Vissersburen, Rien, Lemmer |5|

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |

1957: Hier is het begin van de demping goed te zien.

Zo zag de Vissersburen er op het ogenblik van de spuisluis/inlaatsluis af gezien zien uit. De mooie inkijk vanaf de zijde Van de Noordoostpolder op de Vissersburen in Lemmer, het karakteristieke hoekje waarover de ANWB zich nogal heeft druk gemaakt, is sedert enkele dagen sterk gewijzigd.

Er is een begin gemaakt, met de uitvoering tot demping van de Rien en als eerste fase van het plan werd een verbinding gelegd van opgespoten zand tussen de Vissersburen en de oude inlaatsluis. Dag in dag uit wordt onafgebroken zand gespoten, zodat de dag waarop de Rien door Lemmer geen Rien meer zal zijn, maar een vlakte van geelwit zand, waarop de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten niet ver meer schijnt. De boerderij is reeds grotendeels afgebroken. Het verkeer, dat zich nog steeds met moeite over het huidige parcours beweegt, zal het werk zeker nooit vlug genoeg gaan.

1956

1956: Kijken naar het dichtspuiten van de Rien, verkeersverbetering in Lemmer. In Lemmer is een belangrijke verkeersverbetering tot stand gekomen: het verkeer van Sneek naar de Noord-Oostpolder behoeft nu niet meer van de Nieuwburen de slinger over de Truitjezijlbrug te maken, maar schiet over de gedempte Visserburen (achtergrond) direct de Schans in.
In de toekomst komt men de gisteren buiten gebruik gestelde Truitjezijlbrug toch nog weer tegen op z'n weg en wel over de nieuw te maken sluis aan het eind van de Schans, welke sluis toegang geeft tot de haven bij de houtfabriek e.d. De Lemster oudjes vonden de verkeersverbetering een pracht onderwerp voor hun discussie!

We zien hier dat het zand al gevorderd is tot de vroegere winkel van Harm van der Wolf, de plaats waar later Yvonne Lingerie kwam. Onder water is het zand al verder en wie niet bang is voor een paar natte voeten kan al lopen tot de voorkant van de tegenwoordige Friesland Bank. Een paar jongens zijn daar al met schoppen bezig. Langs de kanten zijn de buizen te zien waarmee het zand uit de richting van de Spuisluis werd aangevoerd. Van de bebouwing aan de rechterkant is nu niets meer over, alleen de toren van de Katholieke kerk is nog onveranderd. Hier zien we nog een hoekje van het blok waarin onder andere Molenberg een naaiatelier had.

Dan de woning van de familie Coehoorn. Daarnaast stond enkele meters achteruit de woning van melkboer Sterk en zijn gezin. Dan volgt de oude boerderij waarin aannemers Visser opslagruimte voor hun materiaal hadden. Het nieuwere huis werd bewoond door Cees Lemstra, de bezorger van onder andere de Telegraaf. Drie kleine huisjes en dan de woning van timmerman Bosma en de bijbehorende werkplaats. Op de linkerkant was toen nog de distilleerderij van “De Weeskes” Visser. Het smalle en puntige bouwsel is de eigenlijke distilleerderij.

Eén van de grootste veranderingen in het centrum van Lemmer is wel het dempen van de Rien geweest. Een beslissing waarvan velen nu spijt hebben. Er zijn plannen gemaakt om de oude vaarweg weer open te krijgen maar die zullen wel nooit uitgevoerd worden. Als alles technisch en financieel geregeld kon worden dan bleef nog het vraagstuk over van de winkels en bedrijven die aan weerszijden ontstaan zijn.

Duidelijk is op deze afdruk te zien dat de walmuren aan beide kanten onder het zand verdwijnen. Als we daar nu langs lopen is er bijna niets meer van de oude bebouwing terug te vinden. Niet alleen van de kant van de vroegere Vissersburen maar ook de kant van de eerdere Weverswal heeft zich op dezelfde wijze ontwikkeld. 

Op de foto is alles al behoorlijk volgespoten. Een prachtig speelterrein voor de jeugd. Op de rechterkant het blok woningen waarin o.a. het atelier van Molenberg gevestigd was. Op links een deel van de distilleerderij van Visser, de fotozaak van Hak, de woning van Romke de Jong. Na het huis van schilder Verbeek wordt het wat wazig met aan het eind het hoge dak van het huis van Jan Steensma en de fietsenzaak van Harm v.d. Wolf.

In het Fries komt nog het lidwoord 'de' voor de plaatsnaam Lemmer. Op sommige kaarten is die Friese benaming overgenomen en bij een herziening heeft dr. F. J. Omeling hetzelfde gedaan in de "Schoolatlas der gehele aarde" van Bos-Niemeijer. Dit ter inleiding van deze afdruk, die een brok oud-Lemmer laat zien, dat de laatste jaren nogal is veranderd.

Rechts de nieuwe Blokjesbrug. Op die plaats was vroeger een sluis, maar dat is al lang verleden tijd, want er moest een grotere sluis komen met een binnenhaven voor de Lemmerboot.

Sluis en binnenhaven zijn er nog. Daar passeren elk jaar een dikke zevenduizend schepen, maar de Lemmerboot is er sinds 1959 niet meer bij. In dat jaar is de laatste bootverbinding met Amsterdam opgeheven. De boten lagen bij het witte pand midden-rechts, waarin later hotel Centraal is gehuisvest.

In het hart van de foto het hart van Lemmer, Markt waaraan het gemeentehuis van Lemsterland staat (links van de eerste zebra).

Nog niet zo heel veel jaren geleden liep er van de binnenhaven een vaarwater langs de Markt door de Vissersburen (weg recht naar boven) naar de Rien. Midden bovenaan de foto is de brug over de Rien nog juist te zien.

De kale plek links van de Vissersburen is de rest van het Rienplan. Daar werd later het bejaardencentrum gebouwd. De werkstraten liggen er al en een witte streep vertelt, dat er al een doorbraak naar de Vissersburen is geforceerd. Even 'hoger' (weg recht naar boven) naar de Rien.

Midden bovenaan de foto is de Schans. Dat was voorheen dé verkeersweg. De kraampjes in deze straat leren, dat de foto op een donderdagmiddag is gemaakt.

De kerk linksonder is de Hervormde kerk. Links daarvan loopt de Lijnbaan, die werd afgebroken..

Het witte gebouw geheel midden-links is het koopcentrum, waarin vooruitstrevende middenstanders zich hebben verenigd. Het staat met het front aan de Nieuwburen, de straat die naar links overgaat in de weg naar Sneek.

Boven en Onder: Toen en Later, foto's van Hielke Roelevink

Hoek Schans-Vissersburen

Reactie plaatsen

Reacties

Mieke Reitsma van Bodegom
2 jaar geleden

Een prachtig initiatief!

|    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |