Eintsje van de Daam en Pier Lemmer |2|

|    1   |    2   |    3   |

  • Arend Toering: Het meisje is Ulkje Koopmans, dochter van bakker Koopmans uit de Schans

Toen moest men nog laveren om binnen te komen

Een foto van de West-dam die wel uit de dertiger jaren moet zijn. Geen dijk van de NOP nog te zien, geen industrieterrein. De vorige vuurtoren staat nog op zijn heuveltje. Gelukkig dat we die terug hebben. Schepen aan de gording, wat is het allemaal nog mooi.

Op de foto Willem Dam (voorheen zeilmaker bij M.F. de Vries) Tine Dam en haar zuster Aukje Dam.

Een mooie opname van het eindje van de dam. Dat is hier nog helemaal compleet met het houtwerk rondom. Een loopje naar het eindje was toen een dagelijkse bezigheid voor velen. Wie ooit op de gedachte is gekomen om dit er weg te halen weet ik niet, maar die heeft Lemmer geen goede dienst bewezen. Het was een plek waar men een poosje ging zitten om over het water uit te kijken, er werd gehengeld en gezwommen. 

  • Auke Coehoorn: "Hier is de Oost-dam haast even lang als de West-dam maar omdat de dijk van de NOP er toen nog niet was, was de ingang naar de haven breed genoeg, later is er een stuk van de Oost-dam afgehaald"

Foto van Hillebrand Visser: Hij is genomen op de huidige Vuurtorenweg. Als de kar er niet had gestaan hadden we de Lemster Sluis gezien. Op de achtergrond ziet u ook de R.K. Kerk. Ze plaatsten hier bolders op de dam t.b.v. de scheepvaart. De betonblokken werden met deze kar boven het gat gereden, en dan liet men het blok met een vijzel voorzichtig zakken. Mijn overgrootvader Hillebrand Visser, is de man met die lichte hoed op.

Ringdijk Noordoostpolder in uitvoering. De Havenmond van Lemmer, links de Oost-havendam en rechts de West-havendam, met op de achtergrond de in uitvoering zijnde Ringdijk van de Noordoostpolder.

Leeuwke Bootsma: Gezien de zandleiding op de achtergrond, voor het opspuiten van het nieuwe industrie terrein is men hier bezig met het verwijderen van een gedeelte van de West-havendam.

Jubileum Excelsior.

Deze foto is een uitgave van De Wildeman uit de tijd dat Anne Wienia daar de scepter zwaaide en de telefoonnummers in Lemmer nog uit drie cijfers bestonden. Een mooi aantal jaren geleden.

Het zeilen was daar vandaan heel goed te volgen. Dan kwamen de skûtsjes bij elke route een slag door de Werkhaven en vanaf het eindje konden de aanwezigen hun commentaar aan de bemanningen meegeven.

Het officiële commentaar werd vanaf het hokje gegeven door Hidde Visser. Hier is heel klein de ladder te zien waar de officials mee op het hokje konden komen. Er hangen drie of vier routevlaggetjes. Van de skûtsjes is alleen het zeil-teken van Eernewoude zichtbaar. Op de achtergrond in de Werkhaven ligt een groot schip. Het zou bij Scheepswerf Friesland gebouwd kunnen zijn en daar liggen voor het afwerken.

Eintsje fan'e daam Slideshow Foto's o.a. van Tom Coehoorn : Muziek Lemster shanty's

Posted by Hendrik Bootsma on Saturday, February 3, 2018

Eintsje fan'e daam Slideshow

Foto's o.a. van Tom Coehoorn: Muziek Lemster shanty's

|    1   |    2   |    3   |