Boornzwaag

Boornzwaag (Fries: Boarnsweach) is een dorp in de gemeente De Friese Meren, provincie Friesland (Nederland). Het ligt ten oosten van Langweer en telt ongeveer 190 inwoners (2004).

De naam is samengesteld uit boarn dat naar water verwijst en sweach dat grasland betekent. Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984, maakte Boornzwaag deel uit van de gemeente Doniawerstal. Tot 1 januari 2014 behoorde Boornzwaag tot de gemeente Skarsterlân.

Het dorp ligt aan de zuidoever van de Langweerderwielen, en aan de linkeroever van de Scharsterrijn. Er is een jachthaven. In de zomer kunnen fietsers en voetgangers de Scharsterrijn oversteken met een veerpontje.

Door de ligging aan de Langweerderwielen is in de loop der eeuwen een deel van het dorp in de golven verdwenen. De kerk is afgebroken in 1693 en later is ook de klokkenstoel afgebroken. Bij Boornzwaag staat de Sweachmermolen.

Wikipedia

Bonninga of Sjaerdema (Oppenhuizen)

De Bonninga's waren de andere hoofdelingenfamilie te Oppenhuizen. Interessant is dat in het uiterste zuiden van het ontginningsgebied van het Ges, dus vanuit Oppenhuizen ontgonnen, het dorp Boornzwaag, dat niets met "Boorn-" heeft te maken, oorspronkelijk Bonningazwaag heette. De Bonninga's komen vanaf het einde van de 14de eeuw voor. Door een huwelijk Sjaerdema-Bonninga kwam Bonninga aan de Wymbritseradeelster tak van de Sjaerdema's. De ligging staat op de kaart van Eekhoff aangegeven. Interessant is - zoals het hoofdelingenland in veel wouddorpen - de ligging in het "weer" naast (dat van) de kerk of de pastorie.

P.N. Noomen: De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.