Familie Sterk, Lemmer 2

|    1   |    2   |    3   |    4   |

1.3.2.  Theodorus Sterk, geboren te Lemmer op 9 april 1854, overleden te Lemmer op 8 maart 1926. Zoon van Gerardus Sterk en Meintje Theodorus Neits. Beroep: boereknecht, koemelker. Hij trouwde in Lemmer op 17 mei 1879, 25 jaar oud, met de 29 jarige Andrieske Kamstra, geboren te Oosterwierum, beroep: dienstmeid, wonende te Indijk, dochter van Hendrik Sjoerds Kamstra (afkomstig van Warga) en Antje Minnes Bruinsma (afkomstig van Witmarsum). Andrieske is overleden te Lemmer op 9 april 1939, 89 jaar oud.

In 1870 was Theodorus vertrokken naar Heeg. In 1880 is zijn beroep werkman en woont hij met Andrieske en dochter Meintje in Lemmer, op nr. 518, het huis aan de Benedenschans waar eerder zijn ouders woonden. Waarschijnlijk is hij omstreeks 1885 verhuisd naar de boerderij achter de Nieuwedijk waar hij veehouder wordt. Vanaf die tijd staat bij zijn gezin als kostgangster ingeschreven Tjitske de Ree (geb. 1823, Oldeholtwolde), ongehuwd. Tjitske handelt regelmatig in onroerend goed en laat 3 keer een testament maken; in 1886, 1891 en 1913. Ze blijft tot haar overlijden in 1916 bij Theodorus en Andrieske wonen.

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Meintje Sterk, geboren te Lemmer op 5 mei 1880.  Zie 1.3.2.1

2. Gerhardus Sterk, geboren te Lemmer op 24 september 1882, tweeling.  Zie 1.3.2.2

3. Antje Sterk, geboren te Lemmer 24 september 1882, tweeling. Zij vertrekt op 10 november 1897 naar Sneek  en komt in november 1903 weer terug. Later woonde ze samen met haar broer Johannes op de boerderij achter de Nieuwedijk. Zij is overleden te Sneek op 20 december 1953, en begraven te Lemmer. Datzelfde graf werd ook de laatste rustplaats voor haar broer Johannes.

4. Grietje Sterk, geboren te Lemmer op 28 mei 1884.  Zie 1.3.2.4

5. Hendrikus Anthones Sterk, geboren te Lemmer op 19 februari 1886. Hij vertrekt op 3 april 1911 vanuit het ouderlijk huis naar Zwollerkerspel.           

6. Iemkje Sterk, geboren te Lemmer op 26 juli 1888. Zij vertrekt  op 30 september 1907 naar Heithuizen/Heythuysen

7. Johannes Sterk, geboren te Lemmer op 25 februari 1890. Hij was boer achter de Nieuwedijk, samen met zijn zus Antje/Anna. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in de Bovenschans, in een huisje tegenover de kerk. Overleden te St. Nicolaasga op 8 april 1966. Begraven te Lemmer, in hetzelfde graf als zijn zus Antje.


1.3.3.  Johannes Sterk, geboren te Lemmer op 17 augustus 1856, overleden 30 november 1932, oud 76 jaar, weduwnaar. Zoon van Gerardus Sterk en Meintje Theodorus Neits. Op de geboorteakte van Johannes staat vermeld: Vader afwezig, is arbeider. Johannes trouwde op 20 mei 1880 met Dina Visser, geboren te Lemmer op 6 april 1860, overleden te Lemmer op 24 februari 1927, 66 jaar oud. Dochter van  Steven Jelles Visser en Susanne Gerrits ter Velde.

Johannes Sterk & Dina Visser. Deze foto’s van Johannes Sterk en Dina Visser komen uit de nalatenschap van hun kleinzoon Rients Huitema.

Toen zij trouwden was Johannes van beroep visventer en Dina dienstmeid. Zij woonden in 1880 in de Benedenschans, op nummer 456a, vanwaar zij verhuisden naar de Emmakade, nummer 653, voorheen nr. 472. Daar begon Johannes in 1882 een visrokerij. Aanvankelijk woonde het gezin boven de rokerij. Omstreeks 1895 liet Johannes naast de rokerij een huis met winkelruimte bouwen, dat huis heeft nu (in 2010) nummer 7. Later liet Johannes eveneens aan de Emmakade een groter huis bouwen, zijn zoon Steven betrok toen de woning met winkel naast de rokerij.

