Vegelinsoord

Vegelinsoord (Fries: Vegelinsoard) is een dorp in de gemeente De Friese Meren, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten noordoosten van Joure aan het Nieuwe Heerenveense Kanaal, en telt ongeveer 400 inwoners (2003).

De naam Vegelinsoord is te herleiden naar de familie Vegelin van Claerbergen, die in de regio een grote rol heeft gespeeld. Het dorp heet pas sinds 1955 zo, daarvoor heette het Stobbegat, en kort voor de naamsverandering een tijdje Stobbega.

Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 maakte het deel uit van de gemeente Haskerland. Tot 1 januari 2014 behoorde Vegelinsoord tot de gemeente Skarsterlân.

Bron Wikipedia

Stobbegat, 't bekende dorpje.
Zoo echt knus en typisch klein.
Stobbegat, 't eenvoudig dorpken.
Wil geen Stobbegat meer zijn.

't Klinkt zoo raar: vooreerst dat Stobbe.
Gat is ordinair en plat.
En 't geheel abominabel:
Stobbegat is Stobbegat.

Aldus was de redeneering.
In 't klein dorpken, 't is bekend;
En men heeft zich toen per dichter
Tot den Hasker Raad gewend.

Wat het resultaat zal wezen?
Naar mij dunkt: niet al te best.
Stobbegat krijgt, zou ik vreezen.
Vast een nul op het rekest.

Beste, brave Stobbegatters.
Ver slaat gij de plank hier mis.
Daar de naam van plaats of wat ook.
Hier op aarde bijzaak is.

Shakespeare wist het al te zeggen:
"What is in a name", zei hij, en zie:
't Is als toen en wel de kwestie.
't Is: To be or not to be.

Als je woont in Ruigelollum.
Zwijndrecht, Beesd of Drogeham.
Moddergat, het kan niet schelen.
't Gaat maar om de boterham.

Denk eens namen zooals Stokvisch.
En Drooglever of Citroen.
Pekelharing, alle namen.
Die het hier toch zeker doen?

't Is volstrekt ook niet de kwestie.
Of de naam bet oor behaagt;
't Is de vraag slechts: wat presteert hij.
Die zoon naam ter wereld draagt?

Stobbegat. keer tot U zeken.
Geef den spotter toch geen vat;
Toon door daden en door houding.
Wat gij zijt in Stobbegat.

Ga Uw weg, belach dengene.
Die uw naam bespotten gaat.
't Is de naam niet, maar het wezen.
Niet de schijn, maar wel de daad.

M. Antonius. 1928

1934

De Grevensmolen of Deelsmolen bij Vegelinsoord, aan het water de Grevensvaart en het Nieuwe Heerenveense Kanaal, werd gebouwd in 1859. Op de windmolen staat het jaartal 1860. De molen is een achtkante grondzeiler. De functie was poldermolen van de Haskerveenpolder. Eigenaar is de gemeente Scharsterland.

Men kan vanuit hier ook de noordelijker gelegen molen, de Mellemolen (Deze windmolen was eerst bekend als de Polslootpoldermolen en stond in Akkrum) aan Het Deel zien. Deze staat wel aan de andere kant van het water, maar is met een fietspontje te bereiken.

Bron Wikipedia

1975: De uit 1859 daterende Grevensmolen — ook wel Deelsmolen genoemd — is gisteren na een restauratie opnieuw in gebruik genomen. De gemeente Haskerland droeg de molen daarbij over aan de Stichting 'Penninga's Molen' te Joure, die in het vervolg voor het beheer en het onderhoud zal zorgen.

Reactie plaatsen

Reacties

Ale Toering
2 jaar geleden

Ik vind het leuk om dit soort info te lezen. Ik heb ook het boek over Vegelinsoord gekocht. Aale.J.Toering en Annetje.W.Vis zijn mijn betovergrootouders