Scharsterbrug

Scharsterbrug (Fries: Skarsterbrêge) is een dorp in de gemeente De Friese Meren, provincie Friesland (Nederland). Het dorp telt ongeveer 800 inwoners. Het ligt aan de weg tussen Joure en Sint Nicolaasga. Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Scharsterbrug deel uit van de voormalige gemeente Doniawerstal. Tot 1 januari 2014 behoorde Scharsterbrug tot de gemeente Skarsterlân.

Het dorp is in de 19e eeuw ontstaan rond een brug over de Scharsterrijn (Skarster Rien): een vaart die van het Tjeukemeer (Tsjûkemar) tot de Langweerderwielen (Langwarder Wielen) loopt. Ter hoogte van de scharren (een gebied dat boeren gezamenlijk gebruikten om vee te laten grazen) werd het dorp gebouwd. Lange tijd werd Scharsterbrug dan ook De Scharren genoemd.

In 1888 werd de Skarrenmolen gebouwd. In de buurt van het dorp staat ook nog de Windmotor Scharsterbrug. In 1911 werd de elfde fabriek van het Zuid-Hollandse zuivelconcern N.V. Hollandia in Scharsterbrug gebouwd. Hoewel deze beeldbepalende fabriek tussen 1929 en 2002 als Nestlé door het leven ging, heet de hoofdstraat van het dorp nog steeds Hollandiastraat.

Kenmerkend in deze straat is een rij arbeiderswoning uit begin 20e eeuw. Tot voor een paar decennia bestond Scharsterbrug alleen uit deze Hollandiastraat met daaraan een kerk en een paar boerderijen naast de fabriek en haar arbeiderswoningen.

Tegenwoordig ligt ten oosten van deze hoofdstraat een nieuwbouwwijk met daarin een vijftal straten. De oudste twee straten bestaan voornamelijk uit rijtjeshuizen, terwijl de nieuwere straten (gebouwd vanaf de jaren 1990) bijna uitsluitend uit vrijstaande huizen bestaan. In de nieuwste straat (Trijegea) woont men tevens aan het water van de Scharsterrijn. Scharsterbrug heeft een eigen basisschool (De Brêge), tennisbaan en (zelfbedienings) tankstation.

Bron Wikipedia

De Hollandiastraat te Scharsterbrug.

1957: De Hollandiastraat te Scharsterbrug, met de Hollandia-fabriek.

SCHARSTERBRUG — De melkaanvoer aan de zuivelfabriek van de „Koninklijke Hollandia N.V." te Scharsterbrug is de laatste jaren aanmerkelijk gestegen. De toetreding van een groot aantal leveranciers had tot gevolg, dat dit bedrijf, dat momenteel een belangrijke uitbreiding en modernisering ondergaat, thans een melkontvangst heeft van meer dan 100.000 liter melk per dag. Zodra de verbouwing gereed gekomen is zal de fabriek zich toeleggen op de fabricage van melkpoeder en specialproducten.

De Scharsterrijn te Scharsterbrug. Zie ook: Wikipedia-Scharsterrijn

1949: Wie in Scharsterbrug eens een kijkje neemt, zal zien dat daar op het ogenblik behoorlijk wordt aangepakt. Het smalle hulpbruggetje, dat nauwelijks plaats geeft aan het kolentrammetje, dat twee of drie, soms vier maal per dag langs komt, ziet naast zich een diepe, gapende bouwput, welke door middel van een hoge afdamming zomaar in de Scharsterrijn (een stroomkanaal!) is aangebracht. Grote beton en ijzerconstructies doen weten dat hier binnen niet te lange tijd een moderne, hechte brug zal liggen.

In April 1945 toen de Duitsers de aftocht bliezen, werd de draaibrug opgeblazen en om het verkeer zo kort mogelijk te stremmen, is er toen maar gauw een hulpbruggetje gelegd, dat, hoe gebrekkig het dan ook mag zijn, toch goede diensten heeft bewezen. Maar nu zal het moeten verdwijnen.

Onder directie van de Provinciale Waterstaat dragen de firma's Broersma van Harlingen (onderbouw) en Hollandia te Krimpen aan de IJssel (bovenbouw) zorg voor de bouw van de nieuwe brug, welke een doorvaartopening van ruim zeven meter zal krijgen plus twee doorstroom-openingen. De nieuwe electrische klapbrug, die eerst waarschijnlijk met de hand bediend zal moeten worden, krijgt een rijweg van zes meter met aan beide kanten een trottoir van een meter, De trambaan komt in het midden óver de brug.

De onderbouw zal bestaan uit gewapend beton met metselwerkbekleding. Onder de brug zitten welgeteld 103 houten palen.

Op het ogenblik is het bij Scharsterbrug nog de wanorde, die nu eenmaal bij bruggenbouw hoort maar men hoopt de brug omstreeks Juni gereed te hebben. Dan verdwijnen dus weer de kronkels van de omlegging uit de weg en Scharsterbrug heeft een brug die er zijn mag.

Poldermolen 'De Scharmolen', te Scharsterbrug. Zie ook: www.molendatabase.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.