Sluis |5|

  • Leeuwke Bootsma: Stationschef Grolleman met gezin voor de dienstwoning. Direct na de oorlog is hij vervangen door de heer Koster, die tot de opheffing van de tramdiensten (1947), deze functie vervulde.
  • Rinze Niesje van Dijk-Leicht: Wij (de fam. Leicht) woonden van 1950 tot 1966 in deze woning. Naast ons was het kantoor van Van Gent en loos en daarna het Arbeidsbureau
  • Leeuwke Bootsma: Vooraan de SLO 3 van Siemen en Sikke Poepjes. Binnenvarend de LE112 (later omgenummerd naar LE4)van Douwe Tijsseling.
  • Franke Hoekstra: De welbekende sleepboot Fimmie sleept het Lemster skûtsje.