Rechts op de foto (met hoed) is Johannes Sterk, 2e van links is Steven Sterk. Links en rechts is de voorraad hout te zien waar kistjes van getimmerd werden om de vis in te versturen. Die plankjes werden met opdruk geleverd door de Houtmolen.

Een paar bewaard gebleven plankjes.

Toen paste Lemmer in het telefoonboek op minder dan een halve bladzijde.

Johannes was de eerste hangbaas in Lemmer die voor een visser een boot liet bouwen. In ruil voor deze voorfinanciering moest de visser zijn vangst aan Johannes verkopen. In de winter als er weinig of geen vis werd gevangen kon een visser bij hem geld lenen om zijn gezin te onderhouden, ook op voorwaarde dat de toekomstige vangst naar de rokerij van Sterk ging. De rokerij groeide uit tot een familiebedrijf dat werk bood aan al zijn zonen, Gerardus en Steven bleven in Lemmer, Dorus, Jelle, Tonny, Clarus en Johannes deden zaken in Noord-Holland.

Johannes deed niet alleen zaken in vis, maar ook in onroerend goed; er waren nogal wat Lemsters die hun huishuur aan hem betaalden. Toen hij zelf wat groter wilde wonen kocht hij op de Nieuwburen het huis waar later dokter Weber zijn praktijk had. Johannes vond dat wel een mooi huis, maar Dina wilde bij het water wonen.

De dochters Sanne en Griet hebben tot hun dood in het ouderlijk huis gewoond, met een onderbreking tijdens de oorlog. Toen hadden de Duitsers het huis in beslag genomen en woonden zij in bij hun broer Steven en zijn gezin, waar ze op de eerste verdieping een woonkamer en een slaapkamer in gebruik hadden. Johannes was ook dirigent van het R.K. kerkkoor. Die muzikaliteit werd door zijn kleindochter Dora, dochter van zoon Steven, meegenomen naar Canada. Zij dirigeerde in Regina een kerkkoor met orgel/piano begeleiding van haar dochter Dorothy en om de vaart er in te houden gaf ze Dorothy de opdracht: "play faster !"

Johannes en Dina kregen 11 kinderen:

1. Meintje Sterk, geboren te Lemmer op 2 maart 1881.  Zie 1.3.3.1

2. Steven Sterk, geboren te Lemmer op 18 oktober 1882, overleden op 28 januari 1883.

3. Gerardus Sterk, geboren te Lemmer op 11 mei 1884.  Zie 1.3.3.3

4. Steven Sterk, geboren te Lemmer op 5 november 1886.   Zie 1.3.3.4

5. Susanna Sterk, geboren te Lemmer op 21 februari 1889, overleden op 31 maart 1968, ongehuwd. Zij bleef met haar zus Griet in het ouderlijk huis wonen dat ze gedeeltelijk verhuurden aan o.a. juffrouw Schmidt, onderwijzeres op de lagere school.

6. Theodorus Sterk, geboren te Lemmer op 22 augustus 1891.  Zie 1.3.3.6

7. Jelle Sterk, geboren te Lemmer op 29 september 1894.  Zie 1.3.3.7

8. Grietje Sterk,geboren te Lemmer op 29 september 1894, overleden  4 maart 1987, ongehuwd.

9. Anthonius Johannes Sterk, geboren te Lemmer op 20 december 1896.  Zie 1.3.3.9

10. Clarus Hendrikus Sterk, geboren te Lemmer op 29 augustus 1899.  Zie 1.3.3.10

11. Johannes Gerhardus Sterk, geboren te Lemmer op 20 september 1902.  Zie 1.3.3.11

Johannes Sterk en Dina Visser, met hun kinderen. Achterste rij van links naar rechts: Sanne, Steven, Meintje, Gerardus en Dorus. Jelle en Grietje staan links en rechts van hun ouders. Vooraan van links naar rechts : Clarus, Johannes en Tony.

