Sloten |3|

|    1   |    2   |    3   |

SLOTEN

In het midden van de 15de eeuw telde Sloten twee adellijke huizen: Donia en Harinxma. De Donia-oorlog in 1458 en de volgende jaren was mede een strijd om de heerschappij in Sloten. De strijd werd in het voordeel van de Harinxma's beslecht.

Wattia Harinxma liet in 1472 dat slot to Slaet na aan zijn zoon Pieter. Hij liet de kerken van Wyckel en Sloten elk een geldsom na. Op de kaart van Van Deventer uit het midden van de 16de eeuw tekent Harinxma-huis met een eigen omgrachting zich binnen het stadje af. Het huis controleerde door zijn strategische ligging alle langskomend verkeer over water. De galg van Sloten stond op het Harinxma-land aan het Sneekermeer. De geschiedenis van Sloten en de rol van de Harinxma's daarin verdient het uitgebreider beschreven te worden.

P.N. Noomen: De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners

Prent van kunstschilder Tjipke de Jong: Sloten verlost van de Franse overheersers

Maquette van de Stad Sloten van vorige eeuwen.

Dubbelstraat.

Rijtuigen voor (links) hotel " Het Wapen van de Zevenwouden" te Sloten. Waarin 1814-±1833 Marten Jacobs Visser, de eigenaar was.

In Sloten waren nog twee herbergen genaamd 'De (vergulden?) Zon' deze bevond zich in de Dubbelstraat te Sloten. Wiebe Hiddes Korenstra, was voordat hij naar de "De Wildeman" te Lemmer vertrok, daar herbergier tot het jaar 1845, op 22 april 1845 meldt W.H. Koornstra, zijn vertrek uit "De Vergulden Zon" En de 'Stadsherberg'

  • Op 9 november 1844 werd "De Wildeman" door de erfgenamen Leheux verkocht voor 4355 gulden aan Wiebe Hiddes Korenstra te Sloten.

Lemsterpoort, Sloten.

Links: In de deuropening Eelke Jans de Jong, (1833 - 1925) Gehuwd met Trijntje Durks van der Gaast (1833 - 1870) Rechts: Eelke Jans de Jong.

Sloten met postkantoor.

Kaas- en roomboterfabriek te Sloten, in 1933 verkocht aan de Leeuwarder ijs- en Melkproductenfabriek 'Lijempf'

Voorstreek, Sloten.

Vaart met afgemeerde skûtsjes te Sloten. De huizen aan deze vaart zijn in Sloten bekend als Het Buitenland.

Pastorie in Sloten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

|    1   |    2   |    3   |