School gebouwen

De planting van de Julianaboom in 1909, bij de toenmalige Mulo-school, aan de Langestreek, die op 2 aug. 1869 was geopend. Deze school kwam later in gebruik als sigarenmakerij van Smit en Ten Hove. Nog later werd het sociaal-cultureel werk daar ondergebracht, onder de naam 'Doedok'

Ter herinnering aan de geboorte van Koningin Juliana, werd een boom geplant voor de school. Dominee De Geus, rechts op de voorgrond, spreekt waarschijnlijk een herdenkingsrede uit. In het midden staat het college van burgemeester en wethouders, rechts burgemeester H. Luiking, dan wethouder F. de Jong en daarnaast met de hoed in de hand zijn collega J.H. de Vries. De planting werd verricht door de burgemeester.

School aan de Kortestreek.

School aan de Kortestreek.

Voormalige openbare U.L.O. -school aan de Kortestreek

Openbare U.L.O. -school met gymnastieklokaal en badhuis

Kon. Juliana School voor Chr. U.L.O. 1959

Boven en onder: Bouw en opening chr. lagere Pr. Beatrixschool in Lemstervaart 1973

Gymnastieklokaal in het Rienplan 1962

Chr. Lagere Technische School 1965

Beschrijving van Steven Visser: Rechts onder, bewaarschool (kakschool) met pleintje en bomen ervoor. Daar speelden we dan in het zand met de "rollebak" Daarboven in 't midden v.d. foto De Roomse Skoalle. St. Jozefschool. Dan links bovenin de Wilhelmina school, aan de Flevostraat.

De scholen van Lemmer stonden voorheen allemaal dicht bij elkaar, er was zelfs een poosje een buurtvereniging die de naam Scholenbuurt droeg. Later toen De Dam afgebroken werd verdwenen alle scholen die op deze foto links te zien. Zoals links boven de "Koningin Wilhelmina" school. Dat is nog het oude gebouw dat na de oorlog vervangen is en vorig jaar weer afgebroken werd (2005). Daaronder is een stuk muur en dak van de ULO school zichtbaar. Afgebroken, vervangen door dorpshuis De Helling, en straks winkels en appartementen op die plaats.

Een beetje naar rechts de Sint Jozef school. Na nog een poosje gefungeerd te hebben als schippersschool en repetitielokaal voor de muziekverenigingen ook afgebroken en vervangen door woningen. Helemaal rechts de bewaarschool. Ook daar hebben vroeger muziekverenigingen geoefend. Met Sint Nicolaas hield de Lemster Drumband daar de sjoelavonden. Nu is het een onderdeel van het parkeerterrein en over een poosje zullen daar winkels en appartementen verrijzen.

Iets hoger is het dak van De Dam te zien. Het lot van dat gebouw werd ook wel bezegeld. Van alles wat verder op deze foto staat is niets overgebleven dan de woningen is de Schoolstraat, tegenover de Katholieke school. Het lange gebouw naast de bewaarschool was in een stuk of vier woningen verdeeld en stond bekend als de oude zeepziederij.

Het pand links met het mozaïeken-dak, is de voormalige zeepziederij.

Oude kleuterschool aan de Lijnbaan: links met het mozaïeken-dak, is de voormalige zeepziederij

Foto van Fenna Zandstra: Fenna vertelt; Deze foto kreeg ik van een zoon van mijn broer Bertus dit is een klasse foto van de bewaarschool, Bertus zit middenin voor, hij is geboren in 1933 de foto is dus rond 1936

* Reactie van Annie Bootsma: De juf links is volgens mij Akkie Zeilstra en tweede van links denk ik Jelte Kooiman en die lange jongen is Geert v d Bijl.De juf rechts is denk ik Geesje Lemstra.
 

Oude kleuterschool aan de Lijnbaan 1960

Kleuterschool 'Roefke' aan de Aak 1972

St. Jozefschool.

1954: 'Koningin Wilhelmina' school, met nieuwe lokalen als verdieping.

'Koningin Wilhelmina' school.

1954: Niet alleen de christelijke, maar ook de openbare school te Lemmer, heeft er een nieuw lokaal bij gekregen.

1967. De oude ULO wordt afgebroken, waar eens veel een onderdak vond: Landbouwhuishoudschool, Lagere Technische school, gymnastiek verenigingen, tentoonstellingen, ja van alles.

Links: De Aak.

Oude ambachtsschool 1961

Dependance Ambachtsschool, Flevostraat.

Dependance Ambachtsschool, Turfland.

Foto van Hielke Roelevink: Huishoudschool toen en later aan de Straatweg.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.