De Emmakade. Helemaal rechts op de foto is een deel van de Hang te zien. In het huis ernaast woonde Johannes. Het meisje voor het huis zou dochter Grietje kunnen zijn. De volgende 4 huizen zijn afgebroken. Op de plaats van het 1e en 2e huis zijn nieuwe panden gebouwd. Op de plek van het 3e en 4e huis liet Johannes een groter huis bouwen voor zijn gezin, de oudste kinderen waren toen al getrouwd. Zoon Steven komt dan in het ouderlijk huis te wonen. Daarnaast woonde zoon Gerardus met zijn gezin. In het tussenliggende pand was het kantoor en een winkel met visserijbenodigdheden. De Emmakade werd toen ook wel het Sterkenstreekje genoemd.

De Emmakade.

Voorouders van Dina Visser


1.3.5.  Anthoon Sterk, geboren te Lemmer op 9 maart 1861. Zoon van Gerardus Sterk en Meintje Theodorus Neits. Hij  trouwde op 11 mei 1883, 22 jaar oud, te Lemmer met Anna Gort, geboren te Lemmer op 26 juli 1863, dochter van Klaas Gort en Rimke Annes de Lange.  Anthoon vertrekt vanuit het ouderlijk huis in de Benedenschans naar wijk 1 nr. 30, vermoedelijk was dat een huisje op de Nieuwedijk in de buurt van zijn  schoonmoeder. 

In 1890 woont hij op nr. 30a, vanwaar hij op 20 oktober 1894 met vrouw en 6 kinderen vertrekt naar Groningen. In Groningen woont dan ook Anna’s zus Afke, zij trouwde daar in 1891 met Jacobus Hermannus Heijer. Op 22 mei 1895 komt hij terug in Lemmer en woont dan in wijk 4 op nr. 649. Op 21 augustus 1903 vertrekt hij met zijn gezin naar Amsterdam (Oostenburg Middenstraat), de oudste 2 kinderen blijven in Lemmer. Dochter Meintje is daar dan dienstbode en zoon Klaas trekt in bij zijn grootmoeder Rimke de Lange. 

Ook in Amsterdam heeft Anthoon op meerdere  adressen gewoond, Vespuccistraat 52, Spaarndammerstraat 32 en 38, Mercatorplein 41 (in 1928), Centuurbaan 93 en tenslotte Mauritzkade 28. Daarna heeft hij nog ingeschreven gestaan in Edam. Anthoons beroep wordt vermeld in de huwelijksakte en de geboorte-aktes van de kinderen: visventer, viskoopman, werkman, rond 1896 is hij een aantal jaren bokkingroker in het bedrijf van zijn broer Johannes, en vervolgens weer visventer.

Als in 1911 dochter Grietje trouwt is Anthoons beroep werkman en bij het huwelijk van Rimke wordt vermeld dat haar vader handelsreiziger is. Toen zij nog in Lemmer woonden gaf Anna daar naailes, in Amsterdam is zij een naaiatelier begonnen. Anna is op 8 oktober 1929 met Elske, Johannes en Gerardus vertrokken naar Haarlem, daar woonde ook haar broer Louw en diens dochter Anna. In het gezin van zoon Klaas werd over moeder Anna Gort altijd met zeer veel sympathie gesproken.

Anna Gort en Anthoon Sterk.

Anthoon en Anna krijgen de volgende kinderen:

1. Meintje Sterk, geboren te Lemmer op 24 februari 1884. In oktober 1899 wordt zij dienstbode bij de wed. G. L. Visser. Meintje vertrekt in 1904 naar Breda. Op 23 mei 1907 trouwt zij te Amsterdam met Henri Joannes Pelganta, beroep winkelier, geboren te Utrecht, zoon van Bartholomeus Pelganta en Josephina Theodora Alberts.

2. Klaas Sterk, geboren te Lemmer op 24 januari 1886.  Zie 1.3.5.2

3. Rimke Sterk, geboren te Lemmer op 24 maart 1888. Zij trouwde op 16 november 1911 te Amsterdam met de daar geboren Jacob de Heer Kloots, beroep bouwkundige, zoon van Jan Willem de Heer Kloots, eveneens bouwkundige, en Anna Margreta Timman.

