Zijlroede, Lemmer |3|

Deze foto kreeg ik van Hillebrand Visser, uit de tijd dat het bedrijf van zijn overgrootvader de gasfabriek bouwde en de gasleiding door heel Lemmer moest aanleggen. Dat is in het begin van de vorige eeuw geweest. Hier wordt de buis gelegd bij het bruggetje over de sloot die de Kolk met de Zijlroede verbond. Naar ik meen werd dit bruggetje het 'draaike' genoemd. Dit zal voor die tijd een grote onderneming zijn geweest. Door heel Lemmer moest het gasnet worden aangelegd. Dat ging niet met een sleuvengraver maar met de hand en de schop.

In dit geval staat de baas niet op de voorgrond, zoals zo vaak is . De oude Visser met pet en baard heeft bescheiden een plaatsje op de achtergrond in het midden van het bruggetje, de tweede man van links (met hoed) is Hielke Atsma, de man iets meer naar rechts (met pet en baard) is Wiebe Feenstra (dat is de echtgenoot van Kaatje Spiekholt, voor velen beter bekend als âlde Kaat. Van de andere personen zullen wel geen namen meer te achter halen zijn".

Johannes de Vries

Hillebrand Visser, heeft de kaart nog van de tijd dat hij verstuurd is : Beste Commer (de Geus= zoon van dominee De Geus). Zoo je ziet zijn we tegenwoordig druk bezig met de gasleiding. 't kleine bruggetje hier achter hebben we al genomen geruimen tijd geleden ?. Deze week is de grooten ? er bij Wilder te water gelaten. Zaterdag hebben we de Vischersburen er in gelegd, dat was wat met de passage....er kon haast niemand langs. Do? van Loon? heeft daar nog in een kuil gelegen. Nou dag je vriend C. Visser.

De oude Langebrug, die er in de bezettingsjaren werd weggebroken, een voorganger dus van de tegenwoordige Flevobrug. Brugwachters waren daar toen, Nanne Koopmans en Jelle Kok. Deze brug werd met handkracht opengedraaid. Op de achtergrond is de oude toren te zien.

Twee detailfoto's van voorgaande foto.

Deze foto is van ongeveer 1924, genomen vanaf de trambrug, toen de tram al niet meer in gebruik was, die is in 1972 afgebroken. De meerpaal die in het midden lijkt te liggen was nodig voor de schepen om af te meren voor de brug.

Woningen aan het Turfland te Lemmer, grenzend aan de Zijlroede...ook zijn de hûskes nog goed te zien.

Het watermolentje, dat tot omstreeks 1930 aan de zg. Siberiësloot, heeft gestaan, later de rand van gemeentelijke jachthaven. Het molentje dat plm. 4 meter hoog was, met een spanwijdte van 7 meter was geheel wit geschilderd. Op de achtergrond rechts, stond toen nog een roggemolen, waar later constructiebedrijf S. J. van Brug is gevestigd. De hokken die bij die roggemolen hoorden, aan die zijde van de Zijlroede behoorden bij de Villa Nova, die op 15 januari 1966 afbrandde. Het is jammer schreef destijds de tekenaar, die zoveel mooie tekeningen van Lemmer heeft gemaakt, S. van der Wal Szn, dat Lemsterland geen molen meer rijk is.

De Mudserd

Een foto uit 1920, toen het stoomgemaal werd geopend. Dit aardige spinnenkopmolentje heeft gestaan tegenover de kop van de Zijlroede aan het weggetje, dat naar veehouder Eizema liep. Rechts het dubbele woonhuis destijds bewoond door de families Krekt en Kok.

Foto van www.facebook.com: De Zijlroede in 1880, naar het westen gezien. Aan het Turfland ligt een schip turf te lossen voor de pottenbakkerij. Voor de Roggemolen (of Korenmolen) staat het schiphuis van Sleeswijk. Hij was de enige die toen een boeier rijk was. Op de voorgrond is nog juist een deel van de walbeschoeiing te zien van de sloot die in het Waaigat uitmondde.

Foto van René Berg

  • Henk Bergh: De LE .? van de gebroeders Coehoorn en de sleepboot Christiaan van mijn vader bij Sjoerd van Brug voor reparatie aan de linker kant het huis waar mijn Pake en Beppe woonden daarnaast is villa Nova