Brekkenpolder, Lemsterland

Bijzonder was het in vroeger jaren, dat als je over de Tramdijk te Lemmer ging, je direct in een prachtig natuurgebied stapte met veel weide vogels en met op de achtergrond de Brekken, het Murker hûske, de boerderij van Keulen, de Mutserd en de verschillende boerderijen in de Brekkenpolder. Aan de horizon verhieven zich de torens van Wyckel, Tjerkgaast en even noordelijker de grote toren van Sint Nicolaasga.

17 juli 1926: De grote watermolen in de Brekkenpolder, gelegen tussen Lemmer en Sloten, is deze week afgebroken en heeft zijn plaats moeten ruimen voor elektrische drijfkracht.

29 augustus 1963: Doordat de ruilverkaveling van Gaasterland is aangenomen. De Brekkenpolder is een eiland tussen Sloten en Lemmer en in het plan is voorzien in de aanleg van een brug, die de bewoners van de Brekkenpolder de mogelijkheid geeft om over de weg hun boerderij te verlaten en in de richting van Lemmer.

De autobezitters uit de Brekkenpolder hebben hun garages op het vasteland al naar de toekomstige brug verplaatst. Als de brug met de weg door de polder klaar is, kunnen deze bouwsels verdwijnen, want dan kan de auto voor de boerderij worden gestald.

Foto uit het familie archief van de familie Mulder: De boerderij van Johannes Mulder en zijn vrouw Piertje Hospers in de Brekkenpolder, waar alle kinderen zijn geboren. Uit dit huwelijk werden vier zoons geboren, te weten Igge, Hendrik, Luitjen en Jelle. Later is Johannes getrouwd met Aaltje van der Berg. Uit dit huwelijk werd Bouwe Mulder geboren. Voordat Luitjen in het verzet ging, was hij enige tijd ondergedoken op de boerderij.

Foto uit het familie archief van de familie Mulder: De boerderij van de familie Mulder in de Brekkenpolder.