4. Grietje Sterk, geboren te Lemmer op 2 maart 1890. Zij trouwde op 31 mei 1911 te Amsterdam met de te Alkmaar geboren Hendricus de Haan, beroep: vertegenwoordiger van een elekticiteitsfirma, zoon van Willem de Haan en Maria Agetha Moerbeek.

5. Afke Sterk, geboren te Lemmer op 30 maart 1892.  Zij trouwde op 9 juli 1919 te Amsterdam met de in Den Haag geboren Adrianus Petrus Aarts, beroep winkelbediende, zoon van Johannes Cornelis Aarts, winkelier, en Elisabeth Maria Voorwaldt.     

6. Rinske Sterk, geboren te Lemmer op 4 maart 1894. Zij trouwde op 19 februari 1918 te Amsterdam met de daar geboren Dirk Hendrik Vettewinkel, beroep koopman, zoon van Dirk Hendrik Vettewinkel, eveneens koopman, en Aaltje Amesz.

7. Gerardus Sterk, geboren te Lemmer op 2 juli 1896. Beroep: winkel chef. Hij trouwde op 18 oktober 1922 te Amsterdam met de daar geboren Maria Anna Christina Verburgt, dochter van Aloisius Henricus Johannes Verburgt, koopman, en Maria Christina Margaretha Heege. Kinderen uit dit huwelijk: Hendricus Jacobus (geb.30 Oktober 1924) en Anna Agnes (geb.8 Maart 1928)

8. Elske Maria Sterk, geboren te Lemmer op 30 oktober 1898.

9. Andrieske Dorothea Sterk, geboren te Lemmer op 10 oktober 1900, overleden te Enschede op 17 februari 1988. Zij trouwde met ing. Johannes. L. LeistraJohannes was eerder gehuwd met Anna Adriana Bakker.

10. Johannes Sterk, geboren te Lemmer op 12 december 1902. Beroep: kruidenier. Hij trouwde op 31 juli 1929 te Amsterdam met de daar geboren Anna Agnes Verburgt, dochter van Aloisius Henricus Johannes Verburgt, koopman, en Maria Christina Margaretha Heege. Kinderen uit dit huwelijk:  Johannes (geb.12 Mei 1932), Hans (geb.19 Juni 1935) en Oscar (geb.21 Oktober 1936)

Voorouders Anna Gort


1.3.6.  Grietje Sterk, geboren te Lemmer op 13 april 1864, overleden te Woudsend op 30 januari 1951. Dochter van Gerardus Sterk en Meintje Theodorus Neits.  Zij trouwde op 26 januari 1894 te Lemmer met Lubbert Wierdsma, slager, geboren te Lemmer op 13 juli 1869, overleden te Lemmer op 3 december 1945, zoon van Wierd Johannes Wierdsma en Akke Lubberts Agricola. 

Uit dit huwelijk de in Lemmer geboren kinderen:

1.  Wierd Wierdsma, geboren op 26 maart 1895. Is priester geworden.

2.  Meintje Wierdsma, geboren 20 april 1896. Zij vertrekt in mei 1912 naar Amsterdam en in november 1917 naar Wijk bij Duurstede. Zij trouwde in Lemmer op 23 februari 1922 met Lammert de Jong, timmerman, geboren in Gaasterland, zoon van Jouke de Jong en Sipkje Rypkema.

3.  Agatha Wierdsma, geboren 19 december 1897. Zij trouwde met Jo Hulscher. Zij hadden een manufacturenwinkel bij de Oude Sluis. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

4.  Gerhardus Wierdsma, geboren 3 augustus 1899. Is vertrokken naar Duivendrecht. Beroep: kruidenier.

5.  Rinske Wierdsma, geboren 16 juni 1901, overleden 6 januari 1996, ongehuwd.

6.  Levenloos kind, overleden 17 mei 1903.

7. Theodorus  Wierdsma, geboren 11 juni 1904, overleden 16 december 2000. Beroep: slager in Lemmer, bij de Oude Sluis. Hij trouwde met Tecla Reekers.

8.  Johannes Wierdsma, geboren 6 april 1906, overleden 13 juni 1906.

Voorouders Lubbert Wierdsma

Rechts op de foto de slagerij van Wierdsma en de winkel van Hulscher.

|    1   |    2   |    3   |    4   |