Terhorne |2|

|    1   |    2   |

Terhorne

Molen, die diende voor polderbemaling aan de weg van Terhorne-Terkaple-Joure.

Toen

Later.

Zeilwedstrijd Terhorne.

Strand Terhorne.

Het zand van de ondiepte bij Terhorne, werd door buizen, die over pramen waren gelegd, in de oude sluis gespoten.

1953: „Doggersbank" bij Terhorne verdween in oude sluis

Bij Terhorne hebben zich de laatste weken grote veranderingen voltrokken. De „Doggersbank", de ondiepte op de hoek van de Horne en de Nieuwe Wetering, is uitgebaggerd en met het zand, dat de baggermolen naar boven bracht, is de ene helft van de oude sluis, die naast de nieuwe sluis van Terhorne ligt, dicht gespoten.

Voor de zeilers betekent het uitbaggeren van de „Doggersbank" een grote verbetering. V.V.V. van Terhorne had weliswaar bordjes bij de ondiepte geplaatst, met de aanwijzing, dat het daar „droech'' was, maar toch raakten er geregeld boten vast. Vele zeilers zullen zich de zenuwslopende momenten of uren herinneren, dat zij op de ondiepte vast zaten en met allerlei middelen en woorden hun boot probeerden los te wurgen.

Het volgend jaar zal men dit toneel, een boot, die ligt waar hij ligt met klapperende zeilen en met zeilers aan boord, die zenuwachtig van voor- naar achterplecht lopen en wanhopig tegen een vaarboom hangen, niet meer kunnen aanschouwen op de hoek tussen de Home en de Nieuwe Wetering. Het oude sluisje, dat naast de grote nieuwe sluis ligt, is onherkenbaar geworden. De ene sluiskolk is geheel volgespoten met zand van de „Doggersbank". De andere helft is alleen aan de kant die aan het Snekermeer ligt, dichtgespoten; de kant naar Terhorne blijft open. Er bestaan plannen om op de fundamenten van de oude sluis een schiphuis te bouwen. Er wordt hier en daar zelfs gemompeld, dat het schiphuis bestemd is voor het Statenjacht van de provincie Friesland....

Met deze oude sluis zijn ook vele oude herinneringen van menige zeiler en visser verdwenen. Hoeveel zeilers hebben niet adembenemende momenten beleefd, als ze met hun boot met tegenwind door de nauwe sluizen moesten? Hoeveel zeilers hebben niet aangelegd aan de opvaart naar het „Sybrandabuorster Slûske" vlak bij de oude sluis? Hoeveel hengelaars hebben niet uren doorgebracht in deze rustige omgeving?

Terwijl de oude sluis voor altijd is gesloten voor de scheepvaart, varen door de nieuwe sluis er naast elke dag gemiddeld een honderd schepen. Drie sluiswachters zijn hier werkzaam, want de schepen moeten dag en nacht geschut kunnen worden. De provincie wil per slot van rekening ook haar geld weer boven water hebben in de vorm van sluisgeld. Zeiljachten behoeven geen sluisgeld te betalen; alleen schepen boven de veertig ton.

Er bestaan plannen om een weg aan te leggen van Terhorne naar de nieuwe sluis. Deze is n.l. zeer moeilijk te bereiken en de hoofdsluiswachter Hoekstra, woont hier met zijn beide collega's vrijwel geïsoleerd.

Zo verandert in de driehoek van Home, Nieuwe Wetering en Sneekermeer het beeld boven de waterspiegel. En onder de waterspiegel wordt het er heel wat veiliger..,.

Een overzicht van de omgeving van Terhorne. In het midden ziet men de honderden meters lange strekdam van de nieuwe sluis tussen Horne en Sneker Meer. Links van de nieuwe sluis ligt, verscholen onder de bomen, het oude sluisje. Geheel rechts ligt Terhorne, dat, naar men hoopt, binnenkort door een weg met de nieuwe sluis verbonden zal worden.

Reactie plaatsen

Reacties

Trudie vd Heuvel
4 maanden geleden

Ik woonde daar in 1965-1970 met mijn ouders en zusje in de sluiswachterswoning. Mijn vader was daar sluiswachter/J.vd Heuvel. Staat deze woning er nog? En is het mogelijk tot aan de sluis met de auto te komen? Toen was het terrein verboden voor onbevoegden. Zou er zo graag nog eens kijken.
Hartelijke groet,
Trudie vd Heuvel.

P.s. via een smalle weg, ong 2km was het dorp te bereiken. Erg geisoleerd, vooral in d3 winter. Vaak "ingesneeuwd". Onbereikbaar .

|    1   |    2   |