Zijlroede, Lemmer |4|

Foto van: Nelly Van Der Veen Bosscha; Boot van (pake) Aerde Van der Veen.

In het hoge huis woonde de familie Kuperus, in de middelste woning zat de familie Poepjes en daarnaast postbode Smeding.