Rinse 11, Andries 3; (v. Steven) Frans 13, Tjitske 12, Jelle 9, Pieter 6, Rinse 3

Afdruk van www.allefriezen.nl Overlijdensakte Lemsterland, 1822. Aangiftedatum 8 juni 1822, blad nr. 28. Frans Jacobs Visser, overleden 7 juni 1822

Overledene : Frans Jacobs Visser overleden op 07-06-1822 wonende te Lemmer
Memories kantoor Lemmer
Bron: Memories van successie
Soort registratie: Inschrijving Memorie van successie

Frans Jacobs Visser; barbier; vader van Jacob, havenmeester, Steven en wijlen Lupke Franses Visser (man van Pietje Andries de Blauw; vader van Rinze, schippersknecht en minderjarige Andries Lupkes Visser).